ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ БІЛКА, ЩО ЗВ’ЯЗУЄ ЖИРНІ КИСЛОТИ (I-FABP), У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З НЕКРОТИЧНИМ ЕНТЕРОКОЛІТОМ

O. Yablon, N. Rusak

Анотація


Вступ. Некротичний ентероколіт (НЕК) характеризується втратою цілісності стінки кишки. I-FABP крові дозволяє виділити немовлят на ранніх стадіях НЕК та корелює із важкістю захворювання. Даний білок бере участь у транспортуванні полярних ліпідів, таких як жирні кислоти з просвіту тонкої кишки.

Мета: встановити діагностичне значення вмісту білка, що зв’язує жирні кислоти (I-FABP), в сироватці крові передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом.

Матеріали і методи. Було обстежено 67 передчасно народжених дітей, що перебували на стаціонарному лікуванні з приводу НЕК. Дітей було поділено на групи в залежності від важкості НЕК. До І групи залучено 20 недоношених дітей з НЕК ІА та ІБ стадії, до ІІ групи залучено 30 недоношених дітей з НЕК ІІА та ІІБ стадії, до ІІІ групи 7 недоношених дітей з НЕК ІІІА стадії. Групу контролю склали 10 передчасно народжених дітей без НЕК. Вміст білка, що зв’язує жирні кислоти, кишкова форма (I-FABP) в сироватці крові визначали імуноферментним методом за набором “Human I-FABP” (Hycult Biotech, Netherlands) відповідно до інструкції фірми виробника.

Результати та їх обговорення. Діти ІІІ групи мали достовірно нижчу масу тіла (р<0,05) та термін гестації при народженні, ніж діти контрольної групи.

У всіх дітей з НЕК, залучених у дослідження, було підвищення вмісту I-FABP в сироватці крові. Так, у І групі вміст I-FABP склав 796,0 [579-961] пг/мл, в ІІ групі - 1031,0 [873-1630] пг/мл, в ІІІ групі - 1698,0 [1598-2953] пг/мл, що достовірно перевищувало значення I-FABP у дітей контрольної групи - 269,5 [252-289] пг/мл (р<0,05). Також відмічалася достовірна різниця вмісту I-FABP у передчасно народжених дітей з НЕК в залежності від важкості захворювання, чим важча стадія, тим вищий був вміст I-FABP (р<0,05). Діагностична цінність I-FABP в сироватці крові передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом в залежності від ступеню важкості, визначена за допомогою ROC–аналізу. Найбільшу діагностичну цінність I-FABP має для діагностики НЕК ІІІ ступеню. I-FABP ≥ 1484,0 пг/мл дозволяє ідентифікувати передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом ІІІ ступеню з чутливістю 85,7 % та специфічністю 82,0 %. Площа під кривою (AUC) становить 0,880 [95 % ДІ 0,784-0,976], що говорить про високу діагностичну цінність моделі.

Висновки. Важчий перебіг НЕК асоціюється з меншою масою тіла (р<0,05) та нижчим терміном гестації. У всіх передчасно народжених дітей із некротичним ентероколітом вміст білка, що зв'язує жирні кислоти (I-FABP), в сироватці крові був підвищений. Найвищий рівень I-FABP (1698,0 [1598-2953] пг/мл) спостерігався у передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом ІІІ ступеню (р<0,05). Показник I-FABP ≥ 1484,0 пг/мл дозволяє ідентифікувати передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом ІІІ ступеню з чутливістю 85,7 % та специфічністю 82,0 %, площа під ROC-кривою (AUC) становить 0,880 [95 % ДІ 0,784-0,976].


Ключові слова


передчасно народжені діти; некротичний ентероколіт; білок, що зв'язує жирні кислоти (I-FABP).

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Mavropulo TK, Makedonskyi IO. Nekrotychnyi enterokolit novonarodzhenykh (iz zasad dokazovoi medytsyny) [Neonatal necrotizing enterocolitis (from the point of the view of evidencebased medicine)]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2014;4(3):110-20 (in Ukrainian).

.2 Merhar SL, Ramos Y, Meinzen-Derr J, Kline-Fath BM. Brain magnetic resonance imaging in infants with surgical necrotizing enterocolitis or spontaneous intestinal perforation versus medical necrotizing enterocolitis. J Pediatr. 2014;164(2):410-2. doi: 10.1016/j.jpeds.2013.09.055.

.3 Walsh MC, Kliegman RM. Necrotizing enterocolitis: treatment based on staging criteria. Pediatric Clin North Am. 1986;33(1):179-201.

.4 Patel AL, Trivedi S, Bhandari NP, Ruf A, Scala CM, Witowitch G, et al. Reducing necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants using quality-improvement methods. J Perinatol. 2014;34(11):850-7. doi: 10.1038/jp.2014.123.

.5 Relja B, Szermutzky M, Henrich D, Maier M, de Haan JJ, Lubbers T, et al. Intestinal-FABP and live-FABP: Novel markers for severe abdominal injury. Acad Emerg Med 2010;17(7):729-35. doi: 10.1111/j.1553-2712.2010.00792.x.

.6 Yang G, Wang Y, Jiang X. Diagnostic Value of Intestinal Fatty-Acid-Binding Protein in Necrotizing Enterocolitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Indian J Pediatr. 2016;83(12-13):1410-19. doi: 10.1007/s12098-016-2144-9.

.7 Gollin G, Marks C, Marks WH. Intestinal fatty acid-binding protein in serum and urine reflects early ischemic injury to the small bowel. Surgery. 1993;113(5):545-51.

.8 Guthmann F, Börchers T, Wolfrum C, Wustrack T, Bartholomäus S, Spener F. Plasma concentration of intestinal- and liver-FABP in neonates suffering from necrotizing enterocolitis and in healthy preterm neonates. Mol Cel. Biochem. 2002;239(1-2):227-34.

.9 Aydemir C, Dilli D, Oguz SS, Ulu HO, Uras N, Erdeve O, et al. Serum intestinal fatty acid-binding protein level for early diagnosis and prediction of severity of necrotizing enterocolitis. Early Human Development. 2011;87(10):659-61. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2011.05.004.
DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.2.28.2018.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 O. Yablon, N. Rusak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.