МІКРОНУТРІЄНТНИЙ СТАТУС (ВІТАМІНИ А ТА D) ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВАЖКІСТЬ ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ДІТЕЙ

Автор(и)

  • Г. Павлишин Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
  • О. Лабівка Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
  • К. Козак Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.6

Ключові слова:

COVID-19; діти; вітамін D; вітамін A; ретинолзв’язуючий білок 4.

Анотація

Під час одужання від COVID-19 важлива сильна імунна відповідь, на стан якої впливають різноманітні мікроелементи.
Вітамін D важливий для регуляції імунної відповіді та захисту від респіраторних інфекцій. Вітамін А також має імуномодулюючу дію, пригнічуючи реплікацію вірусу та посилюючи імунну відповідь, тим самим знижуючи захворюваність і смертність від COVID-19.
Метою дослідження було вивчити рівні вітамінів A, D і ретинолзв’язуючого білка 4 у дітей з COVID-19, а також їх зв’язок
із тяжкістю захворювання.

Матеріал і методи дослідження: обстежено 112 дітей віком від 1 місяця до 18 років із COVID-19, підтвердженим методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у мазках з носа або позитивним серологічним тестом (IgM та IgG або IgM). У всіх дітей визначали рівень вітаміну D колориметричним методом імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням тест-системи Monobind. Рівні вітаміну А та ретинолзв’язуючого білка 4 (RBP4) визначали колориметричним методом імуноферментного аналізу (ELISA) з використанням тест-системи Elabscience.
Комісія з біоетики Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського МОЗ України (протокол № 73 від 03.04.2023) схвалила дослідження. Індивідуальна інформована згода на цей аналіз була отримана від усіх опікунів дітей. Статистичний аналіз здійснювався за допомогою програми «Stat Plus» (під час статистичної обробки отриманих даних для середніх значень розраховано їх 95 % довірчий інтервал (95 % ДІ), а критерієм достовірності для перевірки рівності медіан кількох вибірок є критерій Крускала- Уолліса (H-критерій). Рівень статистичної значущості прийнято Р<0,05). Дане дослідження є фрагментом науково- дослідної роботи «Оптимізація діагностики клініко- патогенетичних характеристик коронавірусної інфекції COVID-19 у дітей з коморбідною патологією та особливості лікування « (державна реєстрація No 0123U100064, 2023-2025 рр).
Результати дослідження. Середній вік дітей становив (7,04 ± 5,75) років (95 % ДІ 5,96-8,12). За ступенем тяжкості у 57
дітей (50,89 %) перебіг захворювання був легким, у 43 дітей (38,39 %) – середньої тяжкості, у 12 дітей (10,72 %) – тяжкий.
Концентрація вітаміну D у дітей із легким перебігом COVID-19 становила 30,91 нг/мл; при середньотяжкому перебігу – 29,10 нг/мл; у дітей із тяжким перебігом – 22,42 нг/мл (Р < 0,05). Рівень вітаміну А також різнився у дітей з різним ступенем тяжкості захворювання: при легкому перебігу COVID-19 він становив 456,10 нг/мл; 347,30 нг/мл при середньому ступені тяжкості та 242,90 нг/мл при тяжкому перебігу (Р < 0,001). При цьому рівень ретинолзв’язуючого білка 4 становив 30,66 нг/мл при легкому перебігу; 33,07 нг/мл при середньому ступені тяжкості захворювання; і 23,28 нг/мл при тяжкому перебігу.
Висновки: Діти із середньотяжким та важким перебігом COVID-19 мають значно нижчі рівні вітамінів A, D і RBP4 порівняно з неінфікованими людьми. Рівні вітаміну A і RBP4 залежали від віку, а рівень вітаміну D не мав вікових закономірностей. Нижчий рівень вітамінів A і D пов’язаний з більш високим рівнем прозапальних маркерів – СРБ, лейкоцитів і ШОЕ.

Посилання

Ponti G, Maccaferri M, Ruini C, Tomasi A, Ozben T. Biomarkers associated with COVID-19 disease progression. Critical reviews in clinical laboratory sciences. 2020 Aug 17; 57(6):389-99. doi: 10.1080/10408363.2020.1770685.

Brodin P. Why is COVID‐19 so mild in children?. Acta Paediatrica. 2020 Jun; 109(6):1082-3. doi: 10.1111/apa.15271.

Tagarro A, Epalza C, Santos M, Sanz-Santaeufemia FJ, Otheo E, Moraleda C, Calvo C. Screening and severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in children in Madrid, Spain. JAMA Pediatr. 2020: e201346. Online ahead of print. 2020. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.1346.

Blanchard-Rohner G, Didierlaurent A, Tilmanne A, Smeesters P, Marchant A. Pediatric COVID-19: immunopathogenesis, transmission and prevention. Vaccines. 2021 Sep 8; 9(9):1002. doi: 10.3390/vaccines9091002.

Pavlyshyn HA, Labivka OV. Klinichni osoblyvosti COVID-19 u ditei. Aktualni pytannia pediatrii, akusherstva ta hinekolohii. 2021; 2:25-31. doi: 10.11603/24116-4944.2021.2.12889.

Lev S, Gottesman T, Sahaf Levin G, Lederfein D, Berkov E, Diker D, Zaidman A, Nutman A, Ilan Ber T, Angel A, Kellerman L. Observational cohort study of IP-10’s potential as a biomarker to aid in inflammation regulation within a clinical decision support protocol for patients with severe COVID-19. Plos one. 2021 Jan 12; 16(1):e0245296. doi: 10.1371/journal.pone.0245296.

Felsenstein S, Herbert JA, McNamara PS, Hedrich CM. COVID-19: Immunology and treatment options. Clinical immunology. 2020 Jun 1; 215:108448. doi: 10.1016/j.clim.2020.108448.

Zhang Y, Zhou WE, Yan JQ, Liu M, Zhou Y, Shen X, Ma YL, Feng XS, Yang J, Li GH. A review of the extraction and determination methods of thirteen essential vitamins to the human body: An update from 2010. Molecules. 2018 Jun 19; 23(6):1484. doi: 10.3390/molecules23061484.

Kunisawa J, Kiyono H. Vitamin-mediated regulation of intestinal immunity. Frontiers in immunology. 2013 Jul 11; 4:189. doi: 10.3389/fimmu.2013.00189.

Mikroelementy, vitaminy ta probiotyky u pidtrymtsi imunnoho zakhystu orhanizmu. Tematychnyi nomer «Pediatriia» 2021; 1 (57).

Mawson AR. Role of fat-soluble vitamins A and D in the pathogenesis of influenza: a new perspective. ISRN infectious diseases. 2013; 2013:1-26. doi: 10.5402/2013/246737.

Lee H, Ko G. New perspectives regarding the antiviral effect of vitamin A on norovirus using modulation of gut microbiota. Gut Microbes. 2017 Nov 2; 8(6):616-20. doi: 10.1080/19490976.2017.1353842.

Shakoor H, Feehan J, Al Dhaheri AS, Ali HI, Platat C, Ismail LC, Apostolopoulos V, Stojanovska L. Immune-boosting role of vitamins D, C, E, zinc, selenium and omega-3 fatty acids: Could they help against COVID-19?. Maturitas. 2021 Jan 1; 143:1-9. doi: 10.1016/j.maturitas.2020.08.003.

Fabbri A, Infante M, Ricordi C. Editorial-Vitamin D status: a key modulator of innate immunity and natural defense from acute viral respiratory infections. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020; 24(7):4048-4052. doi: 10.26355/eurrev_202004_20876.

Balla M, Merugu G. P, Konala V. M, Sangani V, Kondakindi H, Pokal M, Malayala S. V. Back to basics: review on vitamin D and respiratory viral infections including COVID-19. Journal of community hospital internal medicine perspectives. 2020; 10(6):529-536. doi:10.1080/20009666.2020.1811074.

