ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРСИСТУЮЧОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ОКСИДАНТНИМ СТРЕСОМ

Автор(и)

  • Т. Клименко Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Ukraine
  • M. Кононович Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XII.2.44.2022.3

Ключові слова:

легенева гіпертензія; передчасно народжена дитина; 8-гідрокси-2-дезоксигуанозин.

Анотація

Вступ. Персистуюча легенева гіпертензія (ПЛГ) – проблема, яка зумовлює високу захворюваність та смертність недоношених новонароджених. В експериментальних моделях та клінічних дослідженнях оксидативний стрес (ОС) сприяє розвитку легеневої гіпертензії (ЛГ) з подальшим ремоделюванням серцево-судинної системи. Найбільш чутливим та специфічним біомаркером ОС у недоношених новонароджених є 8-гідрокси-2-дезоксигуанозин (8-OHdG) у сечі.
Мета дослідження. Визначити клініко-діагностичний взаємозв'язок значення 8-гідрокси-2-дезоксигуанозину та рівня середнього тиску в стовбурі легеневої артерії у недоношених новонароджених з респіраторним дистрес-синдромом та асфіксією в ранньому неонатальному періоді.
Матеріал і методи дослідження. Проведено визначення 8-OHdG (нг/мл) методом імуноферментного аналізу (ІФА) та ЛГ методом ехокардіографії (ЕхоКГ) у 60 недоношених новонароджених у терміні гестації 26-32 тижні на 1 та 3-5 добу життя у 2-х групах: I – 32 дитини з респіраторним дистрес-синдромом (РДС); II – 28 дітей з РДС у поєднанні з перинатальною асфіксією.
Результати дослідження. Середнє значення тиску у легеневої артерії (мм.рт.ст) у II групі дітей у порівнянні з I групою було вище як у 1, так і к 3-5 добі життя. Рівень та динаміка 8-OHdG корелювала з вираженістю ЛГ, що вимагало більш тривалої респіраторної підтримки у ІІ групі. Відзначався статевий диморфізм рівня та динаміки 8-OHdG.
Висновки. Перинатальна асфіксія у недоношених новонароджених з РДС на 1 добу життя ускладнює перебіг ЛГ, на що вказує більш високий рівень ОС за даними 8-OHdG та його кореляції із середнім тиском у легеневій артерії (mPAP). Динаміка у вигляді зниження рівня 8-OHdG у сечі є сприятливою прогностичною ознакою перебігу легеневої гіпертензії. Гендерні особливості динаміки рівнів у дітей із перинатальною патологією вказують на знижену адаптивність та реактивність хлопчиків до окисного стресу при народженні.

Посилання

.1 Abman SH. Pulmonary hypertension: The hidden danger for newborns. Neonatology [Internet]. 2021[cited 2022 Jun 1];118(2):211-7. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8177056/pdf/nihms-1694752.pdf doi: 10.1159/000516107

.2 Mandell E, Kinsella JP, Abman SH. Persistent pulmonary hypertension of the newborn. Pediatr Pulmonol. 2021;56(3):661-9. doi: 10.1002/ppul.25073

.3 Millán I, Piñero-Ramos JD, Lara I, Parra-Llorca A, Torres-Cuevas I, Vento M. Oxidative stress in the newborn period: Useful biomarkers in the clinical setting. Antioxidants (Basel) [Internet]. 2018[cited 2022 Jun 12];7(12):193. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6316621/pdf/antioxidants-07-00193.pdf doi: 10.3390/antiox7120193

.4 Ferrante G, Carota G, Li Volti G, Giuffrè M. Biomarkers of oxidative stress for neonatal lung disease. Front Pediatr [Internet]. 2021[cited 2022 Jun 10];9:618867. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7930002/pdf/fped-09-618867.pdf doi: 10.3389/fped.2021.618867

.5 Hansmann G, Koestenberger M, Alastalo TP, Apitz C, Austin ED, Bonnet D, et al. 2019 updated consensus statement on the diagnosis and treatment of pediatric pulmonary hypertension: The European Pediatric Pulmonary Vascular Disease Network (EPPVDN), endorsed by AEPC, ESPR and ISHLT. J Heart Lung Transplant. 2019;38(9):879-901. doi: 10.1016/j.healun.2019.06.022

.6 Stark AR, Eichenwald E. Persistent pulmonary hypertension of the newborn. UpToDate[Inrternet]. 2021[cited 2022 Apr 6]; Available from: https://www.uptodate.com/contents/persistent-pulmonary-hypertension-of-the-newborn

.7 Mandell E, Kinsella JP, Abman SH. Persistent pulmonary hypertension of the newborn. Pediatr Pulmonol. 2021;56(3):661-9. doi: 10.1002/ppul.25073

.8 Joanna RGV, Lopriore E, Te Pas AB, Rijken M, van Zwet EW, de Bruine FT, et al. Persistent pulmonary hypertension in neonates with perinatal asphyxia and therapeutic hypothermia: a frequent and perilous combination. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021:1-7. doi: 10.1080/14767058.2021.1873941

.9 Blasina F, Vaamonde L, Silvera F, Solla G, Abin-Carriquiry JA, Gutiérrez C, et al. Efficacy and safety of a novel nitric oxide generator for the treatment of neonatal pulmonary hypertension: Experimental and clinical studies. Pulm Pharmacol Ther. 2019;54:68-76. doi: 10.1016/j.pupt.2018.12.002

.10 Elkabany ZA, El-Farrash RA, Shinkar DM, Ismail EA, Nada AS, Farag AS, et al. Oxidative stress markers in neonatal respiratory distress syndrome: advanced oxidation protein products and 8-hydroxy-2-deoxyguanosine in relation to disease severity. Pediatr Res. 2020;87(1):74-80. doi: 10.1038/s41390-019-0464-y

.11 van Westering-Kroon E, Huizing MJ, Villamor-Martínez E, Villamor E. Male Disadvantage in Oxidative Stress-Associated Complications of Prematurity: A Systematic Review, Meta-Analysis and Meta-Regression. Antioxidants (Basel) [Internet]. 2021[cited 2022 Jun 13];10(9):1490. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8465696/pdf/antioxidants-10-01490.pdf doi: 10.3390/antiox10091490

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-08

Як цитувати

Клименко, Т., & Кононович M. (2022). ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРСИСТУЮЧОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ОКСИДАНТНИМ СТРЕСОМ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 12(2(44), 19–23. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XII.2.44.2022.3

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають