ЗАЩЕМЛЕНІ ПАХОВІ ГРИЖИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ І НЕМОВЛЯТ

Автор(и)

  • О. Горбатюк Національна університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XI.3.41.2021.6

Ключові слова:

защемлені пахові грижі, новонароджені і немовлята, консервативне лікування, хірур- гічне лікування.

Анотація

Вступ. Пахові грижі (ПГ) у дітей є вродженою патологією вагінального паростку очеревини і локальним проявом синдрому мезенхімальної недостатності. Защемлення ПГ – найбільш часте і небезпечне ускладнен- ня, ризик якого суттєво вище у дітей перших 3-х місяців життя. На сьогоднішній день ідеального метода лікування защемленої ПГ у новонароджених і немовлят не існує. Дані про оптимальні терміни герніотомії у новонароджених і немовлят також недостатні і суперечливі.
Мета роботи - надання власного досвіду лікування немовлят з защемленими паховими грижами.
Матеріал і методи. Матеріалом даного дослідження є 97 новонароджених і немовлят з невправимими і защемленими паховими грижами.Діагностика базувалась на даних анамнезу, фізикальних методів досліджен- ня та даних УЗД з доплерографією пахово-мошонкової ділянки. Показами до оглядової рентгенографії че- ревної порожнини були клінічні ознаки гострої кишкової непрохідності.
Результати і обговорення. Аналізуючи отримані результати, нами було виявлено, що у 91 (93,81%) дити- ни діагностика гриж базувалась на анамнестичних даних, скаргах батьків на наявність вип’ячування в пахо- вій ділянці і фізикальному дослідженні дитини. Найважливішою умовою ефективної діагностики є ретельний збір анамнестичних даних з виясненням тривалості виникнення гострого стану у дитини і його динаміки. Важливим є огляд дитини в горизонтальному і вертикальному положенні. Диференційна діагностика при защемлених ПГ у немовлят проводилась з гострою водянкою яєчка, перекрутом сім’яного канатика, паховим лімфаденітом тощо, що у дітей малого віку дуже нагадують защемлену ПГ.
Лікування защемлених пахових гриж у новонароджених і немовлят здійснювалось з використанням комбі- нованої стратегії, що передбачає використання консервативного вправлення грижового вмісту (49,48% паці- єнтів) з наступною відстроченою хірургічною корекцією та невідкладне хірургічне втручання за ургентними показами (42,27% немовлят).
Серед 48 дітей, які лікувались консервативно, неоперативне мануальне вправлення грижового вмісту (Taxis-метод) було ефективним у 46, що склало 95,83%. Ми застосовували його у дітей з терміном защемлен- ня до 12 годин при відсутності ознак запалення в зоні защемлення.
Показами до ургентної герніотомії були: термін защемлення більше 12 годин (12 дітей), неефективність кон- сервативного лікування протягом 1 години (2 пацієнта), невправиме грижове вип’ячування у дівчат (27 пацієнтів).
Що стосується планового хірургічного втручання, то ми є прибічниками хірургічної корекції пахових гриж в віці 6-12 міс., який вважаємо оптимальним.
Висновки
1. Консервативне мануальне вправлення защемленої пахової грижі у новонароджених і немовлят засто- совується в терміни защемлення грижового вмісту тривалістю до 12 годин і було ефективним у 95,83% ви- падків його застосування.
2. Хірургічне втручання з приводу защемленої грижі у немовлят доцільно здійснювати у дітей з триваліс- тю защемлення більше 12 годин, у випадках неможливості та/або неефективності консервативного вправ- лення протягом 1 години та у дівчат.
3. Вправлення защемленої пахової грижі у дівчат із-за високого ризику ураження яєчника не рекомендується.

Посилання

Дронов АФ, Козлов ЮА, Мокрушина ОГ, Морозов ДА, Новожилов ВА, Петлах ВИ, и др. Ущемленные паховые грыжи у детей. Российский вест ник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2013;3(3):87-96.

Притула ВП, Рибальченко ІГ. Діагностика та лікування пахвинно-калиткових гриж у новонароджених дітей. Патологія. 2015;2:48-51.doi: 10.14739/2310-1237.2015.2.50809

Grosfeld JL. Current concepts in inguinal hernia in infants and children. World J Surg. 1989;13(5):506 -15. doi: 10.1007/BF01658863

Козлов ЮА, Новожилов ВА, Барадиева ПЖ, Звонков ДА, Очиров ЧБ. Ущемленные пахове грыжи у детей. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2018;8:80-94.

Misra D. Inguinal hernia in premature babies: wait or operate? Acta Pediatr. 2001;90(4):370-1.

Abdulhai SA, Glenn IC, Ponsky TA. Incarcerated pediatric hernias. Surg Clin North Am. 2017;97(1):129-45. doi: 10.1016/j.suc.2016.08.010

Askarpour S, Peyvasteh M, Javaherizadeh H. Recurrence and complications of pediatric inguinal hernia repair over 5 years. Ann Pediatr Surg. 2013;9(2):58-60.

Chang S-J, Chen JY-C, Hsu CK, Chuang FC, Yang SS. The incidence of inguinal hernia and associated risk factors of incarceration in pediatric inguinal hernia: a nation-wide longitudinal population-based study. Hernia. 2016;20(4):559-

doi:10.1007/s 10029-015-1450-x

Zanakhshary M, To T, Guan J, Langer JC. Risk of incarceration of inguinal hernia among infants and young children awaiting elective surgery. CMAJ. 2008;179(10):1001-5.doi: 10.1503/cmaj.070923.

Kelly KB, Ponsky TA. Pediatric abdominal wall defects. Surg Clin North Am. 2013;93(5):1255-67. doi: 10.1016/j. suc.2013.06.016

Stylianos S, Jacir NN, Harris BH. Incarceration of inguinal hernia in infants prior to elective repair. J Pediatr Surg. 1993;28(4):582-3. doi:10.1016/0022-3468 (93) 90665-8

Ozdamar MY, Karakus OZ. Testicular ischemia caused by incarcerated inguinal hernia in infants: incidence, conservative treatment procedure and follow-up. Urol J. 2017;14(4):4030-3.

Al-Ansari K, SulowskiC, Ratnapalan S. Analgesia and sedation practices for incarcerated inguinal hernias in children. Clin Pediatr. 2008;47(8):766-9.doi: 10.1177/0009922808316990

Wang KS. Assessment and Management of Inguinal Hernia in Infants. Pediatrics. 2012;130(4):768-73.doi: 10.1542/peds.2012-2008

Brandt ML. Pediatric Hernias. Surg Clin North Am. 2008;88(1):27-43. doi: 10.1016/j.suc.2007.11.006

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-16

Як цитувати

Горбатюк, О. (2021). ЗАЩЕМЛЕНІ ПАХОВІ ГРИЖИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ І НЕМОВЛЯТ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 11(3(41), 41–45. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XI.3.41.2021.6

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають