DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.2.28.2018.18

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВРОДЖЕНОЇ ЛОБАРНОЇ ЕМФІЗЕМИ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТКИ ЛІВОЇ ЛЕГЕНІ У ДИТИНИ 7-МІСЯЧНОГО ВІКУ

V. Pokhylko, I. Ksonz, Y. Cherniavska, N. Hasiuk, O. Kaliuzhka

Анотація


Резюме. Проблема вродженої лобарної емфіземи залишається актуальною через складність диференційної діагностики, можливий тривалий безсимптомний перебіг, швидке погіршення стану та необхідність прийняття рішення про оперативне лікування. Лобарна, прогресуюча емфізема новонароджених (обструктивна, напружена, гіпертрофічна емфізема та ін.) – вада розвитку; що супроводжується гострим прогресуючим здуттям частки легені. Клінічна картина вродженої лобарної емфіземи широко варіює, від легкого ураження легень до гострої дихальної недостатності при народженні та рецидивуючих легеневих інфекцій, більшість пацієнтів не має симптомів у ранньому постнатальному періоді, найчастіше  вони з’являються до 6 –місячного віку (у 50% випадків). Клапанний механізм призводить до гострого виникнення здуття легеневої паренхіми, збільшення частки в обсязі і здавлення нею нормально розвиненої функціонуючої легеневої тканини, а також до зсуву середостіння в «здоровий» бік і гострим порушенням кровообігу. Хірургічне втручання (лобектомія шляхом торакотомії та відео-асистована лобектомія) є лікувальним методом вибору. Дуже незначна частка пацієнтів мала добрі результати після консервативного лікування, що підтверджує наданий до розгляду клінічний випадок. У дитини Б., від народження до віку 7 місяців жодних симптомів дихальної недостатності, порушень розвитку виявлено не було. Після перенесеного гострого респіраторного вірусного захворювання виникло різке погіршення стану з клінікою легенево-серцевої недостатності, бронхообструктивного синдрому. Консервативне лікування, застосування традиційної та високочастотної ШВЛ було мало ефективним. Покращення стану відбулося лише після проведення оперативного втручання – лівобічна бокова торакотомія, верхня лобектомія, санація та дренування лівого гемотораксу. У післяопераційному періоді ускладнень не було. Дитина без ознак дихальної недостатності переведена до соматичного відділення.

Наданий до розгляду випадок вказує на необхідність акцентування уваги на диференційному діагнозі вроджених вад розвитку легень при бронхообструктивних симптомах у дітей.


Ключові слова


«вроджені вади розвитку легень»; «вроджена лобарна емфізема»; «бронхообструктивний синдром»; «лобектомія»; «консервативне лікування».

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Badiu I, Hiriscau A, Lupan I, Samasca G. Congenital lobar emphysema in infants. Maedica (Buchar). 2017;12(2):133-5.

.2 Cay A, Sarihan H. Congenital malformation of the lung. J Cardiovasc Surg (Torino). 2000;41(3):507-10.

.3 Andrade CF, Ferreira HP, Fischer GB. Congenital lung malformations. J

Bras Pneumol. 2011;37(2):259-71.

.4 Durell J, Lakhoo K. Congenital cystic lesions of the lung. Early Hum Dev. 2014;90(12):935-9. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2014.09.014

.5 Kryvchenia DIu, Rudenko YeO, Dubrovin OH, Prytulo LF. Vrodzhena emfizema lehen' u ditei: lobarna ta sehmentarna. Parytet rezektsiinykh operatsii [Congenital lobar and segmental emphysema in children: parity of resectional operations]. Khirurhiia dytiachoho viku. 2013;1:14-20 (in Ukrainian).

.6 Odev K, Guler I, Altinok T, Pekcan S, Batur A, Ozbiner H. Cystic and cavitary lung lesions in children: radiologic findings with pathologic correlation. J Clin Imaging Sci. 2013;3:60. https://doi.org/10.4103/2156-7514.124087

.7 Costanzo S, Filisetti C, Vella C, Rustico M, Fontana P, Lista G, et al. Pulmonary malformations: predictors of neonatal respiratory distress and early surgery. J Neonatal Surg. 2016:5(3):27. https://dx.doi.org/10.21699%2Fjns.v5i3.375

.8 Rocha G, Azevedo I, Pinto JC, Moura CS, Guimaraes H. Congenital lobar emphysema of the newborn. Report of four clinical cases. Rev Port Pneumol. 2010;16(5):849-57.

.9 Saini S, Prakash S, Rajeev M, Girdhar K.K. Congenital lobar emphysema: anaesthetic challenges and review of literature. J Clin Diagn Res [Internet]. 2017[cited 2018 May 4];11(9):UD04-UD06. Available from: http://jcdr.net/article_fulltext.asp?issn=0973-709x&year=2017&volume=11&issue=9&page=UD04&issn=0973-709x&id=10617 https://dx.doi.org/10.7860%2FJCDR%2F2017%2F26318.10617
Copyright (c) 2018 V. Pokhylko, I. Ksonz, Y. Cherniavska, N. Hasiuk, O. Kaliuzhka

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.