Taha R, Abureesh S, Alghamdi S, Hassan RY, Cheikh MM, Bagabir RA, Almoallim H, Abdulkhaliq A. The relationship between vitamin D and infections including COVID-19: any hopes?. International journal of general medicine. 2021 Jul 24:3849-70. doi: 10.2147/IJGM.S317421.

Pereira M, Dantas Damascena A, Galvão Azevedo LM, de Almeida Oliveira T, da Mota Santana J. Vitamin D deficiency aggravates COVID-19: systematic review and meta-analysis. Critical reviews in food science and nutrition. 2022; 62(5):1308-1316. doi:10.1080/10408398.2020.1841090.

Tagarro A, Epalza C, Santos M, Sanz-Santaeufemia FJ, Otheo E, Moraleda C, Calvo C. Screening and severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in children in Madrid, Spain. JAMA pediatrics. 2021; 175(3):316-317. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.1346.

Wang M, Chen H, Du S, Guo X, Zhao J, Sun C, Li Y. Nutrition assessment of vitamin A and vitamin D in northeast Chinese population based-on SPE/UPLC/PDA. BMC nutrition. 2018 Dec; 4(1):1-7. doi: 10.1186/s40795-018-0219-x.

Esposito S, Lelii M. Vitamin D and respiratory tract infections in childhood. BMC infectious diseases. 2015 Dec; 15:1-0. doi: 10.1186/s12879-015-1196-1.

Michienzi SM, Badowski ME. Can vitamins and/or supplements provide hope against coronavirus?. Drugs in context. 2020; 9. doi:

7573/dic.2020-5-7.

Pavlyshyn H, Sliiva V. The role of selenium and zinc in allergic hypersensitization in children. Biomedical Reviews. 2019 May 1; 30:49-61. doi: http://dx.doi.org/10.14748/bmr.v30.6387.

Osuna-Padilla IA, Briceno O, Aguilar-Vargas A, Rodríguez-Moguel NC, Villazon-De la Rosa A, Pinto-Cardoso S, Flores-Murrieta FJ, Perichart-Perera O, Tolentino-Dolores M, Vargas-Infante Y, Reyes-Teran G. Zinc and selenium indicators and their relation to immunologic and metabolic parameters in male patients with human immunodeficiency virus. Nutrition. 2020 Feb 1; 70:110585. doi: 10.1016/j.nut.2019.110585.

Pham H, Waterhouse M, Baxter C, Romero BD, McLeod DS, Armstrong BK, Neale RE. The effect of vitamin D supplementation on acute respiratory tract infection in older Australian adults: an analysis of data from the D-Health Trial. The lancet Diabetes & endocrinology. 2021; 9(2):69-81. doi: 10.1016/S2213-8587(20)30380-6.

Pletz MW, Terkamp C, Schumacher U, Rohde G, Schütte H, Welte T, Bals R. Vitamin D deficiency in community-acquired pneumonia: low levels of 1, 25 (OH) 2 D are associated with disease severity. Respiratory research. 2014 Dec; 15(1):1-8. doi: 10.1186/1465-9921-15-53

Hurwitz JL, Jones BG, Penkert RR, Gansebom S, Sun Y, Tang L, Bramley AM, Jain S, McCullers JA, Arnold SR. Low retinol-binding protein and vitamin D levels are associated with severe outcomes in children hospitalized with lower respiratory tract infection and respiratory syncytial virus or human metapneumovirus detection. The Journal of pediatrics. 2017 Aug 1; 187:323-7. doi: 10.1016/j.jpeds.2017.04.061.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-05

Як цитувати

Павлишин, Г., Лабівка, О., & Козак, К. (2024). МІКРОНУТРІЄНТНИЙ СТАТУС (ВІТАМІНИ А ТА D) ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВАЖКІСТЬ ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ДІТЕЙ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(1(51), 41–47. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.6