ОЖИРІННЯ В ДІТЕЙ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ МІОПІЇ

Автор(и)

  • Т. Сорокман Буковинський державний медичний університет , Україна
  • С. Сокольник Буковинський державний медичний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.7

Ключові слова:

діти; надлишкова маса тіла; ожиріння; міопія.

Анотація

Вступ. Незважаючи на достатню кількість наукових досліджень, присвячених вивченню факторів ризику міопії, вплив
ожиріння на ступінь ризику розвитку міопії в дитячому віці досліджений недостатньо, що спонукало нас на прикладі дітей зайнятися вивченням цього питання.
Мета – вивчити частоту та ступінь ризику розвитку міопії в дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням.
Матеріал і методи. Вибірка дітей для дослідження формувалася поетапно в процесі рандомізації. Перший етап включав одномоментне епідеміологічне дослідження дітей віком від 10-18 років під час проведення профілактичних оглядів у школах м.Чернівці та Чернівецької області (1035 осіб). Первинний скринінг включав антропометрію та оцінку фізичного розвитку. Для детального дослідження відібрано 205 осіб: із надлишковою масою тіла (НМТ, 65 осіб), із ожирінням (75 осіб) та із нормальною масою тіла (65 осіб, група порівняння). Офтальмологічне обстеження включало: візометрію без корекції та з корекцією, авторефрактокератометрію до та після циклоплегії, біомікроскопію, офтальмоскопію, оптичну біометрію ока. Для виявлення статистичної різниці між показниками в групах, розподілених нормально, застосовувався t-критерій достовірності Ст’юдента, ступінь значимості – р. Порівняння груп за якісною ознакою виконували за допомогою критерію χ2 Пірсона. Відмінності вважалися статистично значущими при p < 0,05.
Дизайн дослідження та всі методи, використані в цьому дослідженні, розглянуто та схвалено комісією з біоетики Буковинського державного медичного університету (протокол № 10 від 18.05.2023).
Дослідження проведено в рамках науково- дослідної роботи «Рання діагностика, лікування і профілактика поєднаної патології шлунково- кишкового тракту та щитоподібної залози у дітей» (номер державної реєстрації 0116U002937, термін виконання 02.2016-11.2022 рр.).
Результати дослідження. Частота міопії в дітей із НМТ та ожирінням була вірогідно вищою щодо дітей із середніми по-
казниками маси тіла (χ2 = 3,2, p < 0,05). У школярів із ожирінням та міопією у 2,7 рази частіше спостерігаються захворювання опорно- рухового апарату, у 1,8 рази частіше діагностується патологія вегетативної нервової системи, у 3,1 рази частіше трапляються хронічні захворювання ротоносоглотки ніж у дітей групи порівняння. У всіх групах дітей додатковий ризик найбільший у дітей чиї мати чи батько хворі на міопію (відповідно 49,6 та 41,3 %). Мінімальний атрибутивний ризик асоціюється з дитячими інфекціями в анамнезі (< 1,6 %), гельмінтозами (< 3,9 %), носовими поліпами (< 3,4 %), аденоїдитами (< 2,4 %), травмами хребта під час пологів (< 9,1 %). Співвідношення шансів для розвитку міопії легкого ступеня в групі з НМТ та ожирінням щодо групи порівняння (нормальна маса тіла) становило 1,25 [95 % ДІ 0,56-2,82] та 0,88 [95 % ДІ 0,49-1,58] відповідно, для розвитку помірної міопії – 1,22 [95 % ДІ 0,57-2,59] та 0,82 [95 % ДІ 0,46-1,49] відповідно та для розвитку високого ступеня короткозорості – 1,37 [95 % ДІ 0,51-3,66] та 0,80 [95 % ДІ 0,49-2,09] відповідно.
Висновок. Ризик виникнення міопії вище у дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням, що підкреслює важливість та необхідність урахування соматичного стану дитини.

Посилання

Coviltir V, Burcel M, Cherecheanu AP, Ionescu C, Dascalescu D, Potop V, Burcea M. Update on Myopia Risk Factors and Microenvironmental Changes. J Ophthalmol. 2019; 2019:4960852. doi: 10.1155/2019/4960852

World report on vision. Geneva: World Health Organization; 2019. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/328717/9789241516570-eng.pdf?sequence=18

Lee SS, Mackey DA. Prevalence and Risk Factors of Myopia in Young Adults: Review of Findings From the Raine Study. Front Public Health. 2022;10:861044. doi: 10.3389/fpubh.2022.861044

