DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.X.3.37.2020.7

РЕЛАКСИН ТА ІМУННІ ФАКТОРИ ЯК ПРЕДИКТОРИ БІОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПОЛОГІВ

N.O. Shcherbina, N.V. Shelest

Анотація


Вступ. Біологічна готовність до пологів відіграє значиму роль у забезпеченні нормального перебігу спонтанних пологів, а також визначає критерії преіндукції та індукції пологів при наявності певних патологічних акушерських ситуацій. Дослідженнями останніх десятиліть встановлено, що пологи є результатом складної взаємодії між факторами матері і плоду, які сприяють дозріванню шийки матки і скороченню міометрію, це обумовлює необхідність пошуку предикторних маркерів, що сприяють ранній ідентифікації загрозливих станів і здатних підвищити точність прогнозування. Таким предиктором може стати гормон релаксин, увага до якого обумовлена доказами його причетності до патогенезу переривання вагітності. Дані різних авторів показують, що важлива роль, яку цей гормон грає в адаптації материнського організму до пологів полягає в реалізації його біологічних ефектів за рахунок перетворення органів-мішеней, насамперед шийки матки, шляхом регуляції процесів деградації компонентів екстрацелюлярного матриксу через активацію протеолітичних ферментів, до яких відносяться матриксні металопротеїнази (ММП), одним з механізмів цього процесу є синтез прозапальних цитокінів, які поряд з релаксином є важливими регуляторами продукції ММП. Мета дослідження - встановити нові прогностичні критерії дозрівання шийки матки шляхом вивчення взаємозв'язку релаксину, цитокінів і їх ролі в системних механізмах регуляції активності протеолітичних ферментів. Матеріал і методи дослідження. Обстежено 69 вагітних при терміні вагітності 38-40 тижнів. Всім вагітним проводили стандартизоване клінічне обстеження, імунологічні дослідження - вивчення сироваткової концентрації цитокінів IL-6 та TNF-α, матриксних металопротеїназ - ММП-1 та ММП-9 та рівню релаксину, визначення проводили методом імуноферментного аналізу з використанням комерційних наборів. Статистичну обробку отриманих результатів проводили на персональному комп'ютері з використанням програми «STATISTICA-6». Достовірність відмінностей розраховували за t-критерієм Стьюдента. Між отриманими показниками визначали r-коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Відмінності вважали достовірними при рівні значимості р ≤0,05. Результати дослідження. Середній вік обстежених вагітних склав 25,7 (18-33) років. Всі пацієнтки обстежених груп були порівняні між собою за віком, особливостям статевої і менструальної функції (р ≤ 0,05). Що стосується концентрації релаксину в сироватці крові обстежених вагітних, найнижчий рівень зустрічався в групі жінок з незрілою або недостатньо зрілою шийкою матки і склав 189,7±34,6 пг/мл, і 208,9±27,6 пг/мл, що дозволяє розцінювати зміст сироваткового релаксину як можливий предиктор біологічної готовності організму до пологів, зміст релаксину може стати прогностичним маркером ефективності індукції і преіндукціі пологів. Наведені дані показують, що в групі жінок з «зрілої» шийкою матки рівень ММП-9 і ММП-1 був максимальним і в середньому в 1,8 рази перевищував аналогічний показник в групі з незрілою шийкою матки, таким чином в процесі дозрівання шийки матки відбувається достовірне збільшення концентрації ММП з поступовим підвищенням їх протеолітичної активності. Наші дослідження показали високі концентрації вивчених прозапальних цитокінів в сироватці крові вагітних із зрілої шийкою матки напередодні пологів у порівнянні з жінками з незрілою або недостатньо зрілої шийкою матки. Взаємозв'язок пропорцій вивчених біорегуляторів процесів підготовки організму до пологів підкреслюється результатами проведеного кореляційного аналізу. Виявлено прямий кореляційний зв'язок між рівнем релаксину і матриксних металопротеіназ (r = 0, 78), а також тенденцію до позитивної кореляції між їх вмістом і вивченими цитокінами. Висновок. Таким чином результати дослідження дозволяють виявити найбільш прогностично значимі предиктори , що характеризують процеси підготовки організму до пологів, до яких можна віднести «гормон пологів» релаксин, а також імунні механізми регуляції дозрівання шийки матки перед пологами.

Ключові слова


біологічна готовність до пологів; зріла шийка матки; релаксин; інтерлейкіни

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Vdovichenko YuP, Zhilka NYa, Zhuk SI, Pryadko NG. Sovremennye podkhody k preinduktsii i induktsii rodov, osnovannye na dokazatel'stvakh [Modern approaches to preinduction and induction of labor, based on the evidence]. Zdorov'e zhenshchiny. 2016;3:24-8. (in Russian).

.2 World Health Organization DoRHaR. WHO recommendations for induction of labour [Internet]. 2011[update 2018; cited 2020 May 15]. Available from: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/9789241501156/en/

.3 Menon R, Torloni MR, Voltolini C, Torricelli M, Merialdi M, Betrán AP, et al. Biomarkers of spontaneous preterm birth: an overview of the literature in the last four decades. Reprod Sci. 2011;18(11):1046-70, doi:10.1177/1933719111415548.

.4 Sherwood OD. Relaxin's physiological roles and other diverse actions. Endocr Rev. 2004;25(2):205-34, doi:10.1210/er.2003-0013.

.5 Goldsmith LT, Weiss G, Palejwala S, Plant TM, Wojtczuk A, Lambert WC, et al. Relaxin regulation of endometrial structure and function in the rhesus monkey. Proc Natl Acad Sci USA. 2004;101(13):4685-9. doi:10.1073/pnas.0400776101.

.6 Weiss G, Goldsmith LT. Mechanisms of relaxin-mediated premature birth. Ann N Y Acad Sci. 2005;1041:345-50, doi:10.1196/annals.1282.055.

.7 Zhao L, Samuel CS, Tregear GW, Beck F, Wintour EM. Collagen studies in late pregnant relaxin null mice. Biol Reprod. 2000;63(3):697-703. doi:10.1095/biolreprod63.3.697.

.8 Luque EH, Muñoz de Toro MM, Ramos JG, Rodriguez HA, Sherwood OD. Role of relaxin and estrogen in the control of eosinophilic invasion and collagen remodeling in rat cervical tissue at term. Biol Reprod. 1998;59(4):795-800. doi:10.1095/biolreprod59.4.795.

.9 Curry Jr TE, Osteen KG. The Matrix Metalloproteinase System: changes, regulation, and impact throughout the ovarian and uterine reproductive cycle. Endocr Rev. 2003;24(4):428-65, doi:10.1210/er.2002-0005.

.10 Uzui H, Lee JD, Shimizu H, Tsutani H, Ueda T. The role of protein-tyrosine phosphorylation and gelatinase production in the migration and proliferation of smooth muscle cells. Atherosclerosis. 2000;149(1):51-9. doi:10.1016/s0021-9150(99)00295-6.

.11 Nikitina LA, Demidova EM, Radzinskiy VE, Demidov BS, Samokhodskaya LM. Rol' matriksnykh belkov, tsitokinov i faktorov angiogeneza matochno-platsentarnogo kompleksa v regulyatsii implantatsii i platsentatsii [The role of matrix proteins, cytokines and factors of angiogenesis of the uteroplacental complex in the regulation of implantation and placentation]. Akusherstvo i ginekologiya. 2007;3:5-10. (in Russian).

.12 Winkler M, Rath W. Changes in the cervical extracellular matrix during pregnancy and parturition. J Perinat Med. 1999;27(1):45-60. doi:10.1515/jpm.1999.006.

.13 Korenovskiy YuV. Sinel'nikova LM, Fil'chakova ON, Shabalina YuV, Ershova EG, Fadeeva NI, i dr. Matriksnye metalloproteinazy i tkanevye ingibitory matriksnykh metalloproteinaz pri beremennosti i rodakh [Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of matrix metalloproteinases during pregnancy and delivery]. Acta Biomedica Scientifica. 2012;5(Ch 2):146-9. (in Russian).

.14 Stjernholm-Vladic Y, Stygar D, Mansson C, Masironi B, Akerberg S, Wang H, et al. Factors involved in the inflammatory events of cervical ripening in humans. Reprod Biol Endocrinol [Internet]. 2004[cited 2020 Apr 29];2:74. Available from: https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7827-2-74 doi: 10.1186/1477-7827-2-74.

.15 Osman I, Young A, Ledingham MA, Thomson AJ, Jordan F, Greer IA, et al. Leukocyte density and pro-inflammatory cytokine expression in human fetal membranes, decidua, cervix and myometrium before and during labour at term. Mol Hum Reprod. 2003;9(1):41-5, doi:10.1093/molehr/gag001.

.16 Keelan JA, Blumenstein M, Helliwell RJ, Sato TA, Marvin KW, Mitchell MD. Cytokines, prostaglandins and parturition- a review. Placenta. 2003;24(Suppl A):S33-46. doi:10.1053/plac.2002.0948.

.17 Bowen JM, Chamley L, Keelan JA, Mitchell MD. Cytokines of the placenta and extra-placental membranes: roles and regulation during human pregnancy and parturition. Placenta. 2002;23(4):257-73, doi:10.1053/plac.2001.0782.

.18 Gustafsson C, Hummerdal P, Matthiesen L, Berg G, Ekerfelt C, Ernerudh J. Cytokine secretion in decidual mononuclear cells from term human pregnancy with or without labour: ELISPOT detection of IFN-gamma, IL-4, IL-10, TGF-beta and TNF-alpha. J Reprod Immunol. 2006;71(1):41-56. doi:10.1016/j.jri.2005.12.009.

.19 Dealtry GB, O'Farrell MK, Fernandez N. The Th2 cytokine environment of the placenta. Int Arch Allergy Immunol. 2000;123(2):107-19. doi:10.1159/000024441.

.20 Mitchell MD, Goodwin V, Mesnage S, Keelan JA. Cytokine-induced coordinate expression of enzymes of prostaglandin biosynthesis and metabolism: 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (PLEFA). 2000;62(1):1-5, doi: 10.1054/plef.1999.0117.

.21 Kameda T, Matsuzaki N, Sawai K, Okada T, Saji F, Matsuda T, et al. Production of interleukin-6 by normal human trophoblast. Placenta. 1990;11(3):205-13, doi:10.1016/s0143-4004(05)80266-8.

.22 Gomez-Lopez N, Laresgoiti-Servitje E, Olson DM, Estrada-Gutiérrez G, Vadillo-Ortega F. The role of chemokines in term and premature rupture of the fetal membranes: a review. Biol Reprod. 2010;82(5):809-14. doi: 10.1095/biolreprod.109.080432.

.23 Pu J, Zeng WY. Gene polymorphism of tumor necrosis factor-alpha promoter region in -308 site and premature births in Chinese Han populations. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2007;38(6):984-6.

.24 Kumar D, Fung W, Moore RM, Pandey V, Fox J, Stetzer B, et al. Proinflammatory cytokines found in amniotic fluid induce collagen remodeling, apoptosis, and biophysical weakening of cultured human fetal membranes. Biol Reprod. 2006;74(1):29-34, doi:10.1095/biolreprod.105.045328.

.25 Dubicke A, Fransson E, Centini G, Andersson E, Byström B, Malmström A, et al. Pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in human preterm and term cervical ripening. J Reprod Immunol. 2010;84(2):176-85. doi:10.1016/j.jri.2009.12.004.

.26 Winkler M, Fischer DC, Ruck P, Horny HP, Kemp B, Rath W. Cytokine concentrations and expression of adhesion molecules in the lower uterine segment during parturition at term: relation to cervical dilatation and duration of labor. Z Geburtshilfe Neonatol. 1998;202(4):172-5.

.27 Maul H, Mackay L, Garfield RE. Cervical ripening: biochemical, molecular, and clinical considerations. Clin Obstet Gynecol. 2006;49(3):551-63. doi:10.1097/00003081-200609000-00015.
Copyright (c) 2020 N.O. Shcherbina, N.V. Shelest

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.