Том 6, № 2(20) (2016)

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Зміст

Статті

ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ, ПОЛІССЯ, ЧОРНОБИЛЬ PDF
W Wertelecki, B. Ievtushok, N. Zymak-Zakutnia, S. Kalynka, Y. Korzhynskyy, S. Lapchenko, Z. Sosyniuk
До питання про наслідки Чорнобильської катастрофи: акушерські аспекти PDF
O. P. Gnatko, S. D. Mizerna
Організація післядипломної підготовки дитячого хірурга з питань неонатальної хірургії PDF
O. M. Gorbatyuk
Стан ранньої неонатальної адаптації у новонароджених від матерів з великим інтергенетичним інтервалом PDF
T. K. Znamenska, L. I. Shevchenko, O. A. Poyarkova, O. E. Mikhal'chuk
Покращення перебігу бронхолегеневої дисплазії у недоношених новонароджених шляхом оптимізації терапії фармакологічного закриття артеріальної протоки PDF
O. I. Obolonskyy, V. I. Snisar, D. M. Surkov
ГЕННИЙ ПОЛІМОРФІЗМ G211A ГЕНУ UGT1A1 ТА ПРОЛОНГОВАНА НЕОНАТАЛЬНА ЖОВТЯНИЦЯ PDF
O. Yablon, O. Mazur
Сучасні підходи до лікування міхурово-сечоводного рефлексу в дітей PDF
K. I. Abdullaev, Ch. B. Kuliev, R. S. Soltanov
ОПЕРАЦІЯ ЛЕГЕНЕВОГО АУТОГРАФТА ПРИ ОБСТРУКЦІЇ ВИХІДНОГО ТРАКТУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКУ PDF
A. N. Romaniuk
Диференційний підхід до стомування кишечника у новонароджених з некротичним ентероколітом і вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, ускладнення кишкових стом PDF
I. Makedonsky, S. Yaremenko, L. Samovarov, A. Romanenko, Yu. Yaremenko
КОНЦЕНТРАЦІЯ ДЕЯКИХ ПРОЗАПАЛЬНИХ І ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У СИРОВАТЦІ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ДІВЧАТ, ХВОРИХ НА ВУЛЬВОВАГІНІТ PDF
O. V. Bochkariova, A. V. Andriyets, O. I. Bodnariuk
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ГІПОФЕРТИЛЬНОСТІ ПРИ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ МАТКИ PDF
A. P. Rogachevskiy, N. D. Garbuzenko, N. A. Stamova
Можливості антенатальних ехографічних моніторингів при цукровому діабеті вагітних в діагностиці діабетичної фетопатії і визначенні ступеня перинатального ризику PDF
I. Safonova
ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ДИСФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТИ PDF
A. V. Semenyak, S. V. Koliandretska, O. A. Andriyets
Порівняльний аналіз впливу депресії на перебіг вагітності і пологів у підлітковому віці PDF
S. Zhubyrke
Морфологічні та імуногістохімічні особливості яєчників у жінок з синдромом полікістозних яєчників на тлі запальних захворювань органів малого тазу PDF
N. V. Cossey, T. D. Zadorozhna, G. V. Vetoh