ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

Автор(и)

  • А. Боршуляк Буковинський державний медичний університет , Ukraine
  • О. Андрієць Буковинський державний медичний університет , Ukraine
  • А. Андрієць Буковинський державний медичний університет , Ukraine
  • А. Семеняк Буковинський державний медичний університет , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XI.4.42.2021.5

Ключові слова:

порушення менструальної функції; ожиріння у дівчат-підлітків; інсулінорезистентнісь; метаболічний синдром.

Анотація

Вступ. На сьогодні четверта частина населення економічно розвинутих країн світу має масу тіла, що на 15 % перебільшує нормативні значення. За даними різних авторів, своєчасне настання менархе в жінок із різними формами ожиріння й порушеннями репродуктивної функції спостерігається лише в 31 % випадків.

При ожирінні має місце резистентність до інсуліну, результатом якої є гіперінсулінемія. Основна причина зв'язку інсулінорезистентності з порушеннями в репродуктивній сфері полягає в специфічній дії інсуліну на яєчники. Інсулін пригнічує апоптоз, зв'язуючись з рецепторами різноманітних факторів росту, що сприяє тривалому існуванню атрезуючих фолікулів. У патогенезі метаболічного синдрому, поряд з розвитком гіперінсулінемії та інсулінорезистентністі, значна роль належить дисбалансу адипоцитокінів, одним з яких є адипонектин.

Мета дослідження. Провести аналіз метаболічних процесів при формуванні порушення менструальної функції на тлі ожиріння у дівчат-підлітків, для вдосконалення у них методів діагностики розладів менструальної функції.

Матеріал і методи дослідження. Проведено клініко-лабораторне обстеження дівчаток-підлітків віком 12-18 років: 79 з ожирінням та порушенням менструальної функції (основна група); 31 – з нормальною масою тіла та регулярним менструальним циклом (контрольна група).

Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічні (визначалися показники ліпідного та вуглеводного обмінів), інструментальні (УЗД), статистичні.

Результати дослідження. Встановлено, що в основній групі у 53,3 % перша менструація з’явилася після 14 років, затримка менструації – від 42 днів до 6 днів, тривалість 2,1 ± 0,05 днів, що достовірно коротше, обсяг 10,2 ± 0,05; 0,4 бала (в середньому 1-2 прокладки в день) достовірно нижче (p<0,05) порівняно з дівчатками контрольної групи.

При аналізі результатів УЗД гіпоплазія матки спостерігалась майже у кожної другої дівчинки у основній групі – 36 (45,46 %).

Встановлено гіперлептинемію і лептинрезистентність при ожирінні І ст. 34,8 ±1,75 при ожирінні ІІ ст. 37,15±2,12, при ожирінні ІІІ ст. 40,64±2,0. У контрольній групі 14,35 нг/мл, p<0,01.

Гіперлептинемія у основній групі супроводжується гиперінсулінемією у 26 % і інсулінорезистентністю. Встановлено взаємозв’язок низьких значень адипонектину з підвищеним індексу маси тіла у пацієнток основної групи, що підтверджено результатами кореляційного аналізу (адипонектин & індекс маси тіла: ρ = - 0,74).

Аналіз отриманих результатів виявив зниження показника Адипонектин/Лептин в основній групі в 4,3 рази. Грунтуючись на власних результатах можна вважати моделі Адипонектин / Лептин і HOMA-AD точнішими для визначення інсулінорезистентності.

Висновки. 1. Встановлено, зміни менструального циклу у дівчат з надмірною масою тіла. 2. Асоційованість порушення секреції адипокінів характеризується гіперлептинемією, лептинрезистентністю, зниженням індексу Адипонектин / Лептин і гіпоадипонектинемією, яка в поєднанні з інсулінорезистентністю, свідчить про участь адипокінів в ґенезі олігоменореї. 3. В алгоритм ведення підлітків з порушенням менструальної функції на фоні ожиріння необхідно включити обчислення показників Адипонектин / Лептин і HOMA-AD (гомеостатична модель оцінки – адипонектин), що дозволить уникнути гіпердіагностики інсулінорезистентності.

Посилання

.1 Fux Otta C, Fiol de Cuneo M, Szafryk de Mereshian P. Polycystic ovary syndrome: physiopathology review. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba. 2013;70(1):27-30.

.2 Barbieri RL. The endocrinology of the menstrual cycle. Methods Mol Biol. 2014;1154:145-69. doi: 10.1007/978-1-4939-0659-8_7

.3 Levenets' SO, Nach'otova TA, Perevozchykov VV. Poshyrenist' rozladiv funktsii statevoi systemy sered suchasnykh divchatok ta divchat–pidlitkiv ta chynnyky ryzyku yikh vynyknennia[Prevalence of sexual dysfunction among modern girls and adolescent girls and risk factors for their occurrence]. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 2010;6:94-6. (in Ukrainian).

.4 Nach'otova TA, Shelud'ko OIu. Kompleksna nehormonal'na terapiia pry vtorynnii amenorei u divchatok-pidlitkiv [Combined nonhormonal therapy of adolescent girls with secondary amenorrhea]. Zdorovye zhenshchiny. 2015;7:157-9. (in Ukrainian).

.5 Tatarchuk TF. Islamova AO. Priroda v sokhranenii reproduktivnogo zdorovia zhenshchiny [Nature in preserving the reproductive health of women]. Reproduktivnaya endokrinologiya. 2013;14:38-48. (in Russian).

.6 Avksenova MN. Vliyaniye ozhireniya na razvitiye menstrualnoy disfunktsii. gormonalnyye pokazateli. lipidnyy obmen u reproduktivno-sposobnykh zhenshchin [Impact of obesity on the development of menstrual dysfunction, hormonal parameters, lipid metabolism in fertile women]. [avtoreferat]. Sankt-Peterburg; 2011. 20 s. (in Russian).

.7 Mankovskiy BN. Insulinorezistentnost: mekhanizmy formirovaniya i vozmozhnyye puti korrektsii [Insulin resistance: mechanisms of formation and possible ways of correction]. Ratsionalnaya farmakoterapіya. 2007;2:59-64. (in Russian).

.8 Hermanov VT, redaktor. Aktual'ni problemy akusherstva i hinekolohii, klinichnoi imunolohii ta medychnoi henetyky: zb. nauk. prats'. Kyiv-Luhans'k; 2012. Vyp. 23. Levenets SA, Nachetova TA. Chastota klynycheskykh pryznakov patolohycheskoho techenyia pubertata u devochek s vtorychnoi amenoreei [Frequency of clinical signs of pathological course of puberty in girls with secondary amenorrhea]. s.163-70. (in Russian).

.9 Pastore LM, Williams CD, Jenkins J, Patrie JT. True and sham acupuncture produced similar frequency of ovulation and improved LH to FSH ratios in women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(10):3143-50. doi: 10.1210/jc.2011-1126

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Боршуляк, А., Андрієць, О., Андрієць, А., & Семеняк, А. (2021). ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ . Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 11(4(42), 28–33. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XI.4.42.2021.5