ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ПРЕДИКЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАННИХ ДИСФУНКЦІЙ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З АСФІКСІЄЮ ТА ПРИКЛАДНІ ТОЧКИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Автор(и)

  • N. S. Artyomova Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Ukraine
  • O. V. Korobka Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Ukraine
  • V. I. Pokhylko Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Ukraine
  • S. M. Tsvirenko Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Ukraine
  • O. M. Kovalova Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.4.26.2017.4

Ключові слова:

новонароджені, асфіксія, біомаркери, прогностична модель, дисфункція.

Анотація

Актуальність. Причини розвитку асфіксії добре відомі, проте дебати щодо важливості антенатальних та інтранатальних чинників у розвитку асфіксії досі продовжуються. Ідентифікація чітких предикторів розвитку дисфункції вітальних і невітальних органів дозволить удосконалити існуючі алгоритми спостереження за новонародженими, які перенесли гіпоксію/асфіксію, та приймати рішення щодо своєчасного застосування у них персоналізованих лікувально-діагностичних заходів, спрямованих на зниження смертності, захворюваності, інвалідності дітей та підвищення якості їх життя.
Мета роботи. Обґрунтування та розробка інтегрованої моделі предикції розвитку органних дисфункцій та удосконалення алгоритму спостереження за новонародженими з асфіксією в ранньому неонатальному періоді.
Матеріали і методи. В дослідження було включено 72 доношені дитини з асфіксією та 35 здорових новонароджених, які народилися в перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні імені М. В. Скліфосовського та Полтавському міському клінічному пологовому будинку впродовж 2011-2013 рр. Досліджено асоціації між розвитком дисфункції органів та факторами ризику, що характеризують соматичний, акушерський, анте-/інтранатальній анамнез матері, стан дитини, об’єм первинної реанімації, а також між метаболічними, запальними та судинними біомаркерами. Предикцію уражень органів та систем новонародженого розглянуто з точки зору патофізіологічних механізмів циркуляторних та нециркуляторних адаптаційних реакцій при асфіксії, коли на тлі підвищення церебрального, коронарного та надниркового кровотоку, відбувається зниження перфузії у нирках, легенях, шлунково-кишковому тракті, печінці та порушення їх функцій.
Результати дослідження. Запропонована інтегрована модель предикції уражень вітальних та невітальних органів демонструє незначну роль анте- та інтранатальних чинників у прогнозуванні розвитку мультиорганноїдисфункції. З’ясовано, що прогностична модель розвитку гіпоксично-ішемічноїенцефалопатії, яка включає слабкість пологової діяльності (ВШ 13,2), введення 0,9% розчину натрію хлориду під час первинних реанімаційних заходів (ВШ 9,2), рівень ЛДГ > 1700 од/л (ВШ 7,4) та креатиніну > 110 ммоль/л (ВШ 15,9) на 1 добу життя має площу під ROC кривою – 0,8711. Розвиток дисфункції міокарду достовірно асоціюється з рівнем глюкози < 3,3 ммоль/л (ВШ 11,6), сечовини > 7,0 ммоль/л (ВШ 21,3) та NO2¯+ NO3¯ < 21 мкмоль/л у сечі (ВШ 15,2) і прогностична модель її розвитку має площу під ROC кривою – 0,8368. Прогностичнімоделірозвиткуураженьневітальнихорганів, зокремадисфункції ШКТ (оцінка за шкалою Апгар< 5 балів на 5 хвилині, введення 4% розчинуNaHCO3під час проведенняреанімаційнихзаходів, рівеньглюкози< 3,3 ммоль/л, сечовини< 6,0 ммоль/л) та гострогоураженнянирок (оцінка за шкалою Апгар< 4 бали на 5 хвилиніжиття, меконіальнааспірація), маютьвідповідніплощіпід ROC кривими– 0,8424 та 0,8054.
Зважаючи на патофізіологічні механізми розвитку органних дисфункцій у новонароджених при асфіксії запропоновано ймовірні 4 клінічні сценарії перебігу вказаного захворювання, які дозволяють припустити час, коли відбувалася гіпоксична/асфіксична подія.
Удосконалено алгоритм спостереження за дітьми з ймовірною або наявною гіпоксичною подією. Зокрема, при наявності у дитини щонайменше однієї з вказаних ознак: сентинельної події, оцінки за шкалою Апгар нижче 7 балів на 5 хвилині життя, рНпуповинної крові менше 7,25, застосуванні ШВЛ під час реанімації, додатково до рекомендацій, викладених у Наказі МОЗ України №225 від 28.03.2014 р., доцільно в акушерських стаціонарах ІІ рівня призначати новонародженим такі дослідження: загальний аналіз крові, глюкоза, креатинін, сечовина в сироватці крові та в акушерських стаціонарах ІІІ рівня додатково ще визначати NO2¯+ NO3¯ в сечі.
Висновки. Обґрунтовано інтегровану модель предикції розвитку органних дисфункцій у новонароджених з асфіксією, визначено прикладні аспекти її застосування та запропоновано алгоритм спостереження за новонародженими, які оцінені менше за 7 балів на 5 хвилині життя.

