Том 5, № 3(17) (2015)

НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Зміст

Статті

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ – СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ PDF
Y. G. Antipkin, T. K. Znamenska, O. O. Dudina, T. V. Kurilina 5-16
РЕГІОНАЛЬНА НЕОНАТАЛЬНА ДОПОМОГА В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА PDF
A. M. Curtianu 17-23
АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ПОШИРЕНОСТІ ХВОРОБ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ PDF
M. A. Znamenska, G. O. Slabkyi 24-29
ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ В ЛЕГЕНЕВІЙ АРТЕРІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ В НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ PDF
A. D. Boychenko, M. A. Gonchar, A. V. Senatorova 30-34
Кровоток в стріарних артеріях у доношених немовлят з різним ступенем асфіксії при народженні PDF
N. S. Kapshuchenko 35-39
ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ, ВІКУ ТА СТАТІ ДИТИНИ PDF
V. V. Bezruk 75-80
Перебіг пологів на тлі антифосфоліпідного синдрому PDF
I. Venckivs’ka, V. Bila, Y. Vytovs’kiy, S. Leush, O. Malanchuk, O. Zagorodnya 81-85
Особливості цервікального цитокінового балансу при істміко-цервікальній недостатності PDF
V. Kaminskiy, N. Kolesnik 86-88
ПІДГОТОВКА ЕНДОМЕТРІЮ ДО ІМПЛАНТАЦІЇ В ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ PDF
M. O. Scherbina, O. V. Tkacheva, O. I. Skorbach 89-93
ГЕНЕТИЧНО ОБУМОВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ ФОЛАТНОГО ОБМІНУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ АСФІКСІЄЮ ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ PDF
Z. I. Rossokha, N. G. Gorovenko, V. I. Pokhilko, S. P. Kyriachenko, N. V. Olkhovych 94-99
Аспекти клініки і діагностики синдрому подразненого кишечника у дітей грудного віку PDF
Yu. D. Hodovanets, O. S. Godovanets, T. A. Dronyk 100-105
ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ РОЗВИТКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ПОРУШЕНЬ СТАНУ ПЛОДА ПРИ ПЕРЕНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
A. O. Bivolariu, I. V. Kalinovska 106-109
Больовий синдром у новонароджених. Частина І. Вплив болю на подальший розвиток дитини. Нефармакологичні методи знеболення PDF
L. D. Tantsiura 110-115
ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ: СИНДРОМ BLOCH-SULZBERGER PDF
O. V. Vorobiova, O. K. Golovko, T. V. Lysenko 143-147
ІНТЕРСТИЦІАЛЬНА ЕМФІЗЕМА, ЩО ВИНИКЛА У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ (P25.0) PDF
N. V. Kotova, N. V. Sivolap 148-152
ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНУЮЧИХ ФЕТАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ PDF
T. K. Mavropulo, V. A. Shelevytska, V. S. Studnikova 40-44
ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РАННЬОЇ АНЕМІЇ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ РЕСПІРАТОРНИМ ДИСТРЕС-СИНДРОМОМ PDF
T. M. Klimenko, V. E. Markevich, I. V. Tarasova, V. O. Petrashenko 45-49
ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ГІПОКСИЧНО - ІШЕМІЧНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
O. Yablon, T. Bondarenko 50-55
КОАГУЛЯЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ З СУДИННИМИ АНОМАЛІЯМИ PDF
I. Benzar 56-61
ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ PDF
O. M. Gorbatiuk, K. M. Shatrova, T. V. Martyniuk 62-66
ПОВТОРНІ ОПЕРАЦІЇ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ ДІАФРАГМАЛЬНИМИ ГРИЖАМИ З ГРУПИ ВИСОКОГО РИЗИКУ PDF
D. Yu. Kryvchenya, I. M. Benzar, Ye. O. Rudenko, I. I. Shulzhyk 67-71
Сучасні можливості діагностики та хірургічного лікування некротичного ентероколіту новонароджених (Оглядова стаття) PDF
I. O. Makedonsky, S. O. Yaremenko 116-127
Особливості діагностики вродженого гіпертрофічного пілоростенозу у дітей на сучасному етапі PDF
O. V. Spakhy 72-74
РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО СКРИНІНГУ І МОНІТОРИНГУ СЛУХУ В НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ PDF
O. O. Riga 128-133
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ІМУНОГЛОБУЛІНУ У ЛІКУВАННІ ГЕМОЛІТИЧНОЇ ХВОРОБИ НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
H. A. Pavlyshyn, I. M. Sarapuk, N. V. Skubenko, Yu. R. Maksymyak 134-137
Сучасні погляди на необхідність, вік призначення та тривалість застосування заліза у профілактиці дефіциту та лікуванні залізодефіцитної анемії у немовлят PDF
M. M. Chuyko 138-142