ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ АБДОМІНАЛЬНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО КРОВООБІГУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ МЕТОДИК ЗНЕБОЛЕННЯ У ДІТЕЙ

Автор(и)

  • Я. Семкович КНП «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарні Івано-Франківської обласної ради», Івано-Франківський національний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIII.1.47.2023.3

Ключові слова:

діти; регіонарна аналгезія; міофасціальні блоки; опіоїди

Анотація

Внутрішньочеревна гіпертензія і абдомінальний компартмент-синдром виникають внаслідок підвищеного внутрішньочеревного тиску. Крім того, повідомляється, що внутрішньочеревна гіпертензія є незалежним фактором ризику смертності в педіатричному відділенні інтенсивної терапії.
Метою дослідження було порівняти ефективність та вплив різних методів знеболення із використанням методик регіонарної анальгезії на показники абдомінального артеріального кровообігу при оперативних втручаннях на передній черевній стінці у дітей.
Матеріали та методи дослідження. У дослідженні взяли участь 90 дітей віком 7-18 років, яким виконувалось оперативне втручання на передній черевній стінці під загальним знеболенням. І групу склали 30 дітей, оперованих на передній черевній стінці під загальним знеболенням із використанням морфіну. ІІ групу склали 30 дітей, оперованих на передній черевній стінці, під загальним знеболенням із застосуванням регіонарного блоку поперечної фасції живота, в поєднанні з блокадою квадратного м'яза попереку із одного уколу. ІІІ групу склали 30 дітей, оперованих на передній черевній стінці, під загальним знеболенням із застосуванням регіонарного блоку поперечної фасції живота.
Стаття пройшла комісію з питань етики на базі КНП «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня ІФОР», що підтверджується витягом з протоколу комісії №2 від 24.02.2022 року.
Статистичну обробку отриманих даних проводили із застосуванням методів варіаційної статистики, кореляційного аналізу, критерію Стьюдента. Вірогідними вважались відмінності при р<0,05. Порівняння часток здійснювалось за допомогою z-критерія.
Робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри дитячих хвороб ПО ІФНМУ: «Стан здоров’я та особливості адаптації дітей Прикарпаття із соматичними захворюваннями, їх профілактика», номер державної реєстрації 0121U111129, терміни виконання 2021-2026 рр., автор є співвиконавцем теми.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз гострого болю згідно вибраних шкал встановив, що достовірно вищі показники гострого болю за шкалою FLACC у пацієнтів групи традиційного знеболення (Iгрупа, р<0,001) порівняно із II групою, де використовувався комбінований міофасціальний блок. II група мала значно нижчий показник болю за опитувальником Likert на етапі всього лікування в порівнянні з I та III групами (p<0,001). Висока інтенсивність болю в дітей, яким використовувалось традиційне знеболення веде до зростання внутрішньочеревного тиску (р<0,05) та тривалості перебування (шкала FLACC (rx,y=0,38±0,16, р=0,02).
Висновки. Регіонарні методики знеболення в комплексі із традиційною анальгезією приводять до зниження внутрішньочеревного тиску, зростання абдомінального перфузійного тиску та зниження індексу резистентності в брижовій артерії, а також скорочення термінів перебування у стаціонарі, порівняно із виключно традиційною анестезією.

Посилання

Malbrain ML, Cheatham ML, Kirkpatrick A, Sugrue M, Parr M, De Waele J, et al. Results from the International Conference of Experts on Intra-abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome. I. Definitions. Intensive Care Med. 2006;32(11):1722-32. doi: 10.1007/s00134-006-0349-5

Davis PJ, Koottayi S, Taylor A, Butt WW. Comparison of indirect methods of measuring intra-abdominal pressure in children. Intensive Care Med. 2005;31(3):471-5. doi: 10.1007/s00134-004-2539-3

Malbrain ML, Chiumello D, Pelosi P, Bihari D, Innes R, Ranieri VM, et al. Incidence and prognosis of intraabdominal hypertension in a mixed population of critically ill patients: a multiple-center epidemiological study. Crit Care Med. 2005;33(2):315-22. doi: 10.1097/01.ccm.0000153408.09806.1b

Ejike JC, Bahjri K, Mathur M. What is the normal intra-abdominal pressure in critically ill children and how should we measure it? Crit Care Med. 2008;36(7):2157-62. doi: 10.1097/CCM.0b013e31817b8c88

Horoz OO, Yildizdas D, Sari Y, Unal I, Ekinci F, Petmezci E. The relationship of abdominal perfusion pressure with mortality in critically ill pediatric patients. J Pediatr Surg. 2019;54(9):1731-5. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2018.10.105

Reintam BA, Regli A, De Keulenaer B, Kimball EJ, Starkopf L, Davis WA, et al. Incidence, Risk Factors, and Outcomes of Intra-Abdominal Hypertension in Critically Ill Patients-A Prospective Multicenter Study (IROI Study). Crit Care Med. 2019;47(4):535-42. doi: 10.1097/CCM.0000000000003623

Divarci E, Karapinar B, Yalaz M, Ergun O, Celik A. Incidence and prognosis of intraabdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in children. J Pediatr Surg. 2016;51(3):503-7. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2014.03.014

Thabet FC, Ejike JC. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in pediatrics. A review. J Crit Care. 2017;41:275-82. doi: 10.1016/j.jcrc.2017.06.004