Yotsukura E, Torii H, Inokuchi M, et al.. Current prevalence of myopia and association of myopia with environmental factors among schoolchildren in Japan. JAMA Ophthalmol. 2019;137(11):1233–1239. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2019.3103

Jonas JB, Ang M, Cho P, et al.. IMI Prevention of Myopia and Its Progression. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(5):6. doi: 10.1167/iovs.62.5.6

Dong L, Kang YK, Li Y, Wei WB, Jonas JB. prevalence and time trends of myopia in children and adolescents in china: A Systemic Review and Meta-Analysis. Retina. 2020;40(3):399-411. doi: 10.1097/IAE.0000000000002590

Zhang J, Zou H. Insights into artificial intelligence in myopia management: from a data perspective. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2023;1:15. doi: 10.1007/s00417-023-06101-5

Grzybowski A, Kanclerz P, Tsubota K, Lanca C, Saw SM. A review on the epidemiology of myopia in school children worldwide. BMC Ophthalmol. 2020;20(1):27. doi: 10.1186/s12886-019-1220-0

Demir P, Baskaran K, Theagarayan B, Gierow P, Sankaridurg P, Macedo AF. Refractive error, axial length, environmental and hereditary factors associated with myopia in Swedish children. Clin Exp Optom. 2021;104(5):595-601. doi: 10.1080/08164622.2021.1878833

Moiseienko RO, Holubchykov MV, Mykhalchuk VM, Rykov SO. Oftalmolohichna dopomoha v Ukraini za 2014-2017 roky: analitychno-statystychnyi dovidnyk. [Ophthalmological care in Ukraine for 2014‒2017]. Kropyvnytskyi: POLIUM. 2018;314 p. Available from: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=B38zAS8AAAAJ&citation_for_view=B38zAS8AAAAJ:BzfGm06jWhQC (In Ukrainian).

Tideman W, Enthoven C, Jaddoe V, Polling JRJ, Klaver C. Axial length growth from 6 to 13 years of age and risk of myopia at age 13: the Generation R study. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2020;61(7):852-852. Available from: https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2766764

Dyer KIC, Sanfilippo PG, Yazar S, et al. The Relationship Between Fetal Growth and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in a Cohort of Young Adults. Transl Vis Sci Technol. 2022;11(7):8. doi: 10.1167/tvst.11.7.8

Yazar S, Hewitt AW, Forward H, et al. Early Anesthesia Exposure and the Effect on Visual Acuity, Refractive Error, and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness of Young Adults. J Pediatr. 2016;169:256-9.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.10.048

Hysi PG, Choquet H, Khawaja AP, et al. Meta-analysis of 542,934 subjects of European ancestry identifies new genes and mechanisms predisposing to refractive error and myopia. Nat Genet. 2020;52(4):401-407. doi: 10.1038/s41588-020-0599-0

Zhang X, Zhou X, Qu X. Association between COL1A1 polymorphisms and high myopia: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med. 2015;8(4):5862-5868. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4483928/

Li Y, Zhang Y, Zhang P, et al. Genetic susceptibility to high myopia in Han Chinese population. Open Life Sci. 2022;17(1):512-516. doi: 10.1515/biol-2022-0055

Baird PN, Saw SM, Lanca C, et al. Myopia. Nat Rev Dis Primers. 2020;6(1):99. doi: 10.1038/s41572-020-00231-4

Berntsen DA, Mutti DO, Zadnik K. Study of Theories about Myopia Progression (STAMP) design and baseline data. Optom Vis Sci. 2010;87(11):823-32. doi: 10.1097/OPX.0b013e3181f6f776

Tsai KZ, Liu PY, Lin YP, et al. Dental caries and periodontitis and the risk of myopia in young adults: CHIEF oral health study. BMC Oral Health. 2022; 22:384. doi: 10.1186/s12903-022-02413-w

Dyer KIC, Sanfilippo PG, White SW, et al. Associations Between Fetal Growth Trajectories and the Development of Myopia by 20 Years of Age. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2020;61(14):26. doi: 10.1167/iovs.61.14.26

Yazar S, Hewitt AW, Forward H, et al. Early Anesthesia Exposure and the Effect on Visual Acuity, Refractive Error, and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness of Young Adults. J Pediatr. 2016;169:256-9.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.10.048

McVeigh JA, Smith A, Howie EK, et al. Developmental trajectories of sleep during childhood and adolescence are related to health in young adulthood. Acta Paediatr. 2021;110(8):2435-2444. doi: 10.1111/apa.15911

Ng FJ, Mackey DA, O'Sullivan TA, Oddy WH, Yazar S. Is Dietary Vitamin A Associated with Myopia from Adolescence to Young Adulthood?. Transl Vis Sci Technol. 2020;9(6):29. doi: 10.1167/tvst.9.6.29

Lee S, Lee HJ, Lee KG, Kim J Obesity and high myopia in children and adolescents: Korea National Health and Nutrition Examination Survey. PLoS ONE. 2022; 17(3): e0265317.doi: 10.1371/journal.pone.0265317

Obesity and Overweight. Geneva: World Health Organization; 2021. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ obesity-and-overweight

Galvis V, Lo´pez-Jaramillo P, Tello A, Castellanos-Castellanos YA, Camacho PA, Cohen DD, et al. Is myopia another clinical manifestation of insulin resistance? Med Hypotheses. 2016; 90:32–40.doi: 10.1016/j.mehy.2016.02.006

Order of the Ministry of Health of Ukraine №1732: Pro zatverdzhennia Standartiv medychnoi dopomohy «Ozhyrinnia u ditei» (On approval of the Standards of medical care "Obesity in children"')[Internet]. Ministry of Health of Ukraine. 24 Sep 2022. Available from: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-24092022--1732-pro-zatverdzhennja-standartiv--medichnoi-dopomogi-ozhirinnja-u-ditej (in Ukrainian)

Burdeinyi S. Osoblyvosti hidrodynamiky oka u ditei z prohresuiuchoiu miopiieiu (Peculiarities of eye hydrodynamics in children with progressive myopia). Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2018;1:94-99. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2018_1%282%29__22 (in Ukrainian)

Tsybulska TE, Zavhorodnia NH, Pashkova OE. Prohnozuvannia ryzyku prohresuvannia nabutoi miopii u ditei shkilnoho viku (Forecasting the risk of progression of acquired myopia in school-aged children). Oftalʹmolohichnyy zhurnal. 2018;1 (480):7-12. doi:10.31288/oftalmolzh20181712 (in Ukrainian)

Vitovska OP, Savina OM. Struktura ta chastota khvorob oka ta prydatkovoho apparatu u ditei v Ukraini (Structure and frequency of diseases of the eye and accessory apparatus in children in Ukraine). Medychni perspektyvy. 2015;3:133–138. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2015_20_3_24 (in Ukrainian)

Tsybulska TE. Ophthalmological and pediatric predictors of the development of acquired myopia in children. ScienceRise: Medical Science. 2018;4(24):8-11. doi: 10.15587/2519-4798.2018.132557 (in Ukrainian)

Wang SK, Guo Y, Liao C, et al. Incidence of and Factors Associated With Myopia and High Myopia in Chinese Children, Based on Refraction Without Cycloplegia. JAMA Ophthalmol. 2018;136(9):1017-1024. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2018.2658

Huang S, Shen F, Zhou F, et al. Myopia in elementary school students in Eastern China during the COVID-19 pandemic. Front Public Health. 2023;11:1167379. doi: 10.3389/fpubh.2023.1167379

Han X, Liu C, Chen Y, He M. Myopia prediction: a systematic review. Eye (Lond). 2022;36(5):921-929. doi: 10.1038/s41433-021-01805-6

Jiang X, Tarczy-Hornoch K, Cotter SA, et al. Association of Parental Myopia With Higher Risk of Myopia Among Multiethnic Children Before School Age. JAMA Ophthalmol. 2020;138(5):501-509. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2020.0412

Terasaki H, Yamashita T, Yoshihara N, Kii Y, Sakamoto T. Association of lifestyle and body structure to ocular axial length in Japanese elementary school children. BMC Ophthalmol. 2017;17(1):123. doi: 10.1186/s12886-017-0519-y

Li X, Lin H, Jiang L, Chen X, Chen J and Lu F Low Serum Vitamin D Is Not Correlated With Myopia in Chinese Children and Adolescents. Front Med (Lausanne). 2022; 9:809787. doi: 10.3389/fmed.2022.809787

Jiang D, Lin H, Li C, et al. Longitudinal association between myopia and parental myopia and outdoor time among students in Wenzhou: a 2.5-year longitudinal cohort study. BMC Ophthalmol. 2021;21 (11):123-129. doi.org/10.1186/s12886-020-01763-9

Wang CY, Hsu NW, Yang YC, Chen YL, Shyong M, Tsai DC. Premyopia at Preschool Age: Population-based Evidence of Prevalence and Risk Factors from a Serial Survey in Taiwan. Ophthalmology.2022;129(8):880–889. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2022.03.017

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-05

Як цитувати

Сорокман, Т., & Сокольник, С. (2024). ОЖИРІННЯ В ДІТЕЙ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ МІОПІЇ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(1(51), 48–53. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.7