СЦЕНАРІЇ ПЕРЕБІГУ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ДИСПЛАЗІЇ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ВІДКРИТОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ПРОТОКОЮ В КАТАМНЕЗІ ДО 3-Х РОКІВ

Автор(и)

  • Ю. Сороколат Харківська медична академія післядипломної освіти, Ukraine
  • Т. Клименко Харківська медична академія післядипломної освіти1, КНП «Міський перинатальний центр» ХМР2, Ukraine
  • О. Карапетян Харківська медична академія післядипломної освіти, Ukraine
  • О. Калуцька КНП «Міський перинатальний центр» ХМР, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XI.4.42.2021.3

Ключові слова:

передчасно народжена дитина; бронхолегенева дисплазія; відкрита артеріальна протока

Анотація

Резюме. Бронхолегенева дисплазія є одним із найбільш поширених тривалих ускладнень, пов’язаних із передчасним народженням. Тяжкість перебігу БЛД асоціюється з незрілістю організму дитини, перинаталь- ними інфекціями, відкритою артеріальною протокою. Метою дослідження було виявити особливості пере- бігу БЛД на 1-у році життя дитини і в катамнезі до 3-х років в залежності від стану артеріальної протоки.
Матеріали та методи. Проаналізовано спостереження 146 передчасно народжених дітей з БЛД, які були розділені на групи в залежності від стану артеріальної протоки: I-у групу склали 58 дітей з БЛД, у яких арте- ріальна протока закрилася мимовільно у ранньому неонатальному періоді; II-у групу – 60 дітей з гемодинаміч- но незначущою ВАП, яка зберігалася відкритою протягом 6–12 місяців; III-ю групу – 28 дітей з гемодинамічно значущою (ГЗ) ВАП, яка потребувала хірургічного закриття на етапі перебування дитини у перинатальному центрі.
Результати дослідження і їх обговорення. Серед дітей ІІ групі було достовірно більше випадків тяжко- го перебігу БЛД у порівнянні з І групою - 23,3% проти 8,6% (p<0,01) і, відповідно, менше випадків середньо- тяжкого перебігу - 41,7% проти 58,6% (p<0,05) на етапі лікування дітей у перинатальному центрі. У віці 3-х років здорових дітей, які перенесли БЛД, достовірно більше було у І групі порівняно з ІІІ групою - 62,5% проти 25,9% (p<0,01), а тяжкий перебіг достовірно частіше спостерігався у ІІ та ІІІ групах порівняно з І групою - 6,8% та 7,4% проти 0% (p<0,01). Достовірних відмінностей тяжкості перебігу БЛД у віці 2-3 міс. і в катамнезі до 1 року від терміну хірургічного закриття ГЗ ВАП не виявлено.
Висновки. Основними особливостями патогенетичних патернів у передчасно народжених дітей з БЛД залежноі від гемодинамічних порушень, що пов’язані з ВАП, є різні системоутворюючі ознаки кореляційних структур: тривалість кисневої терапії, термін гестації, маса тіла при народженні. Серед новонароджених із затримкою закриття артеріальної протоки чоловіча стать переважала и складала 58,3% (р<0,05), а у ви- падку необхідності хірургічного закриття ГЗ ВАП – 71,4% (p<0,01).
Наявність гемодинамічних порушень, пов’язаних з ВАП, асоціюється з більш тяжким перебігом БЛД у 3-річному віці порівняно з дітьми, у яких артеріальна протока закрилася самостійно у неонатальному періо- ді. Достовірних відмінностей тяжкості перебігу БЛД від терміну хірургічного закриття ГЗ ВАП не виявлено. У середньому хірургічне закриття ГЗ ВАП відбувалося на 21,5±1,6 день життя.

Посилання

.1 Antypkin YuH, Znamens'ka TK, Marushko RV, Dudina OO, Lapshyn VF, Vlasov OO. Stan medychnoi dopomohy novonarodzhenym v Ukraini [Status of medical care for newborns in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2020;10(4):5-24. doi: 10.24061/2413-4260.X.4.38.2020.1 (in Ukrainian).

.2 Hennelly M, Greenberg RG, Aleem S. An Update on the Prevention and Management of Bronchopulmonary Dysplasia. Pediatric Health Med Ther. 2021;12:405-19. doi: 10.2147/PHMT.S287693

.3 Sorokolat YuV, Klymenko TM, Karapetian OIu. Sposoby prohnozu perebihu bronkholehenevoi dysplazii zalezhno vid stanu arterial'noi protoky u ditei rann'oho viku [The methods of prognosis of course of the bronchopulmonary dysplasia depend on the status of ductus arteriosus in children at early age]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2019;9(3):74-80. doi: 10.24061/2413-4260.IX.3.33.2019.2 (in Ukrainian).

.4 Davidson LM. Bronchpulmonary Dysplasia: Chronic Lung Disease of Infancy and Long-Term Pulmonary Outcomes. J Clin Med. 2017;6:1-4. doi: 10.3390/jcm6010004

.5 Gonchar MO, Senatorova GS, Logvinova OL, Muratov GR. Bronxolegeneva dy`splaziya u ditej: suchasna diagnosty`ka, naslidky` ta yix likuvannya (update 2017). [Bronchopulmonary dysplasia in children: contemporary diagnosis, consequences and their treatment (update 2017)]. Zdorov`e rebёnka. 2017;12(7):803-11. doi: 10.22141/2224-0551/12/7/2017/116186 (In Ukrainian).

.6 Thébaud B, Goss KN, Laughon M, Whitsett JA, Abman SH, Steinhorn RH, et al. Bronchopulmonary dysplasia. Nat Rev Dis Primers [Internet]. 2019[cited 2021 Sep 9];5(1):78. Available from: https://www.nature.com/articles/s41572-019-0127-7 doi: 10.1038/s41572-019-0127-7

.7 Mirza H, Garcia J, McKinley G, Hubbard L, Sensing W, Schneider J, et al. Duration of significant patent ductus arteriosus and bronchopulmonary dysplasia in extremely preterm infants. J Perinatol. 2019;39(12):1648-55. doi: 10.1038/s41372-019-0496-5

.8 Benitz WE. Сommittee on fetus and newborn. Patent Ductus Arteriosus in Preterm Infants. Pediatrics. 2016;137(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26672023/ doi: 10.1542/peds.2015-3730

.9 EFCNI, European Standards of Care for Newborn Health project report. Ed. S Mader, N Thiele, JM Walz. 2018. -146 p.

.10 Guideline for the management of Patent Ductus Arteriosus[Internet]. 2020[cited 2021 Sep 18]. Available from: https://www.neonatalnetwork.co.uk/nwnodn/wp-content/uploads/2020/10/GL-ODN-09-NW-Guideline-for-the-Management-of-PDA.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Сороколат, Ю., Клименко, Т., Карапетян, О., & Калуцька, О. (2021). СЦЕНАРІЇ ПЕРЕБІГУ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ДИСПЛАЗІЇ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ВІДКРИТОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ПРОТОКОЮ В КАТАМНЕЗІ ДО 3-Х РОКІВ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 11(4(42), 15–20. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XI.4.42.2021.3