АНАЛІЗ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Т. Знаменська ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • Р. Марушко ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • О. Дудіна ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • О. Воробйова ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • Л. Полянська Центр громадського здоров’я МОЗ України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.1

Ключові слова:

інтегральна оцінка; індикативні показники; структуризація; медична допомога; ефективність; виживання смертність; новонароджені.

Анотація

Збереження життя і якості здоров’я новонароджених є актуальною проблемою для формування майбутнього
суспільства і людства, обороноздатності, трудового резерву та інтелектуального потенціалу країни. Фундаментальною
основою формування і підтримки здоров’я новонароджених є наявність ефективних систем охорони здоров’я.
Об’єктивна інформація про ефективність медичної допомоги новонародженим та її динаміку є основою оцінки
досягнення запланованих результатів та розробки необхідних медико- організаційних технологій.
Мета дослідження. Здійснення аналізу і оцінки інтегральної ефективності медичної допомоги новонародженим
України на загальнодержавному та регіональному рівнях.
Матеріали і методи дослідження. Для проведення дослідження використано звітні статистичні матеріали
щодо діяльності закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу матерям і новонародженим за 2018 р. та
2022 р. Аналіз інтегральної ефективності медичної допомоги новонародженим у всіх періодах їх розвитку здійснено
із застосуванням модифікованої моделі кінцевих результатів закладів охорони здоров’я з розрахунками коефіцієнтів
комплексної оцінки (ККО) і коефіцієнтів досягнення нормативних значень (КДНЗ) окремих показників з їх градацією від
високого (0,8-1) до низького (0,1-0,49) рівнів. Застосовано методи системного підходу, бібліографічний, статистичної
обробки даних, графічного зображення.
Результати дослідження: Проведене на популяційному рівні суцільне дослідження інтегральної ефективності
медичної допомоги новонародженим на загальнодержавному та регіональному рівнях засвідчило достатній, вище
середнього, рівень досягнення результатів (ККО 0,75 у 2018 р. і 0,76 у 2022 р.) без чітких геологічних закономірностей
у 2018 р. і значними розбіжностями у 2022 р. – від високого рівня ККО (0,82-0,94) у Волинській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській і Хмельницькій до низького рівня ККО (0,41 та
0,35) – у Донецькій та Херсонській областях.
Вивчення основних індикативних показників ефективності медичної допомоги новонародженим засвідчило достатнє
досягнення у 2022 р. нормативних значень охоплення новонароджених скринінговими програмами, вакцинацією БЦЖ,
частоти виживання і смертності новонароджених, ІНТ (КДНЗ = 0,96, 0,82, 0,94, 0,82 і 0,76 відповідно). Найбільш
проблемними індикативними показниками медичної допомоги новонародженим з низьким і нижче середнього рівнем
коефіцієнта досягнення результатів, які у значній мірі асоціюються з погіршенням стану здоров’я вагітних та перебігу
пологів, є частота маловагових, хворих новонароджених (КДНЗ = 0,48, 0,51) та частота передачі ВІЛ-інфекції від
матері до дитини (КДНЗ=0,4), яка асоціюється з повнотою застосування ефективної 4-компонентної стратегії
профілактики передачі ВІЛ від матері дитині.
Висновки. Розроблений інструментарій інтегральної оцінки ефективності медичної допомоги новонародженим,
як мірила життєздатності та якості здоров’я потомства на всіх етапах онтогенезу, дає можливість забезпечити
на уніфікованій основі об’єктивне оцінювання та моніторинг її в цілому, у розрізі регіонів і за окремими показниками
з наступною розробкою заходів впливу на виявлені проблеми та їхню імплементацію у діяльність служби охорони
здоров’я матері та дитини. Модель інтегральної ефективності медичної допомоги новонародженим є пілотною
та має динамічні властивості, тому надалі по мірі досягнення нормативних значень показників комплексної оцінки
передбачається їх перегляд.

Посилання

World Bank. The human capital index 2020 update : human capital in the time of COVID-19. International Bank for Reconstruction and Development. 2020 Sep. 204 c. doi: 10.1596/978-1-4648-1552-2

Konventsiia pro prava dytyny. Dokument №995-021. Orhanizatsiia Obiednanykh Natsii. 1989;[Red. Lys 16 2023]. Dostupno:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (in Ukrainian)

Dudnyk SV. Obgruntuvannia innovatsiinoi systemy medyko-sotsialnoi dopomohy ditiam do 5 rokiv v Ukraini [avtoreferat]. Kharkiv; 2021. 40 s. doi: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/31589 (in Ukrainian)

Tsili staloho rozvytku 2016-2030 [Internet]. Orhanizatsiia Obiednanykh Natsii Dostupno:https://ukraine.un.org/uk/sdgs (in Ukrainian)

Every Woman Every Child. The Global Strategy For Women’s, Children’s And Adolescents’ Health (2016–2030) [Internet]. 2015[cited 2022 Jun 10]. 106 p. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/child-health/the-global-strategy-for-women-s-children-s-and-adolescents-health-2016-2030.pdf

Marushko RV, Dudina OO, Hoida NH, Marushko TV. Otsinka efektyvnosti perynatalnoi dopomohy v Ukraini.Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 1(93): 26-36; doi: 10.15574/PP.2023.93.26 (in Ukrainian)

Kuzin I, Martsynovska V, Antonenko Zh. VIL-infektsiia v Ukraini. Informatsiinyi biuleten. Derzhavna ustanova: “Tsentr hromadskoho zdorovia Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy”. 2019.(50); 112 s.

Dostupno: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/HIV_in_UA_50_2019.pdf (in Ukrainian)

Nakaz MOZ Ukrainy № 2142 vid 01.10.2021 «Pro zabezpechennia rozshyrenoho neonatalnoho skryninhu v Ukraini» Zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy za № 1403/37025. Dostupno: https://zakononline.com.ua/documents/show/502471___728563 (in Ukrainian)

Dudina OO, Hoida NH, Moiseienko RO, Haborets YuIu. Shchorichna dopovid «Pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2013 rik» 2014;46-66. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-05

Як цитувати

Знаменська, Т., Марушко, Р., Дудіна, О., Воробйова, О., & Полянська, Л. (2024). АНАЛІЗ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ УКРАЇНИ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(1(51), 5–11. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.1