ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА N-ПЕПТИД КОЛАГЕНУ ІІІ-ГО ТИПУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЯК ПРЕДИКТОРІВ РОЗВИТКУ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ ОЧЕРЕВИНИ У ДІТЕЙ

Автор(и)

  • О. Bodnar Буковинський державний медичний університет , Ukraine
  • В. Khashchuk Буковинський державний медичний університет , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XII.2.44.2022.4

Ключові слова:

спайкова хвороба очеревини; гіалуронова кислота; N-пептид колагену ІІІ-го типу; діти; лікування.

Анотація

Вступ. Спайкова хвороба очеревини (СХО) є найчастішим та грізним ускладненням після операцій на органах черевної порожнини (ОЧП), що супроводжується спайкоутворенням, що спостерігається у 70 – 90 % прооперованих хворих. Проявляється пізньою спайковою кишковою непрохідністю (ПСКН), хронічним абдомінальним болем, хронічним тазовим болем, закрепами та безпліддям тощо.
Мета дослідження – дослідити рівні гіалуронової кислоти (ГК) та N-пептид колагену ІІІ-го типу (N-ПК ІІІ) в сироватці крові для визначення перебігу СХО у дітей.
Матеріал та методи дослідження. Визначення рівнів ГК та N-ПК ІІІ типу в сироватці крові проведено у 148 дітей, віком 6-17 років, з них 83 – хлопчики та 65 – дівчатка. І група (основна) – 38 хворих зі СХО, лікування ПСКН із застосування розчину натрію гіалуронату та декаметоксину, ІІ група (порівняння) – 35 дітей зі СХО, лікування ПСКН
традиційними методами, ІІІ група – 45 пацієнтів, оперовані з приводу інших гострих хірургічних патологій ОЧП, у яких після операції протягом 5-10 років не були відмічені ознаки СХО. Контрольну групу склали 30 дітей, оперованих з приводу пахових гриж.
У всіх батьків/опікунів було взято інформовану добровільну згоду у письмовому вигляді на проведення досліджень. Статистична обробка отриманих результатів виконувалась у програмах Microsoft Office Excel та Statistica 10.0 (StatSoft Inc.). Результати дослідження. При вивченні рівня ГК у контрольній, основній та порівняльній групах відмічено його
зростання на 5-ту добу післяопераційного періоду, відповідно на 31,94, 126,96 та 39,60 %, порівняно із показниками до операції, на 14-ту добу спостерігали зниження рівня ГК в усіх групах, порівняно з 5-тою добою на 21,24, 32,79 та 25,83 % відповідно.
Визначення рівня N-ПК ІІІ у всіх групах супроводжувалося збільшенням його кількості на 5-ту добу, порівняно із показниками до операції на 64,62, 57,40 та 79,32 % відповідно. На 14-ту добу рівень був в 2 рази вищим в основній групі та в 2,86 рази у групі порівняння відносно з показниками контролю. Це свідчило про стабілізацію організації сполучної тканини та регенерацію очеревини в основній групі та відсутність чіткої регенерації очеревини у групі порівняння.
Висновки.
1. Рівні ГК та N-ПК ІІІ типу у сироватці крові дітей можуть бути маркерами виникнення та розвитку СХО у дітей.
2. Збільшення рівня ГК більше ніж на 30 %, а N-ПК ІІІ типу на 90 %, порівняно з показниками контролю, через рік та більше після перенесеної операції з приводу СХО та ПСКН, може свідчити про високий ризик розвитку рецидиву та використовуватись як додатковий прогностичний показник.
3. Інтраопераційне застосування натрію гіалуронату та декаметоксину при операціях на черевній порожнині та застосування локального адгезіолізису, як антиадгезивні заходи, сприяють зменшенню ризику повторного спайкоутворення у дітей.

Посилання

.1 Bazaev AV, Strel'tsov AA, Galanin IA, Stolyarov EV. Enterostoma v lechenii konglomeratnykh form spaechnoy kishechnoy neprokhodimosti. MediAl' [Enterostomy in the treatment of conglomerate forms of adhesive intestinal obstruction]. MediAl'. 2015;2:28-30 (in Russian).

.2 Bodnar O, Konoplitskyi V, Khaschuk V, Proniaiev D, Randiuk R. Surgical treatment’s possibilities of late adhesive intestinal obstruction in children. Curr Pediatr Res. 2021;25(S1):609-15.

.3 Borysenko VB, Koval'ov AM. Bar’ierna profilaktyka spaikovoi neprokhidnosti kyshechnyka. Art of Medicine [Barrier prophylaxis of adhesive intestinal obstruction]. Art of medicine. 2018;4:12-6 (in Ukrainian).

.4 Cartwright SL, Knudson MP. Diagnostic imaging of acute abdominal pain in adults. Am Fam Physician. 2015;91(7):452-9.

.5 Catena F, Di Saverio S, Coccolini F, Ansaloni L, De Simone B, Sartelli M, et al. Adhesive small bowel adhesions obstruction: Evolutions in diagnosis, management and prevention. World J Gastrointest Surg. 2016;8(3):222-31. doi: 10.4240/wjgs.v8.i3.222

.6 Damodarasamy M, Vernon RB, Chan CK, Plymate SR, Wight TN, Reed MJ. Hyaluronan in aged collagen matrix increases prostate epithelial cell proliferation. In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2015;51(1):50-8. doi: 10.1007/s11626-014-9800-z

.7 Krielen P, Stommel MWJ, Pargmae P, Bouvy ND, Bakkum EA, Ellis H, et al. Adhesion-related readmissions after open and laparoscopic surgery: a retrospective cohort study (SCAR update). Lancet. 2020;395(10217):33-41. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32636-4

.8 Pereiaslov A.A., Dvorakevych A.O., Nykyforuk O.M. Laparoskopiia u likuvanni ditei zi spaikovoiu kyshkovoiu neprokhidnistiu. Khirurhiia dytiachoho viku.2018;2(59):46-59. doi: 10.15574/PS.2018.59.46 (in Ukrainian).

.9 Ten Broek RPG, Krielen P, Di Saverio S, Coccolini F, Biffl WL, Ansaloni L, et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2017 update of the evidence-based guidelines from the world society of emergency surgery ASBO working group. World J Emerg Surg [Internet]. 2018[cited 2022 Jun 8];13:24. Available from: https://wjes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13017-018-0185-2 doi: 10.1186/s13017-018-0185-2

.10 Shi H, Wu B, Wan J, Liu W, Su B. The role of serum intestinal fatty acid binding protein levels and D-lactate levels in the diagnosis of acute intestinal ischemia. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2015;39(3):373-8. doi: 10.1016/j.clinre.2014.12.005

.11 Strik C, Wever KE, Stommel MWJ, Goor HV, Ten Broek RPG. Adhesion reformation and the limited translational value of experiments with adhesion barriers: A systematic review and meta-analysis of animal models. Sci Rep [Internet]. 2019[cited 2022 Jun 10];9(1):18254. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6890766/ doi: 10.1038/s41598-019-52457-2

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-08

Як цитувати

Bodnar О., & Khashchuk В. (2022). ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА N-ПЕПТИД КОЛАГЕНУ ІІІ-ГО ТИПУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЯК ПРЕДИКТОРІВ РОЗВИТКУ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ ОЧЕРЕВИНИ У ДІТЕЙ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 12(2(44), 24–28. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XII.2.44.2022.4