Том 6, № 3(21) (2016)

НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Зміст

Статті

ОПТИМІЗАЦІЯ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З СИНДРОМОМ ІНТРААБДОМІНАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ З УРАХУВАННЯМ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЕГЕНЬ PDF
K. T. Bertsun
РОЛЬ ДЕФІЦИТУ ВІТАМИНУ D В ЕТІОПАТОГЕНЕЗІ РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ PDF
S. V. Beletskaia, Y. B. Grechanina, O. J. Grechanina
Результати патоморфологічних та імуногістохімічних досліджень гепатобіліарної системи у новонароджених, які загинули внаслідок перинатальних причин PDF
O. S. Godovanets, O. V. Kouric, T. A. Dronyk
СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ СУДОМНИМ СИНДРОМОМ PDF
M. Gonchar, T. Teslenko, I. Kondratova, A. Boychenko
Синдром короткої кишки у немовлят: сучасні погляди на проблему за даними літературного огляду і власного досвіду PDF
O. M. Gorbatyuk
МІКРОБІОМНА РЕВОЛЮЦІЯ І НЕОНАТОЛОГІЯ PDF
O. D. Dobryanskyy
Маніфестація туберозного склерозу (хвороби Бурневілля-Прінгла) у новонародженої дитини PDF
N. M. Kazytska
Місцева зволожуюча терапія у дітей з атопічним дерматитом – запорука успішного протирецидивного лікування PDF
O. I. Kolenko
Результати неврологічного розвитку у недоношених новонароджених, які перенесли внутрішньошлуночкові крововиливи і перивентрикулярну лейкомаляцію PDF
A. Curteanu
ВМІСТ СУРФАКТАНТНОГО ПРОТЕЇНУ В У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЯК МАРКЕР УРАЖЕННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ PDF
O. Mazulov
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕС-СИНДРОМУ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ДИХАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ PDF
A. O. Menshykova, D. O. Dobryanskyy
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ У ВАГІТНИХ PDF
I. R. Nitsovych, A. V. Semenyak
КОРЕКЦІЯ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ СТАНІВ У ЖІНОК З СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ PDF
O. A. Nochvina
ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ РОЗВИТКУ НЕКРОТИЗУЮЧОГО ЕНТЕРОКОЛІТУ В УМОВАХ ОБЛАСНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ PDF
P. Rysak, S. Laponog, Y. Vaysberg, I. Sergeyko, L. Morenec, V. Rizhyk, N. Rysak
КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДИНАМІКОЮ ПЕРЕБІГУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОЇ ФОРМИ АРТРОГРИПОЗУ У ДИТИНИ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ
M. Ye. Fesenko, V. I. Pokhylko, O. A. Scherban, L. V. Krykotenko, Y. L. Stepchenko
Природжена гідроцефалія. Як діяти неонатологу пологового будинку, якщо вада несумісна із життям? PDF
M. M. Chuyko
Порушення обміну амінокислот в перинатальному періоді PDF
A. A. Yanovska
ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ IL-2, IL-6, IL-8, TNFα ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СЕПСИСА ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ У ДІТЕЙ PDF
I. M. Yachnyk