DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.2.28.2018.7

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ БІЛКА, ЩО ЗВ’ЯЗУЄ ЖИРНІ КИСЛОТИ (I-FABP), У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З НЕКРОТИЧНИМ ЕНТЕРОКОЛІТОМ

O. Yablon, N. Rusak

Анотація


Вступ. Некротичний ентероколіт (НЕК) характеризується втратою цілісності стінки кишки. I-FABP крові дозволяє виділити немовлят на ранніх стадіях НЕК та корелює із важкістю захворювання. Даний білок бере участь у транспортуванні полярних ліпідів, таких як жирні кислоти з просвіту тонкої кишки.

Мета: встановити діагностичне значення вмісту білка, що зв’язує жирні кислоти (I-FABP), в сироватці крові передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом.

Матеріали і методи. Було обстежено 67 передчасно народжених дітей, що перебували на стаціонарному лікуванні з приводу НЕК. Дітей було поділено на групи в залежності від важкості НЕК. До І групи залучено 20 недоношених дітей з НЕК ІА та ІБ стадії, до ІІ групи залучено 30 недоношених дітей з НЕК ІІА та ІІБ стадії, до ІІІ групи 7 недоношених дітей з НЕК ІІІА стадії. Групу контролю склали 10 передчасно народжених дітей без НЕК. Вміст білка, що зв’язує жирні кислоти, кишкова форма (I-FABP) в сироватці крові визначали імуноферментним методом за набором “Human I-FABP” (Hycult Biotech, Netherlands) відповідно до інструкції фірми виробника.

Результати та їх обговорення. Діти ІІІ групи мали достовірно нижчу масу тіла (р<0,05) та термін гестації при народженні, ніж діти контрольної групи.

У всіх дітей з НЕК, залучених у дослідження, було підвищення вмісту I-FABP в сироватці крові. Так, у І групі вміст I-FABP склав 796,0 [579-961] пг/мл, в ІІ групі - 1031,0 [873-1630] пг/мл, в ІІІ групі - 1698,0 [1598-2953] пг/мл, що достовірно перевищувало значення I-FABP у дітей контрольної групи - 269,5 [252-289] пг/мл (р<0,05). Також відмічалася достовірна різниця вмісту I-FABP у передчасно народжених дітей з НЕК в залежності від важкості захворювання, чим важча стадія, тим вищий був вміст I-FABP (р<0,05). Діагностична цінність I-FABP в сироватці крові передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом в залежності від ступеню важкості, визначена за допомогою ROC–аналізу. Найбільшу діагностичну цінність I-FABP має для діагностики НЕК ІІІ ступеню. I-FABP ≥ 1484,0 пг/мл дозволяє ідентифікувати передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом ІІІ ступеню з чутливістю 85,7 % та специфічністю 82,0 %. Площа під кривою (AUC) становить 0,880 [95 % ДІ 0,784-0,976], що говорить про високу діагностичну цінність моделі.

Висновки. Важчий перебіг НЕК асоціюється з меншою масою тіла (р<0,05) та нижчим терміном гестації. У всіх передчасно народжених дітей із некротичним ентероколітом вміст білка, що зв'язує жирні кислоти (I-FABP), в сироватці крові був підвищений. Найвищий рівень I-FABP (1698,0 [1598-2953] пг/мл) спостерігався у передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом ІІІ ступеню (р<0,05). Показник I-FABP ≥ 1484,0 пг/мл дозволяє ідентифікувати передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом ІІІ ступеню з чутливістю 85,7 % та специфічністю 82,0 %, площа під ROC-кривою (AUC) становить 0,880 [95 % ДІ 0,784-0,976].


Ключові слова


передчасно народжені діти; некротичний ентероколіт; білок, що зв'язує жирні кислоти (I-FABP).

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Mavropulo TK, Makedonskyi IO. Nekrotychnyi enterokolit novonarodzhenykh (iz zasad dokazovoi medytsyny) [Neonatal necrotizing enterocolitis (from the point of the view of evidencebased medicine)]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2014;4(3):110-20 (in Ukrainian).

.2 Merhar SL, Ramos Y, Meinzen-Derr J, Kline-Fath BM. Brain magnetic resonance imaging in infants with surgical necrotizing enterocolitis or spontaneous intestinal perforation versus medical necrotizing enterocolitis. J Pediatr. 2014;164(2):410-2. doi: 10.1016/j.jpeds.2013.09.055.

.3 Walsh MC, Kliegman RM. Necrotizing enterocolitis: treatment based on staging criteria. Pediatric Clin North Am. 1986;33(1):179-201.

.4 Patel AL, Trivedi S, Bhandari NP, Ruf A, Scala CM, Witowitch G, et al. Reducing necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants using quality-improvement methods. J Perinatol. 2014;34(11):850-7. doi: 10.1038/jp.2014.123.

.5 Relja B, Szermutzky M, Henrich D, Maier M, de Haan JJ, Lubbers T, et al. Intestinal-FABP and live-FABP: Novel markers for severe abdominal injury. Acad Emerg Med 2010;17(7):729-35. doi: 10.1111/j.1553-2712.2010.00792.x.

.6 Yang G, Wang Y, Jiang X. Diagnostic Value of Intestinal Fatty-Acid-Binding Protein in Necrotizing Enterocolitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Indian J Pediatr. 2016;83(12-13):1410-19. doi: 10.1007/s12098-016-2144-9.

.7 Gollin G, Marks C, Marks WH. Intestinal fatty acid-binding protein in serum and urine reflects early ischemic injury to the small bowel. Surgery. 1993;113(5):545-51.

.8 Guthmann F, Börchers T, Wolfrum C, Wustrack T, Bartholomäus S, Spener F. Plasma concentration of intestinal- and liver-FABP in neonates suffering from necrotizing enterocolitis and in healthy preterm neonates. Mol Cel. Biochem. 2002;239(1-2):227-34.

.9 Aydemir C, Dilli D, Oguz SS, Ulu HO, Uras N, Erdeve O, et al. Serum intestinal fatty acid-binding protein level for early diagnosis and prediction of severity of necrotizing enterocolitis. Early Human Development. 2011;87(10):659-61. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2011.05.004.
Copyright (c) 2018 O. Yablon, N. Rusak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.