Том 6, № 3(21) (2016)

НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Зміст

Статті

Результати неврологічного розвитку у недоношених новонароджених, які перенесли внутрішньошлуночкові крововиливи і перивентрикулярну лейкомаляцію PDF
A. Curteanu 5-12
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕС-СИНДРОМУ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ДИХАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ PDF
A. O. Menshykova, D. O. Dobryanskyy 13-18
ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ РОЗВИТКУ НЕКРОТИЗУЮЧОГО ЕНТЕРОКОЛІТУ В УМОВАХ ОБЛАСНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ PDF
P. Rysak, S. Laponog, Y. Vaysberg, I. Sergeyko, L. Morenec, V. Rizhyk, N. Rysak 19-24
ВМІСТ СУРФАКТАНТНОГО ПРОТЕЇНУ В У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЯК МАРКЕР УРАЖЕННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ PDF
O. Mazulov 25-29
Результати патоморфологічних та імуногістохімічних досліджень гепатобіліарної системи у новонароджених, які загинули внаслідок перинатальних причин PDF
O. S. Godovanets, O. V. Kouric, T. A. Dronyk 30-36
СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ СУДОМНИМ СИНДРОМОМ PDF
M. Gonchar, T. Teslenko, I. Kondratova, A. Boychenko 37-40
ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ IL-2, IL-6, IL-8, TNFα ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СЕПСИСА ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ У ДІТЕЙ PDF
I. M. Yachnyk 41-47
Синдром короткої кишки у немовлят: сучасні погляди на проблему за даними літературного огляду і власного досвіду PDF
O. M. Gorbatyuk 48-55
ОПТИМІЗАЦІЯ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З СИНДРОМОМ ІНТРААБДОМІНАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ З УРАХУВАННЯМ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЕГЕНЬ PDF
K. T. Bertsun 56-60
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ У ВАГІТНИХ PDF
I. R. Nitsovych, A. V. Semenyak 61-64
КОРЕКЦІЯ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ СТАНІВ У ЖІНОК З СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ PDF
O. A. Nochvina 65-71
РОЛЬ ДЕФІЦИТУ ВІТАМИНУ D В ЕТІОПАТОГЕНЕЗІ РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ PDF
S. V. Beletskaia, Y. B. Grechanina, O. J. Grechanina 72-75
МІКРОБІОМНА РЕВОЛЮЦІЯ І НЕОНАТОЛОГІЯ PDF
O. D. Dobryanskyy 76-86
Порушення обміну амінокислот в перинатальному періоді PDF
A. A. Yanovska 87-92
Маніфестація туберозного склерозу (хвороби Бурневілля-Прінгла) у новонародженої дитини PDF
N. M. Kazytska 93-98
КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДИНАМІКОЮ ПЕРЕБІГУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОЇ ФОРМИ АРТРОГРИПОЗУ У ДИТИНИ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ PDF
M. Ye. Fesenko, V. I. Pokhylko, O. A. Scherban, L. V. Krykotenko, Y. L. Stepchenko 99-102
Природжена гідроцефалія. Як діяти неонатологу пологового будинку, якщо вада несумісна із життям? PDF
M. M. Chuyko 103-106
Місцева зволожуюча терапія у дітей з атопічним дерматитом – запорука успішного протирецидивного лікування PDF
O. I. Kolenko 107-113