DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.3.29.2018.6

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

K. Bertsun, O. Gorbatyuk

Анотація


Післяопераційний період у дітей з гастрошизісом і омфалоцеле нерідко супроводжуються низкою негативних чинників, що може призвести до розвитку значної кількості ускладнень і підвищення рівня летальності. Важливим етапом успішного лікування даного контингенту новонароджених є профілактика можливих післяопераційних ускладнень.

Мета дослідження. Вивчення і аналіз ранніх післяопераційних ускладнень і рівня летальності після  хірургічної корекції гастрошизісу і омфалоцеле у новонароджених.

Матеріал і методи дослідження. У дослідження включені 70 новонароджених з гастрошизісом і омфалоцеле, серед яких 36 дітей основної групи дослідження, 34 новонароджених групи порівняння.

Результати та їх обговорення. У новонароджених із вродженими вадами розвитку передньої черевної стінки найчастішими  ранніми післяопераційними ускладненнями є некротичний ентероколіт, кишкова евентрація, рання злукова  кишкова непрохідність, респіраторний дистрес-синдром та ураження нирок.

Висновки. Основними заходами зниження післяопераційних ускладнень і летальності у новонароджених з вродженими вадами передньої черевної стінки є адекватна передопераційна підготовка та анестезіологічне забезпечення,  застосування оптимальних, патогенетично обґрунтованих, хірургічних методик корекції вади і післяопераційне ведення, що спрямовано на зниження рівня внутрішньочеревного тиску і профілактику абдомінального компартмент-синдрому.


Ключові слова


гастрошизіс; омфалоцеле; новонароджені; ранні післяопераційні ускладнення.

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Moskalenko VZ, Veselyi SV, Sopov HO, Perunskyi VP. Likuvannia ta reabilitatsiia ditei z pryrodzhenymy defektamy perednoi cherevnoi stinky [Treatment and rehabilitation of children with congenital defects of the anterior abdominal wall]. Lvivskyi medychnyi chasopys. 2003;9(4):77-81 (in Ukrainian).

.2 Shchitinin VE, Arapova AV, Kartseva EV. Gastroshizis i gryzha pupochnogo kanatika u novorozhdennykh: uchebnoe posobie [Gastroschisis and a hernia of the umbilical cord in newborns: a textbook]. Москва, 2002. 32с. (in Russian).

.3 Eggink BH, Richardson CJ, Malloy MH, Anqel CA. Outcome of gastroschisis: a 20-year case review of infants with gastroschisis born in Galveston, Texas. J Pediatr Surg. 2006;41(6):1103-8. doi:10.1016/j.jpedsurg.2006.02.008

.4 Khalil BA, Baath ME, Baillie CT, Turnock RR, Taylor N, Van Saene HF, et al. Infections in gastroschisis: organisms and factors. Pediatr Surg Int. 2008;24(9):1031-5. doi: 10.1007/s00383-008-2210-0.

.5 Rygl M, Kalousova J, Pycha K, Styblova J, Snajdauf J. Current results in treatment of omphalocele and gastroshisis. Ceska Gynekol. 2004;69(1):55-9.

.6 Singh SJ, Fraser A, Leditschke JF, Spence K, Kimble R, Dalby-Payne J, et al. Gastroschisis: determinants of neonatal outcome. Pediatr Surg Int. 2003;19(4):260-5. doi: 10.1007/s00383-002-0886-0

.7 Socorro Mendez-Martinez, Mario Garcia-Carrasco, Claudia Mendoza-Pinto, Eugenio Garcia-Cano, Alvaro Jose Montiel-Jarquin. Surgical complications of simple and complex gasctroschisis in newborn. Eur J Gen Med. 2016;13(2):88-93. doi: https://doi.org/10.15197/ejgm.1495
Copyright (c) 2018 K. Bertsun, O. Gorbatyuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.