ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ МАЛОНОВОГО АЛЬДЕГІДУ СЕЧІ ЯК МАРКЕРУ РЕНАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Автор(и)

  • А. Бабінцева Буковинський державний медичний університет , Ukraine
  • Ю. Годованець Буковинський державний медичний університет , Ukraine
  • О. Макарова Буковинський державний медичний університет , Ukraine
  • О. Макарова Буковинський державний медичний університет , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XI.4.42.2021.4

Ключові слова:

доношений новонароджений; перинатальна патологія; гостре пошкодження нирок; оксидативний стрес; малоновий альдегід сечі.

Анотація

Вступ. Одним з механізмів патологічного оксидативного стресу в новонароджених дітей є інтенсифікація пероксидного окиснення ліпідів мембран. Малоновий альдегід (МА) – вторинний продукт, який використовується як індикатор процесів пероксидації ліпідів та, відповідно, маркер пошкоджень клітинних мембран. Але на даний момент механізми, які визначають органні особливості пероксидації ліпідів і білків, а також стійкість до ішемічного пошкодження нирок, вивчені недостатньо та потребують подальшого розвитку.

Мета дослідження. Визначити діагностичну цінність МА сечі як маркеру ренальної дисфункції у доношених новонароджених дітей з перинатальною патологією різного ступеню тяжкості.

Матеріал і методи дослідження. Проведено одноцентрове когорте проспективне дослідження з включенням 41 доношеної дитини з порушеннями загального стану помірного ступеня тяжкості (І група); 36 доношених дітей із порушеннями загального стану тяжкого ступеня без гострого пошкодження нирок (ІІА група); 30 доношених дітей із порушеннями загального стану тяжкого ступеня з гострим пошкодженням нирок (ІІБ група) та 40 здорових дітей (ІІІ група). Визначення рівня МА у сечі проводили за допомогою реакції з тіобарбітуровою кислотою наприкінці 3 доби життя.

Результати дослідження. Встановлено відсутність діагностичної цінності негативного тесту з визначенням МА сечі при виявленні ренальної дисфункції у доношених новонароджених дітей з проявами перинатальної патології помірного ступеня тяжкості. Про це свідчив AUROC 0,53 (95% ДІ 0,50; 0,65, р>0,05) при пороговому значенні показника ≤9,57 мкмоль/л.

Продемонстровано дуже добру дискримінуючу здатність визначення рівня МА у сечі при діагностиці порушень функціонального стану нирок у дітей, які мали прояви порушень постнатальної адаптації тяжкого ступеня. Це підтверджено AUROC 0,81 (95% ДІ 0,71; 0,91, р<0,001) при пороговому значенні показника ≥ 9,58 мкмоль/л; специфічністю  97,6% (95% ДІ 87,1%; 99,9%), прогностичною цінністю позитивного результату 95,7% (95% ДІ 75,7%; 99,4%) та відношення правдоподібності позитивного результату 25,1 (95% ДІ 3,55; 76,7).

При діагностиці гострого пошкодження нирок у критично хворих доношених новонароджених дітей встановлена добра якість діагностичної моделі з визначенням рівня МА у сечі. Про це свідчив AUROC 0,80 (95% ДІ 0,66; 0,89, р<0,05) при пороговому значенні показника ≥12,9 мкмоль/л; специфічність 91,4% (95% ДІ 76,9%; 98,2%), прогностична цінність позитивного результату 85,7% (95% ДІ 66,2; 94,9%) та відношення правдоподібності позитивного результату 7,0 (95% ДІ 2,28; 21,5).

Висновки. Враховуючи важливість реакцій патологічного оксидативного стресу у формуванні синдромів дизадаптації, запропоновано використання у якості одного з можливих маркерів ренальної дисфункції у новонароджених дітей, який відображує стан процесів пероксидації ліпідів у ниркових структурах та ступінь їх пошкодження, визначення рівня МА у сечі.

Посилання

.1 Bahdasarova IV, Fomina SP. Khronichna khvoroba nyrok ta stan zamisnoi nyrkovoi terapii v Ukraini [Chronic kidney disease in children and renal replacement therapy in Ukraine]. Ukrains'kyi zhurnal nefrolohii ta dializu. 2015;1:3-7. (in Ukrainian).

