DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.2.28.2018.11

Здоров’язберігаючі технології в навчальному процесі як запорука гармонійного розвитку дітей молодшого шкільного віку

K. Savinova

Анотація


Вступ. В сучасних умовах спостерігається тенденція до збільшення показників захворюваності серед дітей, особливо після їх вступу до школи, що обумовлює необхідність впровадження здоров’язберігаючих технологій (ЗЗТ) для збереження того рівню здоров’я, з яким дитина прийшла до школи.

Мета. Оцінити вплив ЗЗТ «Навчання в русі» на фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку та його гармонійність.

Матеріали і методи дослідження. Проведене поглиблене клініко-інструментальне обстеження 153 дітей молодшого шкільного віку перед початком навчання в початковій школі (2013 р.), через 1 та 2 роки (2014, 2015 рр.) та після закінчення початкової школи (2017 р.) в гімназії №287 м. Києва, де впроваджена ЗЗТ “Навчання у русі” професора О.Д. Дубогай, та в ЗОШ №3 м. Боярка Київської області, де ЗЗТ не застосовували. Дітям оцінювали антропометричні показники згідно наказу МОЗ України № 802 від 13.09.2013 року “Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку” і визначали індекс маси тіла (ІМТ).

Результати та їх обговорення.  На протязі навчання в основній групі після закінчення початкової школи питома вага дітей з гармонійним розвитком збільшилася з 46,2% до 72,2 % (р < 0,05), тоді як в групі порівняння змін не відбулося (39,8 % та 41,7 % відповідно). При цьому, в групі порівняння за роки навчання достовірно виросла питома вага дітей з ожирінням та надлишковою масою тіла з 33,4 % до 50,0 %. В той час, як в основній групі відмічалася тенденція до зниження кількості таких дітей (з 20,0 % до 16,7 %.).

Висновок.  Отже, використання ЗЗТ “Навчання у русі” супроводжується оптимальним рівнем фізичного розвитку школярів та збереженням його гармонійності, що дозволяє рекомендувати вказану технологію для широкого впровадження в закладах освіти.


Ключові слова


здоров’я дітей; здоров’язберігаючі технології; фізичний розвиток; гармонійність фізичного розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Abramov V, Borysov Yu. Rukhova aktyvnist' izdorov'ia. Otsinka rivnia zdorov'ia ditei shkil'noho viku [Motor activity and health. Assessment of the health of children of school age]. Kontseptsiia rozvytku haluzi i zychnoho vykhovannia I sportu v Ukraini: Zbirnyk naukovykh prats'.2003;1:122-6 (in Ukrainian).

.2 Boichenko T. Valeolohiia – mystetstvo buty zdorovym [Valeology is the art of being healthy]. Zdorov’ia ta fizychna kul'tura. 2005;2:1-4 (in Ukrainian).

.3 Vaschenko O, Svyrydenko S. Hotovnist' vchytelia do vykorystannia zdorov’ia zberihaiuchykh tekhnolohii u navchal'no-vykhovnomu protsesi [Commitment of the teacher to use health saving techniques during educational and nurturing process]. Zdorov’ia ta fizychnakul'tura. 2006;8:1-6 (in Ukrainian).

.4 Volkova IV, MarinushkinaOIe, Pokroieva LD, Riabova ZV. Stanovlennia shkil spryiannia zdorov’iu [School establishing in contributing to the health]. Kharkiv: KhONMIBO; 2007. 40s. (in Ukrainian).

.5 Kvashnina LV. Otsenka fizicheskogo razvitiya rebenka [Evaluation of child’s physical development]. Mystetstvo likuvannia. 2006;9;69-71 (in Russian).

.6 Pro Natsionalnu stratehiiu z ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti v Ukraini na period do 2025 roku "Rukhova aktyvnist - zdorovyi sposib zhyttia - zdorova natsiia» [On the National Strategy for Motor Rehabilitation in Ukraine up to 2025 "Motor activity - a healthy lifestyle - a healthy nation"]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 09.02.2016 №42/2016 [Internet]. Kyiv; 2016 [tsytovano 2018 Tra 15]. Dostupno: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/42/2016. (in Ukrainian).

.7 Kryterii otsinky fizychnoho rozvytku ditei shkilnoho viku [Criteria for assessing the physical development of school-age children]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 13.09.2013 №802 [Internet]. Kiev: MOZ Ukrainy; 2013 [tsytovano 2018 Kvi 7]. Dostupno: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13. (in Ukrainian).

.8 Lobstein T. Obesity in children. BMJ [Internet]. 2008 [cited 2018 Apr 4];337:a669. Available from: https://www.bmj.com/content/337/bmj.a669.full doi: 10.1136/bmj.a669.
Copyright (c) 2018 K. Savinova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.