DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.X.1.35.2020.4

ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПАРАІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ГІПОТЕРМІЇ В ПОСТАCФІКТИЧНОМУ ПЕРІОДІ

K. Yu. Sokolova

Анотація


Вступ. Незважаючи на досягнення неонатології, важка асфіксія при народженні у доношених дітей, як і раніше, асоціюється з високою летальністю, довгостроковою неврологічною захворюваністю та інвалідністю. В алгоритмі ведення дітей з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією важливим є використання методів додаткових обстежень для ранньої оцінки тяжкості ушкоджень мозкової тканини. Оцінка церебральної оксигенації за допомогою спектроскопії у близько-інфрачервоному діапазоні  (близько-інфрачервоної спектроскопії,  near-infrared spectroscopy, NIRS) має достовірні сильні кореляційні зв’язки з оцінкою перфузії головного мозку за допомогою МРТ у доношених новонароджених з важкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією. Проте різняться рекомендації щодо використання даних моніторингу NIRS у новонароджених з асфіксією та гіпоксично-ішемічною енцефалопатією в рутинній клінічній практиці.

Метою дослідження було визначення взаємозв’язків між показниками вимірів перфузії головного мозку за допомою NIRS та характеристикою перебігу постасфіктичного періоду (динамікою клінічних симптомів, результатами нейросонографії та допплерографії мозкових артерій) у доношених новонароджених при проведенні терапевтичної гіпотермії.

Матеріали та методи дослідження. Були обстежені доношені новонароджені діти з важкою асфіксією при народженні, яким проводилась терапевтична гіпотермія: 33 новонароджених, які не мали ознак деструктивних уражень мозку, і 15 – з деструктивними гіпоксично-ішемічними ушкодженнями. Результати записів NIRS в постасфіктичному періоді співставлялись з даними динаміки клінічних проявів та результатами нейросонографії та допплерографії мозкових артерій. 

Результати дослідження. Достовірні відмінності (р<0,05) між групами спостереження було встановлено відносно реєстрації показників NIRS лівої лобової частки: показника середнього rSO2 (p= 0,012; 84,01 ± 2,64 % у дітей з деструктивними ураженнями мозку проти 76,56 ± 1,71 % у дітей без деструктивних уражень); показника рівня 25-го перцентиля  rSO2 (p = 0,024, 80,47 ± 2,89 % проти 72,36 ± 1,75 % відповідно), показника рівня  75-го перцентиля   rSO2 (p=0,008, 88,20 ± 2,66 проти 80,88 ± 1,78). Не було встановлено достовірних відмінностей реєстрації показників NIRS справа. Достовірні кореляційні зв’язки середньої сили були зафіксовані між показником швидкості кровотоку у вені Галена (вимір четвертої доби життя) та показниками середніх запису rSO2 зліва (R = 0,58), справа (R = 0,52)

Висновки. Наявні достовірні відмінності даних записів NIRS під час терапевтичної гіпотермії груп дітей з деструктивними гіпоксично-ішемічними змінами мозкової  тканини та без деструктивних змін (вищі значення середнього rSO2 при формуванні деструктивних уражень). Вищі середні значення rSO2 як ліво-, так і праволатерального моніторингу пов’язані з вищою швидкістю церебрального венозного кровотоку за межами періоду гіпотермії.


Ключові слова


асфіксія; гіпоксично-ішемічна енцефалопатія; гіпотермія; нейросонографія; близько-інфрачервона спектроскопія; новонароджені.

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Saugstad OD. Reducing global neonatal mortality is possible. Neonatology. 2011;99(4):250-7. doi: 10.1159/000320332.

.2 Nair J, Kumar VHS. Current and Emerging Therapies in the Management of Hypoxic Ischemic Encephalopathy in Neonates. Children (Basel). 2018;5(7):99. doi:10.3390/children5070099.

.3 Gumulak R, Lucanova LC, Zibolen M. Use of near-infrared spectroscopy (NIRS) in cerebral tissue oxygenation monitoring in neonates. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2017;161(2):128-33. doi: 10.5507/bp.2017.012.

.4 Badurdeen S, Roberts C, Blank D, Miller S, Stojanovska V, Davis P, et al. Haemodynamic Instability and Brain Injury in Neonates Exposed to Hypoxia⁻Ischaemia. Brain Sci. 2019;9(3):49. doi:10.3390/brainsci9030049.

.5 Giesinger RE, Bailey LJ, Deshpande P, McNamara PJ. Hypoxic-Ischemic Encephalopathy and Therapeutic Hypothermia: The Hemodynamic Perspective. J Pediatr. 2017;180:22-30. doi: 10.1016/j.jpeds.2016.09.009.