De Waele JJ, Ejike JC, Leppäniemi A, De Keulenaer BL, De Laet I, Kirkpatrick AW, et al. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in pancreatitis, paediatrics, and trauma. Anaesthesiol Intensive Ther. 2015;47(3):219-27. doi: 10.5603/AIT.a2015.0027

Liang YJ, Huang HM, Yang HL, Xu LL, Zhang LD, Li SP, et al. Controlled peritoneal drainage improves survival in children with abdominal compartment syndrome. Ital J Pediatr [Internet]. 2015[cited 2023 Feb 12];41:29. Available from: https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-015-0134-6 doi: 10.1186/s13052-015-0134-6

Rogers WK, Garcia L. Intraabdominal Hypertension, Abdominal Compartment Syndrome, and the Open Abdomen. Chest. 2018;153(1):238-50. doi: 10.1016/j.chest.2017.07.023

Залецький БВ, Дмитрієв ДВ. Сучасні методи регіонарного знеболення періопераційного періоду у дітей в абдомінальній хірургії. Біль, знеболення і інтенсивна терапія. 2019;3:7-11. doi: 10.25284/2519-2078.3(88).2019.177371

Альбокрінов АА, Фесенко УА. Варіабельність серцевого ритму за різних видів регіонарної анестезії передньої черевної стінки у дітей. Біль, знеболення і інтенсивна терапія. 2015;3:24-9. doi: 10.25284/2519-2078.3(72).2015.84579

Semkovych Ya, Dmytriiev D. (2022) Elevated serum TLR4 level as a potential marker for postsurgical chronic pain in pediatric patients with different approaches to analgesia. Front. Med. 9:897533. doi: https://doi.org/10.3389/fmed.2022.897533

Semkovych Ya, Dmytriiev D. (2022) Genetic influences on pain mechanisms. Wiadomości Lekarskie, P. 1776-1781/ doi: https://doi.org/10.36740/wlek202207130

Wick EC, Grant MC, Wu CL. Postoperative Multimodal Analgesia Pain Management With Nonopioid Analgesics and Techniques: A Review. JAMA Surg. 2017;152(7):691-7. doi: 10.1001/jamasurg.2017.0898

Brogi E, Kazan R, Cyr S, Giunta F, Hemmerling TM. Transversus abdominal plane block for postoperative analgesia: a systematic review and meta-analysis of randomized-controlled trials. Can J Anaesth. 2016;63(10):1184-96. doi: 10.1007/s12630-016-0679-x

Shi WZ, Miao YL, Yakoob MY, Cao JB, Zhang H, Jiang YG, et al. Recovery of gastrointestinal function with thoracic epidural vs. systemic analgesia following gastrointestinal surgery. Acta Anaesthesiol Scand. 2014;58(8):923-32. doi: 10.1111/aas.12375

Gabriel RA, Ilfeld BM. Use of Regional Anesthesia for Outpatient Surgery Within the United States: A Prevalence Study Using a Nationwide Database. Anesth Analg. 2018;126(6):2078-84. doi: 10.1213/ANE.0000000000002503

Tran DQ, Boezaart AP, Neal JM. Beyond Ultrasound Guidance for Regional Anesthesiology. Reg Anesth Pain Med. 2017;42(5):556-63. doi: 10.1097/AAP.0000000000000628

Garmpis N, Dimitroulis D, Garmpi A, Diamantis E, Spartalis E, Schizas D, et al. Enhanced Recovery After Surgery: Is It Time to Change Our Strategy Regarding Laparoscopic Colectomy? In Vivo. 2019;33(3):669-74. doi: 10.21873/invivo.11525

Berian JR, Ban KA, Liu JB, Ko CY, Feldman LS, Thacker JK. Adherence to Enhanced Recovery Protocols in NSQIP and Association With Colectomy Outcomes. Ann Surg. 2019;269(3):486-93. doi: 10.1097/SLA.0000000000002566

Dmytriiev D, Dmytriiev K, Stoliarchuk O, Semenenko A. Multiple organ dysfunction syndrome: What do we know about pain management? A narrative review. Anaesth. pain & intensive care 2019;23(1):84-91.

Dmytriiev D. Assessment and treatment of postoperative pain in children. Anaesth Pain & Intensive Care 2018;22(3):392-400.

Dmytriyev DV, Zaletskiy BV, Dmytriyeva KY. Обгрунтування застосування схем мультимодальної аналгезії для післяопераційного знеболення у дітей. Клінічна хірургія. 2017;11:54-6. doi: 10.26779/2522-1396.2017.11.54

Merella F, Canchi-Murali N, Mossetti V. General principles of regional anaesthesia in children. BJA Educ. 2019;19(10):342-8. doi: 10.1016/j.bjae.2019.06.003

Tamura T, Shuichi Y, Ito S, Shibata Y, Nishiwaki KA. Crossover Healthy Volunteers Study of Quadratus Lumborum Block to Detect the Paravertebral Space Dissemination. In: The Anesthesiology Annual Meeting [Internet]; 2017 Oct 21; American Society of Anesthesiologists (ASA), USA. 2017[cited 2023 Feb 18];A1158. Available from: http://www.asaabstracts.com/strands/asaabstracts/abstract.htm?year=2017&index=18&absnum=3967

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

Семкович, Я. (2023). ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ АБДОМІНАЛЬНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО КРОВООБІГУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ МЕТОДИК ЗНЕБОЛЕННЯ У ДІТЕЙ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 13(1(47), 18–24. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIII.1.47.2023.3