ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ЗА УМОВ ПОЛОГОВОГО ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ

Автор(и)

  • Oleksii Godovanets Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.3.25.2017.7

Ключові слова:

новонароджений, передчасне народження, пологовий оксидативний стрес, гіпоксія, вільнорадикальне окиснення, антиоксидантна система захисту, реактивні форми кисню

Анотація

Вступ. Універсальною реакцією, яка супроводжує стресові ситуації в організмі, є реакція оксидативного стресу. Зокрема подібний стан є характерним під час народження дитини у зв’язку з кардинальною зміною умов існування – переходу від внутрішньоутробного до зовнішньоутробного існування. Адаптація новонародженого за умов пологового оксидативного стресу залежить від балансу ланок прооксидантної та антиоксидантної систем, які при фізіологічному перебігу вагітності та пологів працюють за принципом зворотнього зв’язку. Цей механізм може бути як фізіологічним, так і руйнівним за умов гіпоксії та при передчасному народженні внаслідок морфо-функціональної незрілості організму.
Мета. Дослідити особливості функціонування ланок прооксидантної та антиоксидантної системи захисту організму у передчасно народжених дітей з урахуванням тяжкості перебігу перинатальної патології.
Матеріали і методи. І групу склали 100 передчасно народжених дітей, які мали клінічні прояви порушень адаптації в ранньому неонатальному періоді на фоні морфо-функціональної незрілості. Зокрема, ІА підгрупу склали діти, які мали клінічні ознаки неонатальної патології середнього ступеня тяжкості (49 осіб); ІВ підгрупу – діти, що мали тяжкий стан при народженні (51 особа). II групу склали умовно здорові передчасно народжені діти (27 осіб). Загальна кількість обстежених новонароджених дітей - 127 осіб.
Тяжкість стану новонароджених визначалася з урахуванням особливостей адаптації при народженні та динаміки перебігу захворювань. Оскільки патологія, що вивчалася, була досить неоднорідною, для уникнення непослідовності в трактуванні отриманих результатів і додаткових статистичних похибок був використаний загальний методологічний підхід, який передбачав розподіл дітей в підгрупах не за нозологічними формами, а за ступенем тяжкості загального стану, що визначався за клінічними ознаками та з використанням стандартизованої оцінки за «Шкалою гострої фізіології новонародженого» та «Бальною оцінкою ступеня важкості новонародженого». Проведено дослідження показників про- та антиоксидантної систем організму: ступеня окислювальної модифікації білків, вмісту HS-груп у крові, рівня церулоплазміну та активності каталази. Дослідження проводилися впродовж 2013 - 2016 рр. на базі відділень інтенсивної терапії новонароджених міських клінічних пологових будинків №1 та №2 м.Чернівці, з використанням можливостей бохімічної лабораторії кафедри біоорганічної ті біологічної хімії та клінічної біохімії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний
університет» (м. Чернівці, Україна). Медико - соціальні дані анамнезу матерів, інформацію про особливості перебігу вагітності та пологів, результати клінічного обстеження новонароджених, а також дані додаткових параклінічних методів дослідження вносили
в комп’ютерний банк даних. Аналіз статистичних даних проведений з використанням пакету прикладних програм для проведення медико-біологічних досліджень «STATGRAPHICS» (2001; 2005).
Результати дослідження. Вивчено показники вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту організму за умов пологового оксидативного стресу у новонароджених з урахуванням гестаційного віку та тяжкості стану за умов перинатальної патології. Виявлено підвищення активності показників прооксидантної системи при
недостатність ланок антиоксидантного захисту організму при тяжких формах перинатальної патології у передчасно народжених дітей. Неконтрольоване підсилення процесів вільнорадикального окиснення у перші доби життя при недостатній активності антиоксидантної системи захисту порушує структуру і функції клітинних мембран, зумовлюючи цитолітичний синдром, що призводить до зростання ризику розвитку різноманітних патологічних станів, зменшуючи можливість адаптації організму новонародженого до позаутробних умов існування. Зроблено висновок про доцільність використання вище зазначених показників для оцінки ступеня тяжкості анте-/інтранатальної гіпоксії, прогнозування її шкідливих наслідків для здоров`я й збереження якості життя.
Висновки.
1. При переході новонародженого до самостійного дихання зростає активність окисно-відновних процесів в організмі, що спричиняє швидке утворення активних форм кисню.
2. Неконтрольоване підсилення процесів вільнорадикального окиснення у перші доби життя дитини при недостатній активності антиоксидантної системи захисту у передчасно народжених дітей знижує резерви адаптації новонародженого до нових умов існування, спричиняючи розвиток різноманітних патологічних станів.
3. Для оцінки глибини та тяжкості гіпоксичного ушкодження організму дітей у випадку їх передчасного народження доцільно використовувати дослідження показників вільнорадикального окиснення та антиоксидантної системи захисту для визначення ризику порушень адаптації в ранньому неонатальному періоді.

Посилання

Bhattacharyya A, Chattopadhyay R, Mitra S, Crowe SE. Oxidativestress: anessentialfactorinthepathogenesisofgastrointestinalmucosal diseases. PhysiolRev. 2014 Apr;94(2):329-54. doi: 10.1152/physrev.00040.2012.

Gallardo JM, Gómez-López J, Medina-Bravo P, Juárez-Sánchez F, Contreras-Ramos A, Galicia-Esquivel M, etal. Maternalobesityincreasesoxidativestressinthenewborn. Obesity (SilverSpring). 2015 Aug;23(8):1650-4. doi: 10.1002/oby.21159.

Malti N, Merzouk H, Merzouk SA, Loukidi B, Karaouzene N, Malti A,etal. Oxidativestressandmaternalobesity: feto-placentalunitinteraction. Placenta. 2014 Jun;35(6):411-6. doi: 10.1016/j.placenta.2014.03.010.

Yin J, Ren W, Liu G, Duan J, Yang G, Wu L, etal. Birthoxidativestressandthedevelopmentofanantioxidantsysteminnewbornpiglets. FreeRadicRes. 2013 Dec;47(12):1027-35. doi: 10.3109/10715762.2013.848277.

Schieber M, Chandel NS. ROS functioninredoxsignalingandoxidativestress. CurrBiol. 2014 May 19;24(10):R453-62. doi: 10.1016/j.cub.2014.03.034.

Hizhneva OA, Derho MA, Sereda TI. Fermentykrovizhivotnyh, podvergnutyhkombinirovannomuvozdejstvijusul'fatakadmija i vibracii [Bloodenzymesofanimalssubjectedtocombinedeffectsofcadmiumsulfateandvibration]. V: Sbornikstatej. Materialymezhdun. nauch.-prakt. konf. Aktual'nyeproblemynauchnojmysli; 2014 Apr 24; Ufa. Ufa: Ajeterna; 2014, s. 54-7.(inRussian).

Sies H. Oxidativestress: a conceptinredoxbiologyandmedicine.RedoxBiol. 2015;4:180-3. doi: 10.1016/j.redox.2015.01.002.

Sies H. Roleofmetabolic H2O2 generationRedoxsignalingandoxidativestress.J BiolChem. 2014 Mar 28;289(13):8735-41. doi: 10.1074/jbc.R113.544635.

Li H, Horke S, Förstermann U. Vascularoxidativestress, nitricoxideandatherosclerosis. Atherosclerosis. 2014;237(1):208-19. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2014.09.001.

Yin J, Ren W, Liu G, Duan J, Yang G, Wu L, etal. Birthoxidativestressandthedevelopmentofanantioxidantsysteminnewbornpiglets. FreeRadicRes. 2013 Dec;47(12):1027-35. doi: 10.3109/10715762.2013.848277.

Marchetto NM, Glynn RA, Ferry ML, Ostojic M, Wolff SM, Yao R,etal. Prenatalstressandnewborntelomerelength. Am J ObstetGynecol. 2016 Jul;215(1):94.e1-8. doi: 10.1016/j.ajog.2016.01.177.

Vidal AC, Neelon SEB, Liu Y, Tuli AM, Fuemmeler BF, HoyoC,etal. Maternalstress, pretermbirth, and DNA methylationatimprintregulatorysequencesin humans.GenetEpigenet. 2014Sep;6:37–44.doi: 10.4137/GEG.S18067.

Kulakova VA, Botasheva TL, Orlov AV, Zenkina ZV. Prognozirovaniegipoksicheski-ishemicheskihporazhenijmozgaplodapriocenkeoksidantno-antioksidantnogostatusaberemennyhnakanunerodov [Predictinghypoxic-ischemiclesionsofthefetalbraininassessingtheoxidant-antioxidantstatusofpregnantwomenontheeveofchildbirth]. Sovremennyeproblemynauki i obrazovanija [Internet]. 2015 [citirovano 2017 Sen 29];1(1). Dostupno: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17818(inRussian).

Plotnikov EY, Pavlenko TA, Pevzner IB, Zorova LD, Manskikh VN, Silachev DN, etal. TheRoleofOxidativeStressinAcuteRenalInjuryofNewbornRatsExposedtoHypoxia andEndotoxin. FEBS J. 2017 Sep;284(18):3069-3078. doi: 10.1111/febs.14177.

Richardson DK, Gray JE, McCormick MC, Workman K, Goldmann DA.ScoreforNeonatalAcutePhysiology: a physiologicseverity indexforneonatalintensivecare. Pediatrics. 1993 Mar;91(3):617-23.

Mel'nikova NI, Doleckij AS, Ostrejkov IF. Ocenkatjazhesti i intensivnajaterapijanovorozhdjonnyh v otdeleniireanimacii [Assessmentofseverityandintensivecareofnewbornsintheintensivecareunit]. Anesteziologija i reanimatologija. 2004;1:8-12.(inRussian).

Dubinina EE, Burmistrov SO, Hodov DA, Porotov IG. Okislitel'najamodifikacijabelkasyvorotkikrovicheloveka, metodejoopredelenija [Oxidativemodificationofhumanserumprotein, methodofitsdetermination]. Voprosymedicinskojhimii. 1995;41(1):24-6.(inRussian).

Meschyshen IF. Metodvyznachenniaokysliuval'noimodyfikatsiibilkivplazmy (syrovatky) krovi [Methodofdeterminationofoxidativemodificationofplasmaproteins (serum)]. Bukovyns'kyimedychnyivisnyk. 1998;2(1):156-8.(inUkrainian).

Meschyshen IF, Pol'ovyi VP. Mekhanizmokysliuval'noimodyfikatsiibilkiv [Mechanismofoxidativemodificationofproteins].Bukovyns'kyimedychnyivisnyk. 1999;3(1):101-5.(inUkrainian).

Meschyshen IF, Yaremii IM. Osoblyvostiobminurechovyn u ditei [Featuresofmetabolisminchildren]. Chernivtsi: BDMA; 2004. 108 s.(inUkrainian).

Meschyshen IF, Hryhor’ieva NP. Metodkil'kisnohovyznachennia SH-hrup u krovi [Methodforquantitativedeterminationof SH-groupsinblood].Bukovyns'kyimedychnyivisnyk. 2002;6(2):190-2.(inUkrainian).

Kolb VG, Kamyshnikov VS. Spravochnikpoklinicheskojbiohimii [HandbookofClinicalBiochemistry]. 2-e izd., pererab. i dopol. Minsk: Belarus'; 1982. 366 s.(inRussian).

Koroljuk MA, Ivanova LI, Majorova IG, Tokarev VE. Metodopredelenijaaktivnostikatalazy [Methodfordeterminationofcatalase activity]. Laboratornoedelo. 1988;1:16-9.(inRussian).

Скрипниченко ЮП, Баранов ИИ, Токова ЗЗ. Статистика преждевременныхродов [ ]. Проблемырепродукции. 2014;4:11-4.(inRussian).

Азарова ЕВ, ВялковаАА, Космович ТВ, Димова СГ, БондарьЕА.Ранняянеонатальнаяадаптация: этиологические, патогенетические и клиническиеаспекты.БюллетеньОренбургскогонаучного центра УрО РАН. 2015;1:1-18.(inRussian).

Попова АС, Крупицкая ЛИ,Цейликман ВЭ,Рябинин ВЕ,Синицкий АИ,Деев РВ.Состояниеэнергетическогообмена у новорожденных в норме и при развитии нарушений адаптациив раннемпостнатальномпериоде.Клиническаялабораторнаядиагностика. 2013;1:222-4.(inRussian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-09

Як цитувати

Godovanets, O. (2017). ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ЗА УМОВ ПОЛОГОВОГО ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 7(3(25), 43–50. https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.3.25.2017.7