DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.3.29.2018.5

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ КИШЕЧНИКА У НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ ЕНТЕРОКОЛІТАХ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

O. V. Vorobiova, T. K. Znamenska, T. M. Klimenko

Анотація


Патоморфологічно НЕК характеризується запаленням і значним пошкодженням тканини. Для повноти розуміння всіх патогенетчних механізмів в роботі проведено об'єктивний морфологічний аналіз стану міжтканинних відносин у стінці тонкої кишки з НЕК. З'ясування провідних патогенетичних механізмів, що визначають превалювання і прогресування деструкції при неефективності захисної запальної реакції як організму дитини в цілому, так і в стінці кишечника з НЕК дозволить розробити систему критеріїв ранньої діагностики і профілактики розвитку НЕК.

Мета роботи. Уточнити морфогенез НЕК, провестиімуногістохімічне дослідження і морфологічний аналіз стану міжтканинних відносин у стінці тонкої кишки при НЕКу передчасно народжених дітей порівняно з бактеріальним ентероколітом.

Матеріали та методи дослідження. Морфологічному та імуногістохімічному дослідженню представлено матеріал тонкої кишки новонароджених, що загинули від ентероколіта (сепсиса) і НЕК -18 аутопсійних і 7 інтраопераційних матеріалів: 7 препаратів зі стадією предперфорації, 9 - зі стадією перфорації. Для об'єктивізації патоморфологічних змін у кишечнику проводили порівняння з інфекційним ентероколітом (5 аутопсій). Здійснювали оцінку стану стінки тонкої кишки, отриману під час операцій із приводу перфорації (крайова зона і сусідня ділянка органа). Контролем виступали зрізи здорового тонкого кишечниканедоношених новонароджених, смерть яких наступила внаслідок причин, не пов'язаних з інфекцією та НЕК (4 випадка).

Результати дослідження. Патологічні зміни з НЕК торкаються всіх оболонок стінки тонкої кишки. Клінічно в недоношених новонароджених захворювання виявляється прогресуванням як генералізованих симптомів, так і гастроінтестинальних на тлі системної запальної відповіді. Провідним патоморфологічним процесом є зміна кількісних морфологічних параметрів судинного русла, розвиток вираженого набряку з дисоціацією міжтканинних відносин і вираженою деструкцією структурних елементів стінки кишки. При цьому запально-репаративний процес характеризується превалюванням альтерації при неадекватній реакції лейкоцитів на ступінь деструкції і зниженні репаративного потенціалу тканевих елементів слизової оболонки кишки. Це детермінує стійке порушення її бар'єрної функції, зниження резистентності до дії мікробних агентів і прогресуючі ушкодження. Провідні патогенетичні механізмі визначають превалювання і прогресування деструкції при неефективності захисної запальної реакції як організму дитини, так і в стінці кишечника при НЕК.


Ключові слова


патоморфологія; некротизуючий ентероколіт; бактеріальна інфекція; передчасно народжені діти.

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Kramarev SO. Problemni pytannia infektsiinykh khvorob v Ukraini [Problematic issues of infectious diseases in Ukraine]. Zdorov’ia Ukrainy. 2007;2:7-8 (in Ukrainian).

.2 Znamenskaia TK, redaktor. TORCH-infektsii v akusherstve i neonatologii [TORCH infections in obstetrics and neonatology]. Naukovo-praktychnyi zhurnal dlia pediatriv ta likariv zahalnoi praktyky – simeinoi medytsyny. Kiev. Standart Digital Print; 2008. 200c. (in Russian).

.3 Tian С, Syed AA, Weitkamp JH. Congenital Infections, Part 1: Cytomegalovirus, Toxoplasma, Rubella, and Herpes Simplex. Neo Reviews [Internet]. 2010[cited 2018 Apr 4];11(8):e436-46. Available from: http://neoreviews.aappublications.org/content/neoreviews/11/8/e436.full.pdf

.4 Znamenska TK, Nikulina LI, Rudenko NH, Vorobiova OV. Analiz roboty perynatalnykh tsentriv u vykhodzhuvanni peredchasno narodzhenykh ditei v Ukraini [Analysis of the work of perinatal centers in the emergence of premature births in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2017;(2):5-11. doi: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.2.24.2017.1 (in Ukrainian).

.5 Aniszewska M, Kowalik-Mikolajewska B, Pokorska-Lis M, Pawelczyk A, Radkowski M, Cianciara J. Mother-to-infant HCV transmission-rate and course of HCV infection in children. Przegl Epidemiol. 2007;61(1):7-15.

.6 Kaňková Š, Flegr J. Longer pregnancy and slower fetal development in women with latent ”asymptomatic” toxoplasmosis. BMC Infect Dis. 2007;7:114. https://doi.org/10.1186/1471-2334-7-114.

.7 Marino T, Smith SE, Laartz B, Talaver F, Isaacs C, Gompf SG, et al. Viral Infections and Pregnancy. Drugs & Diseases [Internet]. 2014 [updated 2017 May 02; cited 2018 May 12]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/235213-overview
Copyright (c) 2018 O. V. Vorobiova, T. K. Znamenska, T. M. Klimenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.