Посилання

.1 Maternal, newborn, child and adolescent health Every Newborn Action Plan consultation 2014. World Health Organization [Internet]. [updated 2014 June; cited 2017 Nov 2]. Available from:http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/enap_consultation/en/

.2 Znamens'ka TK, Shun'koYeIe, Koval'ova OM, Pokhyl'ko VI, Mavropulo TK. PriorytetyNatsional'nohoplanu dii z prypynennia poperedzhuval'nykh smerteinovonarodzhenykh v ramkakh hlobal'noi stratehii OON «KozhnaZhinka, kozhnaDytyna» [Substantiation of the priorities of national action plan to end preventable deaths of newborns within the global strategy of the un «Every woman every child»]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2016;6(1):5-11.(in Ukrainian).

.3 Lawn JE, Bahl R, Bergstrom S, Bhutta ZA, Darmstadt GL, Ellis M, et al. Setting research priorities to reduce almost one million deaths from birth asphyxia by 2015. PLoS Med. 2011;8(1):e1000389.doi: 10.1371/journal.pmed.1000389.

.4 PolglaseGR, Ong T, Hillman NH. Cardiovascular Alterations and Multiorgan Dysfunction After Birth Asphyxia. Clinics in Perinatology. 2016;43(3):469-83.

.5 Shah P,RiphagenS,BeyeneJ, Perlman М. Multiorgandysfunctionin infants withpost-asphyxialhypoxic-ischaemicencephalopathy. Arch Dis ChildFetal Neonatal Ed. 2004;89(2):152-5.

.6 HartemanJC, GroenendaalF, BendersMJ, HuismanA, BlomHJ, deVriesLS. Roleofthrombophilicfactorsinfull-termin fants with neonatal encephalopathy.PediatricResearch. 2013;73:80-86.

.7 Pokhyl'ko VI. Asfiksiia u novonarodzhenykh: patohenez, diahnostyka ta likuvannia (kliniko-eksperymental'nidoslidzhennia) [Asphyxia in newborns: pathogenesis, diagnosis and treatment (clinical and experimental studies)][dysertatsiia]. Kyiv: DU "In-t pediatrii, akusherstva i hinekolohii AMN Ukrainy", Poltava: VDNZ Ukrainy «Ukr. med. stomatol. akad.»; 2010. 434s.(in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-27

Як цитувати

Artyomova, N. S., Korobka, O. V., Pokhylko, V. I., Tsvirenko, S. M., & Kovalova, O. M. (2017). ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ПРЕДИКЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАННИХ ДИСФУНКЦІЙ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З АСФІКСІЄЮ ТА ПРИКЛАДНІ ТОЧКИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 7(4(26), 24–30. https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.4.26.2017.4

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають