DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.2.28.2018.8

ВИКОРИСТАННЯ АУТОПЕРИКАРДУ ДЛЯ ПЛАСТИКИ СТУЛОК АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА У НОВОНАРОДЖЕНИХ І НЕМОВЛЯТ

I. Chornenka, A. Maksimenko, O. Romanyuk

Анотація


Вступ. Патологія аортального клапана у новонароджених і немовлят є важливою проблемою у кардіохірургії, оскільки фібрознозмінений і диспластичний клапан тяжко піддається пластиці.

Мета роботи. У даній статті зроблено аналіз результатів пластики аортального клапана аутоперикардом у новонароджених і немовлят прооперованих у нашому Центрі.

Матеріали та методи. За період з 2009 по 2016 рік у 10 пацієнтів віком до 1 року була виконана відкрита аортальна вальвулопластика з подовженням чи заміною стулок аутоперикардом. Вісім з 10 пацієнтів перенесли балонну вальвулопластику в періоді новонародженості. Серед 10 пацієнтів у 7 (70%)  використали свіжий аутоперикард, у 3 (30%) – аутоперикард оброблений глютаральдегідом. Медіана віку склала 1,77 міс ( від 6 діб до 11,5 міс), два з 10 пацієнтів були новонародженими. Середня вага 4,8±1,9 кг (від 2,9 до 8,4 кг).

Результати дослідження. Під час операції у 5 (50%) пацієнтів було виконано подовження стулки аутоперикардом і у 5 (50%) заміна однієї чи двох стулок аутоперикардом. Вісім пацієнтів (80%) з десяти мали реоперації на аортальному клапані, медіана часу реоперації склала 3 роки (від 0 до 5 років). Госпітальної летальності не було, віддалена летальність склала  1(10%).

Висновки. Свобода від реоперації після пластики аутоперикардом склала 20%. Більшість пацієнтів 8(80%), що були прооперовані з використанням аутоперикарду перенесли 12 операцій у віддаленому періоді. Отже пластика аортального клапана перикардом пов`язана з високим ризиком реінтервенцій.


Ключові слова


новонароджені; немовлята; аортальний стеноз; аутоперикад

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Weber A, Noureddine H, Englberger L, Dick F, Gahl B, Aymard T, et al. Ten-year comparison of pericardial tissue valves versus mechanical prostheses for aortic valve replacement in patients younger than 60 years of age. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;144(5):1075-83. doi: 10.1016/j.jtcvs.2012.01.024.

.2 Duran CM, Alonso J, Gaite L, Alonso C, Cagigas JC, Marce L, et al. Long term results of conservative repair of rheumatic aortic valve insufficiency. Eur J Cardiothorac Surg 1988;2(4):217-23.

.3 Odim J, Laks H, Allada V, Child J, Wilson S, Gjertson D. Results of aortic valve-sparing and restoration with autologous pericardial leaflet extensions in congenital heart disease. Ann Thorac Surg. 2005;80(2):647-53. doi: 10.1016/j.athoracsur.2005.03.060.

.4 Nosál M, Poruban R, Valentík P, Šagát M, Nagi AS, Kántorová A. Initial experience with polytetrafluoroethylene leaflet extensions for aortic valve repair. Eur J Cardiothorac Surg 2012:41(6):1255-7. doi: 10.1093/ejcts/ezr214.

.5 Galoin-Bertail C, Capderou A, Belli E, Houyel L. The mid-term outcome of primary open valvotomy for critical aortic stenosis in early infancy - a retrospective single center study over 18 years. J Cardiothorac Surg. 2016;11(1):116. doi: 10.1186/s13019-016-0509-9.

.6 Hraška V. Neonatal Aortic Stenosis Is a Surgical Disease. Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu. 2016;19(1):2-5. doi: 10.1053/j.pcsu.2015.11.002.

.7 Hill GD, Ginde S, Rios R, Frommelt PC, Hill KD. Surgical Valvotomy Versus Balloon Valvuloplasty for Congenital Aortic Valve Stenosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc [Internet]. 2016[cited 2018 Apr 9];5(8). pii: e003931. Available from: http://jaha.ahajournals.org/content/5/8/e003931 doi: 10.1161/JAHA.116.003931
Copyright (c) 2018 I. Chornenka, A. Maksimenko, O. Romanyuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.