DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.IV.3.13.2014.24

ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РЕКОМБІНАНТНОГО ЕРИТРОПОЕТИНУ ЕПОБІОКРИН З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ АНЕМІЇ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

T.I. Myzhina, O.A. Shcherban, T.M. Horyachevska

Анотація


Проведено дослідження можливості використання з метою профілактики і лікування анемії недоношених дітей вітчизняного еритропоетину Епобіокрин. Проведено катамнестичне спостереження протягом трьох років за пацієнтами, яким призначався препарат.

Ключові слова


анемія недоношених дітей; Епобіокрин

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Gavrikov LK, Gavrikov VN, Khlynova NA. Ispol'zovanie sovremennykh tekhnologiy perinatal'nogo obespecheniya dlya profilaktiki i lecheniya anemiy u nedonoshennykh detey[Using modern technology to ensure the perinatal prevention and treatment of anemia in premature infants]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya[Internet]. 2012[tsitirovano 2014 May 16];2. Dostupno: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5956 (in Russian).

.2 Pilipenko YuN, Dmitriev AV, Demikhov VG, Morshchakova EF. Ispol'zovanie rekombinantnogo chelovecheskogo eritropoetina v profilaktike tyazheloy anemii u nedonoshennykh detey s ochen' nizkoy i ekstremal'no nizkoy massoy tela pri rozhdenii [Use of recombinant human erythropoietin in prophylaxis of severe anemia in prematurely born infants with very low and extremely low body weight]. Voprosy sovremennoy pediatrii. 2009;2:38-43. (in Russian).

.3 Kovalova OM, Pokhylko VI, Kinash NV, Honcharova YuO. Orhanizatsiia medychnoi dopomohy novonarodzhenym u Poltavskii oblasti v umovakh reformuvannia haluzi okhorony zdorov’ia [Organization of neonatal medical care in poltava region in the conditions of reformation of ukraine health care]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2012;2(2):12-3.(in Ukrainian).

.4 Pyasetskaya NM, Solomko AP. Postnatal'noe izmenenie urovnya eritropoetina u nedonoshennykh novorozhdennykh. Immunofermentnyy metod ego opredeleniya v syvorotke krovi[Postnatal change in erythropoietin levels in premature infants. Enzyme immunoassay for its determination in blood serum]. Labaratornaya diagnostika. 1999;3:34-7. (in Russian).

.5 Sakharova ES, Keshishyan ES. Sovremennye printsipy patogeneticheskogo lecheniya anemii nedonoshennykh detey[Modern principles of the pathogenetic treatment of anemia in premature infants]. Rossiyskiy vestnik perinatologii i pediatrii. 2004;1:16-20. (in Russian).

.6 Ananth CV, Joseph KS, Oyelese Y, Demissie K, Vintzileos AM. Trends in preterm birth and perinatal mortality among singletons: United States, 1989 through 2000. Obstet Gynecol. 2005;105(5):1084-91. doi: 10.1097/01.AOG.0000158124.96300.c7

.7 Halvorsen S, Bechensteen AG. Physiology of erythropoietin during mammalian development. Acta Paediatr Suppl. 2002;91:17-26.

.8 IV. NKF-K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Anemia of Chronic Kidney Disease: update 2000. Am J Kidney Dis. 2001;37(1):182-238. doi: 10.1016/s0272-6386(01)70008-x
Copyright (c) 2019 T.I. Myzhina, O.A. Shcherban, T.M. Horyachevska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.