Том 6, № 2(20) (2016)

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Зміст

Статті

ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ, ПОЛІССЯ, ЧОРНОБИЛЬ PDF
W Wertelecki, B. Ievtushok, N. Zymak-Zakutnia, S. Kalynka, Y. Korzhynskyy, S. Lapchenko, Z. Sosyniuk 5-14
До питання про наслідки Чорнобильської катастрофи: акушерські аспекти PDF
O. P. Gnatko, S. D. Mizerna 15-19
Організація післядипломної підготовки дитячого хірурга з питань неонатальної хірургії PDF
O. M. Gorbatyuk 25-28
Стан ранньої неонатальної адаптації у новонароджених від матерів з великим інтергенетичним інтервалом PDF
T. K. Znamenska, L. I. Shevchenko, O. A. Poyarkova, O. E. Mikhal'chuk 29-33
Покращення перебігу бронхолегеневої дисплазії у недоношених новонароджених шляхом оптимізації терапії фармакологічного закриття артеріальної протоки PDF
O. I. Obolonskyy, V. I. Snisar, D. M. Surkov 34-40
ГЕННИЙ ПОЛІМОРФІЗМ G211A ГЕНУ UGT1A1 ТА ПРОЛОНГОВАНА НЕОНАТАЛЬНА ЖОВТЯНИЦЯ PDF
O. Yablon, O. Mazur 41-44
Сучасні підходи до лікування міхурово-сечоводного рефлексу в дітей PDF
K. I. Abdullaev, Ch. B. Kuliev, R. S. Soltanov 45-50
ОПЕРАЦІЯ ЛЕГЕНЕВОГО АУТОГРАФТА ПРИ ОБСТРУКЦІЇ ВИХІДНОГО ТРАКТУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКУ PDF
A. N. Romaniuk 51-56
Диференційний підхід до стомування кишечника у новонароджених з некротичним ентероколітом і вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, ускладнення кишкових стом PDF
I. Makedonsky, S. Yaremenko, L. Samovarov, A. Romanenko, Yu. Yaremenko 57-64
КОНЦЕНТРАЦІЯ ДЕЯКИХ ПРОЗАПАЛЬНИХ І ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У СИРОВАТЦІ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ДІВЧАТ, ХВОРИХ НА ВУЛЬВОВАГІНІТ PDF
O. V. Bochkariova, A. V. Andriyets, O. I. Bodnariuk 65-69
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ГІПОФЕРТИЛЬНОСТІ ПРИ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ МАТКИ PDF
A. P. Rogachevskiy, N. D. Garbuzenko, N. A. Stamova 70-73
Можливості антенатальних ехографічних моніторингів при цукровому діабеті вагітних в діагностиці діабетичної фетопатії і визначенні ступеня перинатального ризику PDF
I. Safonova 74-83
ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ДИСФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТИ PDF
A. V. Semenyak, S. V. Koliandretska, O. A. Andriyets 84-86
Порівняльний аналіз впливу депресії на перебіг вагітності і пологів у підлітковому віці PDF
S. Zhubyrke 87-93
Морфологічні та імуногістохімічні особливості яєчників у жінок з синдромом полікістозних яєчників на тлі запальних захворювань органів малого тазу PDF
N. V. Cossey, T. D. Zadorozhna, G. V. Vetoh 94-99