.2 Korobeynikov EN. Modifikatsiya opredeleniya produktov perekisnogo okisleniya lipidov v reaktsii s tiobarbiturovoy kislotoy[Modification of the determination of lipid peroxidation products in the reaction with thiobarbituric acid]. Laboratornoye delo. 1989;7:8-10. (in Russian).

.3 Ayala A, Munoz MF, Arguelles S. Lipid peroxidation: production, metabolism, and signaling mechanisms of malondialdehyde and 4-hydroxy-2-nonenal. Oxid Med Cell Longev[Internet]. 2014[cited 2021 Sep 7];2014:360438. Available from: https://www.hindawi.com/journals/omcl/2014/360438/ doi:10.1155/2014/360438

.4 Cui X, Gong J, Han H, He L, Teng Y, Tetley T, et al. Relationship between free and total malondialdehyde, a well-established marker of oxidative stress, in various types of human biospecimens. J Thorac Dis. 2018;10(5):3088-97. doi:10.21037/jtd.2018.05.92

.5 Goncalves L, Subtil A, Oliveira MR, de Zea Bermudez P. ROC curve estimation: an overview. REVSTAT - Statistical Journal [Internet]. 2014[cited 2021 Aug 12];12(1):1-20. Available from: https://www.ine.pt/revstat/pdf/rs140101.pdf

.6 Gyurászová M, Gurecká R, Bábíčková J, Tóthová Ľ. Oxidative Stress in the Pathophysiology of Kidney Disease: Implications for Noninvasive Monitoring and Identification of Biomarkers. Oxid Med Cell Longev[Internet]. 2020[cited 2021 Sep 9];2020:5478708. Available from: https://www.hindawi.com/journals/omcl/2020/5478708/ doi: 10.1155/2020/5478708

.7 Jain S, Nair A, Shrivastava C. Evaluation of oxidative stress marker malondialdehyde level in the cord blood of newborn infants. Intern J Scientific Study. 2015;3:(6):73-6. doi: 10.17354/ijss/2015/396

.8 Katti K, Ayasolla KR, Iurcotta T, Potak D, Codipilly C, Weinberger B. Lipid peroxidation products as predictors of oxidant-mediated disease in preterm infants. J Matern Fetal Neonatal Med[Internet]. 2021[cited 2021 Aug 6];1-6. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14767058.2020.1869934?journalCode=ijmf20 doi: 10.1080/14767058.2020.1869934

.9 Mutinati M, Pantaleo M, Roncetti M, Piccinno M, Rizzo A, Sciorsci RL. Oxidative stress in neonatology: a review. Repord Domest Anim. 2014;49(1):7-16. doi: 10.1111/rda.12230

.10 Perrone S, Tataranno ML, Stazzoni G, Buonocore G. Oxidative stress and free radicals related diseases of the newborn. Advances in Bioscience and Biotechnology. 2012;3(7):1043-50. doi: 10.4236/abb.2012.327127

.11 Pimentel VC, Pinheiro FV, Kaefer M, Moresco RN, Moretto MB. Assessment of uric acid and lipid peroxidation in serum and urine after hypoxia–ischemia neonatal in rats. Neurol Sci. 2011;32(1):59-65. doi:10.1007/s10072-010-0393-3

.12 Richardson DK, Gray JE, McCormick MC, Workman K, Goldmann DA. Score for Neonatal Acute Physiology: a physiologic severity index for neonatal intensive care. Pediatrics. 1993;91(3):617-23.

.13 Saugstad OD. Oxygen and oxidative stress in bronchopulmonary dysplasia. J Perinat Med. 2010;38(6):571-7. doi: 10.1515/JPM.2010.108

.14 Selewski DT, Charlton JR, Jetton JG, Guillet R, Mhanna MJ, Askenazi DJ, et al. Neonatal acute kidney injury. Pediatrics[Internet]. 2015[cited 2021 Oct 7];136(2):e463-73. Available from: https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/136/2/e463/33766/Neonatal-Acute-Kidney-Injury?redirectedFrom=fulltext doi: 10.1542/peds.2014-3819

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Бабінцева, А., Годованець, Ю., Макарова, О., & Макарова, О. (2021). ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ МАЛОНОВОГО АЛЬДЕГІДУ СЕЧІ ЯК МАРКЕРУ РЕНАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 11(4(42), 21–27. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XI.4.42.2021.4

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають