DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.2.24.2017.8

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО СКЛАДУ ПОРОЖНИНИ ПІХВИ ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ I ТА II ТИПІВ

V. V. Bendas, N. D. Yakovychuk, V. D. Moysyuk, S. V. Moysyuk

Анотація


Вступ. Проблема безпліддя є не тільки медичною, але й соціальною проблемою, яка виходить на перший план за умов економічної кризи, зниження народжуваності та високого рівня загальної смертності. У світі відсоток безплідних пар складає 8-29 %, в Україні - 15-18 %, тобто кожна 4-5 пара не в змозі реалізувати свої плани, щоб мати дітей природним шляхом. Склад мікробіоти вульвовагінального вмісту жінок з непліддям I та II  типів залежить від безлічі екзогенних та ендогенних чинників, і в основному етіологічними агентами можуть бути як патогенні, так й умовно-патогенні аеробні (S.aureus, S.epidermidis, N.gonorrhoae, E.coli, C.albicans) та анаеробні мікроорганізми. У роботі проведено порівняння видового складу мікроорганізмів вульвовагінального вмісту жінок з непліддям I та II типів, які можуть приймати участь у формуванні певних дисбіотичних порушень.

Матеріали і методи. Усього було обстежено 89 жінок репродуктивного віку з непліддям I типу, середній вік яких становив 27.00 ± 2,37 років. Також проведено бактеріологічне і мікологічне обстеження вульвовагінального вмісту 67 жінок з неплідністю II типу віком від 18 до 34 років (середній вік 26,00 ± 1,12 р.).

У всіх жінок для бактеріологічного та мікологічного обстеженя в стерильних умовах забирали вульвовагінальний вміст у стерильні центрифужні пробірки. До матеріалу додавали десятикратний об´єм стерильного фізіологічного розчину натрію хлориду, одержували розведення 1:10 (10-¹). На одержаній суміші готовили титраційний ряд від 10-2 до 10-7, із якого робили висів 0,01 мл на сектори оптимальних поживних середовищ до кожного виду рівномірно розподіляючи на поверхні твердих середовищ або в товщі напіврідких середовищ.

Факультативні анаеробні та аеробні бактерії вирощували в термостаті (температура 37 ºС, 18-24 години, дріжджоподібні гриби роду Candida - при температурі 30 ºС 48-72 години). Облігатні анаеробні бактерії вирощували в стаціонарному анаеростаті (СО2 incubator T-125 Medicin – Швеція) протягом 5-7 днів, інколи до 14 діб. Ідентифікацію виділених видів проводили за морфологічними, тинкторіальними, культуральними, біохімічними властивостями, за необхідності визначали ознаки патогенності та антигенну структуру.

Результати. Нами виявлено, що в жінок з неплідністю I типу S.aureus був виділений у 56 (62,9 %) обстежених, S.epidermidis - в 11(12,3 %) обстежених, N.gonorrhoеae - у 8 (8,9 % ) обстежених, E.coli - у 10 (11,4 %) обстежених, C.albicans - у 66 (74,1 %) обстежених, Lactobacillus - у 28 (31,4 %) обстежених, Вifidobacterium - у 13 (14,6 %) обстежених, Peptostreptococcus - у 23 (25,8 %) обстежених, Propionibacterium - у 3 (3,3 %) обстежених, T.vaginalis - у 52 (58,4 %) обстежених.

У вульвовагінальному вмісті жінок з неплідністю ІІ типу переважають умовно патогенні дріжджоподібні гриби роду Candida, золотистий стафілокок, вагінальні трахимонади, пептострептококи та ентеробактерії.

Висновки. Однією із причин розвитку неплідності є колонізація вульвовагінального вмісту умовно-патогенними мікроорганізмами роду Candida, бактеріями роду Staphylococcus, вагінальними трихомонадами, пептострептококами, ентеробактеріями, гонококом, бактероїдами та іншими мікроорганізмами, а також їхня асоціація. У жінок з неплідністю I та II типів відбувається колонізація представниками патогенних та умовно-патогенних аеробних та анаеробних мікроорганізмів як у монокультурі, так і в асоціаціях з двома, трьома і більше видами. У вульвовагінальному вмісті жінок із безпліддям I типу автохтонні облігатні анаеробні бактерії родів Lactobacillus і Bifidobacterium виділяються у 45 % , а в жінок з неплідністю II типу тільки у 28,2 % жінок (Р < 0,05), що обумовлює зменшенню контамінації і колонізації біотопу у 2,87 рази ентеробактеріями (E. coli, K. pneumoniae), у жінок з первинною неплідністю. У цих жінок підвищується колонізація вульвовагінального вмісту дріжджоподібними грибами роду Candida (на 10,43 %), і найпростішими (Т. vaginalis) на 26,41 % і бактеріями роду Peptostreptococcus – на 91,96 %. Різниця у виявленні інших умовно-патогенних бактерій (S. aureus, N. gonorrheae, та інш.) незначна (Р > 0,05).


Ключові слова


мікробіота; непліддя I типу; непліддя II типу; вульвовагінальний вміст

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Kulakov V.Y., Marhyany F.A., Nazarenko T.A. Struktura zhenskoho besplodyya y prohnoz vosstanovlenyya reproduktyvnoy funktsyy pry yspol'zovanyy sovremennыkh эndoskopycheskykh metodov. Akusherstvo y hynekolohyya. 2001. № 3. S. 33 - 36.

.2 Dzhorayeva S.K., Honcharenko V.V., Shcherbakova Yu.V. Vyvchennya stanu vahinal'noyi mikrobioty pry vul'vovahinitakh polimikrobnoyi etiolohiyi z vyznachennyam dominuyuchykh rivniv antybiotykochutlyvosti. Dermatoliya ta venerolohiya. 2016. № 2. S. 25 - 33.

.3 Medvedev B.Y., Zaynetdynova L.F., Teplova S.N. Mykroflora orhanov reproduktyvnoy systemы u zhenshchyn s trubno-perytoneal'nыm besplodyem. Zhurnal mykrobyolohyy, эpydemyolohyy y ymmunobyolohyy. 2008 № 3. S. 58 - 62.

.4 Vynohrad N.O., Koval's'ka O.R., Chelak O.V. Mikrobitsenoz nyzhnikh viddiliv henital'noho traktu u khvorykh z neplidnistyu. Eksperymental'na ta klinichna fiziolohiya i biokhimiya. 2001. № 3. S. 92 - 94.

.5 Assessing the prevalence of bacterial vaginosis among infertile women of Qom city Mahdieh Ghiasi, Hoda Fazaeli, Naser Kalhor et al.]. Iranian Journal of Microbiology. 2014. №6. P. 404 - 408.

.6 Biological control of vaginosis to improve reproductive health [P. Mastromarino, R. Hemalatha, A. Bartonetti et al.]. Indian J Med Res. 2014. №140(1). P. 91 - 97.

.7 Franasiak J. M. Introduction: Microbiome in human reproduction J. M. Franasiak, R. T. Scott. Fertility and sterility. 2015. №104(6). P. 1341 - 1343.

.8 Green K. A. Gynecologic health and disease in relation to the microbiome of the female reproductive tract K. A. Green, S. M. Zarek, W. H. Catherino. Fertility and sterility. 2015. № 104(6). Р. 1351 - 1357.
Copyright (c) 2017 V. V. Bendas, N. D. Yakovychuk, V. D. Moysyuk, S. V. Moysyuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.