DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.3.29.2018.8

ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЕВИХ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ РОТОВОЇ РІДИНИ ДІТЕЙ ЗА УМОВ ДИФУЗНОГО НЕТОКСИЧНОГО ЗОБУ

O. I. Godovanets, T. S. Kitsak, O. O. Vitkovskyj, J. O. Pavlov

Анотація


Імунопатогенез запальних і дистрофічних захворювань тканин ротової порожнини реалізується через клітинні та гуморальні чинники специфічної та неспецифічної резистентності, функціонування яких визначається загальносоматичним станом організму дитини.

Метою роботи було вивчення особливостей місцевих захисних механізмів ротової порожнини за умов патології тканин пародонта та одонтогенного запального процесу в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб.

Матеріали та методи. Обстежено 65 дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, віком 12-15 років із різним стоматологічним статусом: здорові; хворі на хронічний катаральний гінгівіт; хворі на одонтогенні запальні процеси. Контрольні групи склали соматично здорові діти з аналогічними стоматологічними захворюваннями того ж віку. Оцінку місцевого імунітету ротової порожнини здійснювали шляхом визначення вмісту sIgА, IgА, IgG методом простої радіальної дифузії в агарі за G. Manchini (1963) із використанням моноспецифічних стандартних атисироваток проти досліджуваних класів імуноглобулінів, активності лізоциму методом Г. Горіна (1971) у модифікації А.П. Левицького та О.О. Жигіної (1974) та рівнів IL-1β, IL-4 методом імуноферментного аналізу.

              Результати дослідження. Проведені імунологічні дослідження показали, що в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, спостерігається зниження активності лізоциму в ротовій рідині як при досліджуваній стоматологічній патології, так і за умов здорових тканин ротової порожнини. Рівень sIgА також знижується приблизно на 20 %. Відзначається збільшення вмісту IgGі тенденція до підвищення рівня IgА, що свідчить про наростання напруженості місцевого імунітету ротової порожнини у дітей за умов дифузного нетоксичного зобу. Вміст IL-1β та IL-4 у таких дітейколивається більше, аніж у соматично здорових дітей.

Висновки. 1. У дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, спостерігається порушення місцевих захисних механізмів ротової порожнини, що характеризуються зниженням рівня sIgА, підвищенням вмісту IgА та IgG, падінням активності лізоциму та дисбалансом про- та протизапальних цитокінів.2. Збільшення ступеня тяжкості стоматологічної патології призводить до посилення напруження місцевих захисно-компенсаторних реакцій.


Ключові слова


діти; дифузний нетоксичний зоб; стоматологічна патологія; місцеві захисні механізми.

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Khomenko LO, Ostapko OI, Bidenko NV, Holubieva IM, Voievoda OO, Duda OV. Vplyv stanu orhanizmu na stomatolohichni zakhvoriuvannia u ditei ta pidlitkiv [General health status influence on stomatological diseases of children and teenagers]. Medychna nauka Ukrainy. 2016;12(1-2):58-63 (in Ukrainian).

.2 Mejare IA, Klingberg G, Mowafi FK, Stercksen-Blicks C, Twetman SH, Traneus SH. A systematic map of systematic reviews in pediatric dentistry – what do we really know. PLoS One [Internet]. 2015[cited 2018 May 30];10(2):e0117537. Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0117537 doi: 10.1371/journal.pone.0117537.

.3 Nazir MA. Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention. Int J Healht Sci (Qassim). 2017;11(2):72-80.

.4 Winning L, Linder GJ. Periodontitis and systemic disease: association or causality? Current Oral Health Reports. 2017;4(1):1-7.

.5 Lamont RDzh, Lantts MS, Berne RA, Leblank DDzh, redaktor. Mikrobiologiya i immunologiya dlya stomatologov [Microbiology and immunology for dentists]. Moskow: Prakticheskaya meditsina; 2010. 504 s. (in Rusian).

.6 Levitskiy AP, Makarenko OA, Selivanskaya IA, Rossakhanova LN, Den'ga OV, Pochtar' VN, i dr. Fermentativnyy metod opredeleniya disbioza polosti rta dlya skrininga pro- i prebiotikov: metod [Enzymatic method for determining oral dysbiosis for screening pro and prebiotics: method. the river]. rekom. Kiev:GFTs; 2007. 26s. (in Russian).

.7 Kuznetsova LV, Babadzhan VD, Frolov VM, Kravchun PH, Kuznetsov HV, Prylutskyi OS, ta in. Klinichna ta laboratorna imunolohiia [Clinical and laboratory immunology]. Kiev: OOO «Polihraf plius»; 2012. 922 s. (in Ukrainian).

.8 Khomenko LO, Havrylenko TI, Ostapko OI, Moskovenko OD, Duda OV. Osoblyvosti tsytokinovoho statusu u ditei z khronichnym kataralnym hinhivitom na foni somatychnoi patolohii [Peculiarities of Cytokine Status in Children with Chronic Catarrhal Gingivitis Accompanying with Somatic Pathology]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2013;1(4):352-6 (in Ukrainian).
Copyright (c) 2018 O. I. Godovanets, T. S. Kitsak, O. O. Vitkovskyj, J. O. Pavlov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.