DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.4.26.2017.12

ЛІМФАТИЧНІ МАЛЬФОРМАЦІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ: АКТИВНЕ ХІРУРГІЧНЕ ВТРУЧАННЯ ЧИ ВИЧІКУВАЛЬНА ТАКТИКА?

I. Benzar

Анотація


Вступ. Лімфатичні мальформації (ЛМ) найчастіше локалізуються в ділянці голови і шиї, тому є потенційно небезпечними для новонароджених дітей враховуючи ризик виникнення дихальних розладів, які можуть бути як транзиторними у вигляді стридорозного дихання, так і дихальної недостатності, що вимагає трахеостомії, дихальної підтримки.
Мета дослідження: визначення факторів ризику компресії дихальних шляхів у новонароджених дітей з ЛМ голови і шиї та оцінка результатів лікування ускладнених ЛМ.
Матеріали і методи. Серед 238 дітей з судинними аномаліями кістозні ЛМ діагностовано у 112 (47,06%).
Період спостереження складав від грудня 2010 року до березня 2017 року. Для діагностики ЛМ використовували ультразвукове сканування, яке проводили при першому звертанні пацієнта та в динаміці, МРТ до початку лікування (n=98) та на етапах лікування (n=43). КТ виконували лише у пацієнтів з ознаками порушення
механіки дихання. Умовну площу ЛМ визначали на основі результатів МРТ за формулою площі еліпса. Площу ЛМ до 100 см2 оцінювали як малу, 100 - 199 см2 - середню, 200 - 299 см2 - велику та понад 300 см2 - гігантську.
Результати дослідження. Клінічні прояви кістозних ЛМ діагностували з моменту народження у 64 дітей, що становило 57,14% усіх випадків. ЛМ у 55 (85,94%) новонароджених дітей локалізувалися в ділянці голови і шиї. Необхідність у проведенні активної лікувальної тактики виникла у 4 дітей з ЛМ в ділянці голови і шиї, що склало 6,25% новонароджених дітей з ЛМ. За результатами МРТ встановлено особливості ЛМ, які спричинили компресію дихальних шляхів, зокрема, це двобічне ураження, розташування вище і нижче рівня під’язикової кістки, інфільтративний експансивний ріст, трансфасціальне поширення. Умовна площа цих уражень становила від 220,4 до 349,6 см2, в середньому 301,05±56,28 см2. Показаннями до проведення операційного лікування було порушення механіки дихання з ознаками наростаючої дихальної недостатності. Виконане операційне втручання в об’ємі резекції ЛМ, трахеостомії, інтраопераційного введення ОК-432. Застосована тактика
забезпечила тривалу стабілізацію стану дитини та безпечність проведення подальшого лікування.
Висновки. Компресія верхніх дихальних шляхів ускладнила ЛМ в ділянці голови і шиї у 7,3% новонароджених дітей. Ці ЛМ характеризуються експансивним ростом, трансфасціальним поширенням, двобічним ураженням, великими розмірами.

Ключові слова


лімфатичні мальформації; новонароджені; компресія дихальних шляхів.

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Tu JH, Do HM, Patel V, Yeom KW, Teng JMC. Sclerotherapy for lymphatic malformations of the head and neck in the pediatric population. J Neurointerv Surg. 2017 Oct;9(10):1023-26. doi: 10.1136/neurintsurg-2016-012660.

.2 Churchill P, Otal D, Pemberton J, Ali A, Flageole H, Walton JM. Sclerotherapy for lymphatic malformations in children: a scoping review. J Pediatr Surg. 2011 May;46(5):912-22. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2011.02.027. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2011.02.027.

.3 Love Z, Hsu DP. Low-flow vascular malformations of the head and neck: clinicopathology and image guided therapy. J Neurointerv Surg. 2012 Nov;4(6):414-25. doi: 10.1136/neurintsurg-2011-010126.

.4 Ghaffarpour N, Petrini B, Svensson LA, Boman K, Wester T, Claesson G. Patients with lymphatic malformations who receive the immunostimulant OK-432 experience excellent long-term outcomes. Acta Paediatr. 2015 Nov;104(11):1169-73. doi: 10.1111/apa.13086.

.5 Kim DW. OK-432 sclerotherapy of lymphatic malformation in the head and neck: factors related to outcome. Pediatr Radiol. 2014 Jul;44(7):857-62. doi: 10.1007/s00247-014-2889-0.

.6 Sadick M, Wohlgemuth WA, Huelse R, Lange B, Henzler T, Schoenberg SO, Sadick H. Interdisciplinary Management of Head and Neck Vascular Anomalies: Clinical Presentation, Diagnostic Findings and Minimalinvasive Therapies. Eur J Radiol Open. 2017 May 14;4:63-8. doi: 10.1016/j.ejro.2017.05.001.

.7 Elluru RG, Balakrishnan K, Padua HM. Lymphatic malformations: Diagnosis and management. Semin Pediatr Surg. 2014 Aug;23(4):178-85. doi: 10.1053/j.sempedsurg.2014.07.002.

.8 Benazzou S, Boulaadas M, Essakalli L. Giant pediatric cervicofacial lymphatic malformations. J Craniofac Surg. 2013 Jul;24(4):1307-9. doi: 10.1097/SCS.0b013e3182942b8f.

.9 Wassef M, Blei F, Adams D, Alomari A, Baselga E, Berenstein A, et al. Vascular Anomalies Classification: Recommendations From the International Society for the Study of Vascular Anomalies. Pediatrics. 2015 Jul;136(1):e203-14. doi: 10.1542/peds.2014-3673.

.10 Dasgupta R, Fishman SJ. ISSVA classification. Semin Pediatr Surg. 2014 Aug;23(4):158-61. doi: 10.1053/j.sempedsurg.2014.06.016.

.11 Hochman M, Adams DM, Reeves TD. Current knowledge and management of vascular anomalies II: malformations. Arch Facial Plast Surg. 2011 Nov-Dec;13(6):425-33. doi: 10.1001/archfacial.2011.795.

.12 Gilony D, Schwartz M, Shpitzer T, Feinmesser R, Kornreich L, Raveh E. Treatment of lymphatic malformations: a more conservative approach. J Pediatr Surg. 2012 Oct;47(10):1837-42. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.06.005.

.13 .Bajaj Y, Hewitt R, Ifeacho S, Hartley BE. Surgical excision as primary treatment modality for extensive cervicofacial lymphatic malformations in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 May;75(5):673-7. doi: 10.1016/j.ijporl.2011.02.009.

.14 Ghaffarpour N, Petrini B, Svensson LA, Boman K, Wester T, Claesson G. Patients with lymphatic malformations who receive the immunostimulant OK-432 experience excellent long-term outcomes. Acta Paediatr. 2015 Nov;104(11):1169-73. doi: 10.1111/apa.13086.

.15 Cox JA, Bartlett E, Lee EI. Vascular Malformations: A Review. Semin Plast Surg. 2014 May;28(2):58-63. doi: 10.1055/s-0034-1376263.

.16 Moukaddam H, Pollak J, Haims AH. MRI characteristics and classification of peripheral vascular malformations and tumors. Skeletal Radiol. 2009 Jun;38(6):535-47. doi: 10.1007/s00256-008-0609-2.
Copyright (c) 2017 I. Benzar

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.