.6 Pellicer A, Greisen G, Benders M, Claris O, Dempsey E, Fumagalli M, et al. The SafeBoosC phase II randomised clinical trial: a treatment guideline for targeted near-infrared-derived cerebral tissue oxygenation versus standard treatment in extremely preterm infants. Neonatology. 2013;104(3):171-8. doi: 10.1159/000351346.

.7 Wintermark P, Hansen A, Warfield SK, Dukhovny D, Soul JS. Near-infrared spectroscopy versus magnetic resonance imaging to study brain perfusion in newborns with hypoxic–ischemic encephalopathy treated with hypothermia. NeuroImage. 2014;85(1):287-93. doi:10.1016/j.neuroimage.2013.04.072.

.8 Lin PY, Roche-Labarbe N, Dehaes M, Fenoglio A, Grant PE, Franceschini MA. Regional and hemispheric asymmetries of cerebral hemodynamic and oxygen metabolism in newborns. Cereb Cortex. 2013;23(2):339-48. doi: 10.1093/cercor/bhs023.

.9 Pichler G, Urlesberger B, Baik N, Schwaberger B, Binder-Heschl C, Avian A, et al. Cerebral Oxygen Saturation to Guide Oxygen Delivery in Preterm Neonates for the Immediate Transition after Birth: A 2-Center Randomized Controlled Pilot Feasibility Trial. J Pediatr [Internet]. 2016[cited 2019 Oct 15];170:73-8. Available from: https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(15)01465-1/fulltext doi: 10.1016/j.jpeds.2015.11.053.

.10 El-dib M, Soul JS. Monitoring and management of brain hemodynamics and oxygenation. Handbook of Clinical Neurology. 2019;162:295-314. doi: 10.1016/B978-0-444-64029-1.00014-X.

.11 Hou X, Ding H, Teng Y, Zhou C, Tang X, Li S, et al. Research on the relationship between brain anoxia at different regional oxygen saturations and brain damage using near-infrared spectroscopy. Physiol Meas. 2007;28(10):1251-65. doi: 10.1088/0967-3334/28/10/010

.12 Dehaes M, Aggarwal A, Lin PY, Rosa Fortuno C, Fenoglio A, Roche-Labarbe N, et al. Cerebral oxygen metabolism in neonatal hypoxic ischemic encephalopathy during and after therapeutic hypothermia. J Cereb Blood Flow Metab. 2014;34(1):87-94. doi: 10.1038/jcbfm.2013.165.

.13 Toet MC, Lemmers PMA, van Schelven LJ, van Bel F. Cerebral oxygenation and electrical activity after birth asphyxia: their relation to outcome. Pediatrics. 2006;117(2):333-39. doi: 10.1542/peds.2005-0987.

.14 Ancora G, Maranella E, Grandi S, Sbravati F, Coccolini E, Savini S, Faldella G. Early predictors of short term neurodevelopmental outcome in asphyxiated cooled infants: a combined brain amplitude integrated electroencephalography and near infrared spectroscopy. Brain Dev. 2013;35(1):26-31. doi: 10.1016/j.braindev.2011.09.008.

.15 Lemmers PM, Zwanenburg RJ, Benders MJ, de Vries LS, Groenendaal F, van Bel F, Toet MC. Cerebral oxygenation and brain activity after perinatal asphyxia: does hypothermia change their prognostic value? Pediatr Res. 2013;74(2):180-5. doi: 10.1038/pr.2013.84.

.16 Goeral K, Urlesberger B, Giordano V, Kasprian G, Wagner M, Schmidt L, et al. Prediction of Outcome in Neonates with Hypoxic-Ischemic Encephalopathy II: Role of Amplitude-Integrated Electroencephalography and Cerebral Oxygen Saturation Measured by Near-Infrared Spectroscopy. Neonatology. 2017;112(3):193-202. doi: 10.1159/000468976.

.17 Plomgaard AM, van Oeveren W, Petersen TH, Alderliesten T, Austin T, van Bel F, Benders M, et al. The SafeBoosc II randomized trial: treatment guided by near-infrared spectroscopy reduces cerebral hypoxia without changing early biomarkers of brain injury. Pediatr Res. 2016;79(4):528-35. doi: 10.1038/pr.2015.266.

.18 Tanasescu R, editors. Miscellanea on Encephalopathies - A Second Look [Internet]. InTech; 2012[cited 2019 Oct 1]. Ilves P. Sonographic Changes in Hypoxic-Ischaemic Encephalopathy, Miscellanea on Encephalopathies. Available from: https://www.intechopen.com/books/miscellanea-on-encephalopathies-a-second-look
Copyright (c) 2020 K. Yu. Sokolova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.