Том 4, № 3(13) (2014)

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Зміст

Статті

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ В УКРАЇНІ PDF
E.E. Shunko 11-14
СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
G.S. Senatorova, T.V. Chaychenko, A.F. Shipko 15-19
МОЖЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА МОНІТОРИНГОВИХ СИСТЕМ У ЗАПРОВАДЖЕННІ ІНЦИДЕНТ-ЗВІТНОСТІ В ПЕРИНАТАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ УКРАЇНИ PDF
G.O. Slabkiy, O.M. Kovaliova, R.V. Kuzenkov 20-25
ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ «СПЕЦІАЛІСТ» ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ НА КАФЕДРІ НЕОНАТОЛОГІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ PDF
T.M. Klimenko, O.A. Serdtseva, T.V. Sandulyak 26-30
ЯК НАМ ЕЛІМІНУВАТИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ У НОВОНАРОДЖЕНИХ УКРАЇНИ PDF
M.L. Aryayev, N.V. Kotova 31-36
СЕРЦЕВО-СУДИННІ ПОРУШЕННЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДА: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМКИ ТЕРАПІЇ PDF
G.S. Senatorova, M.A. Gonchar, A.D. Boychenko, E.A. Riga, I.Y. Kondratova 37-44
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НЕОНАТАЛЬНОЇ НЕФРОЛОГІЇ PDF
O.S. Yablon, T.I. Savrun, K.T. Bertsun, D.P. Serheta, N.A. Shovkoplyas 45-49
НЕОНАТАЛЬНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ - ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF
H. Pavlyshyn, G. Korytskyy, N. Pasyaka 50-54
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КАТАМНЕСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ (FOLLOW UP) ЗА НОВОНАРОДЖЕНИМИ ГРУПИ РИЗИКУ PDF
О. Riga, Е. Zbrozhik 55-60
АЛЕЛЬНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ GSTS У НОВОНАРОДЖЕНИХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Z.R. Kocherha, S.V. Podolska, N.H. Horovenko 61-65
НОВІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
A. S. Likhacheva, I. I. Redko, A. N. Zosimov 66-73
ЗБІЛЬШЕННЯ ШАНСІВ РОЗВИТКУ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ДИСПЛАЗІЇ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ПІСЛЯ ТРАНСФУЗІЇ ДОНОРСЬКОЇ ЕРИТРОЦИТАРНОЇ МАСИ PDF
V.I. Pokhylko, J.O. Goncharova, G.M. Traverse, S.M. Zvirenko, O.V. Korobka 74-79
ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ІНФАНТИЛЬНИХ ГЕМАНГІОМ ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНУВАННЯ PDF
I. Benzar, О. Polulyakh 80-85
ВИПАДОК ПОДВІЙНОГО СИМЕТРИЧНОГО КІСТОЗНОГО ПОДВОЄННЯ ГОЛОДНОЇ КИШКИ PDF
V.S. Konoplitsky, A.A. Kalinchuk, D.V. Dmytriiev 86-88
ГОСТРЕ ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК У НОВОНАРОДЖЕНИХ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА СТРАТИФІКАЦІЇ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ПАТОЛОГІЇ PDF
Yu. Hodovanets, A. Babintseva, S. Nicorich 89-94
ГРИБКОВІ ІНФЕКЦІЇ В НЕОНАТОЛОГІЇ – СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ PDF
T. Znamenska, T. Kurilina 95-103
РАННІЙ НЕОНАТАЛЬНИЙ СЕПСИС. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ PDF
E.A. Kostiyk, E.E. Shynko, Y.Y. Krasnova 104-109
НЕКРОТИЧНИЙ ЕНТЕРОКОЛІТ НОВОНАРОДЖЕНИХ (ІЗ ЗАСАД ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ) PDF
T.K. Mavropulo, I.O. Makedonsky 110-120
СТАНОВЛЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ РИТМІВ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ PDF
V.P. Pishak 121-125
ЗАСТОСУВАННЯ пробіотиків, ЩО МІСТИТЬ L. REUTERI З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ НАПАДІВ КИШКОВОЇ КОЛЬКИ, регургітація І функціональних запорів. проспективного БАГАТОЦЕНТРОВЕ ПОДВІЙНЕ СЛІПЕ Плацебоконтрольоване рандомізоване клінічне ДОСЛІДЖЕННЯ PDF (Русский)
Flaviya Indrio, Antonio Di Mauro, Dzhuzeppe Rietczczo, E`liza Chivardi, Kristina Intini, Luidzhi Korval`ya, E`liza Ballardini, Massimo Bishel`ya, Mauro Chinkuetti, E`manue`la Brazzoduro, Antonio Del` Vekkio, Sil`vio Tafuri, Rudzhero Frankavilla 126-132
СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС - СИНДРОМОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОРАКТАНТА АЛЬФА, КАЛЬФАКТАНТА ИЛИ БЕРАКТАНТА: РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ PDF (Русский)
R. Ramanattan, Dzh. Bkhatiya, K. Sekar, F Ernst 139-146
ВИКОРИСТАННЯ ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ У ВАГІТНИХ З ТЯЖКИМ ПЕРЕБІГОМ ГРВІ ТА ГРИПУ PDF
O. Khomenko 147-149
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПРОФІЛАКТИКИ АНЕМІЇ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ З БАКТЕРІАЛЬНО-ВІРУСНОЮ МІКСТ-ІНФЕКЦІЄЮ PDF
O.O. Loshak, I.I. Novyk, O.V. Kalinovsky, T.V. Dzyadyk 150-152
ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РЕКОМБІНАНТНОГО ЕРИТРОПОЕТИНУ ЕПОБІОКРИН З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ АНЕМІЇ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ PDF
T.I. Myzhina, O.A. Shcherban, T.M. Horyachevska 153-155
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ГРУП РИЗИКУ З НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДЖЕНИМИ ДЕФЕКТАМИ НЕРВОВОЇ ТРУБКИ СЕРЕД ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ СПИНАЛЬНИХ ДИЗРАФІЙ PDF
N. Kotova, V. Maychuk 156-163
ПСИХОЛОГІЯ І ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ЛІКАРЯ - НЕОНАТОЛОГА PDF (Русский)
S.S. Kireev 164-165