АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕЇН У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТЯЖНИМИ ЖОВТЯНИЦЯМИ

O. Yablon, O. Mazur

Анотація


Вступ. До факторів, які можуть впливати на розвиток затяжної жовтяниці новонароджених, які знаходяться на грудному вигодовуванні, відноситься підвищений вміст альфа-фетопротеїну (АФП) сироватки крові. АФП – ембріональний глікопротеїн, зв'язує і транспортує безліч лігандів, таких як білірубін і поліненасичені жирні кислоти. Проте, механізм підвищення АФП у новонароджених із затяжною жовтяницею залишається відкритим.
Мета: Визначення вмісту альфа-фетопротеїну сироватки крові у новонароджених із затяжною жовтяницею, які знах одилися на гр удному вигодовуванні.
Матеріали і методи. Було обстежено 53 дитини, які знаходилися на стаціонарному лікуванні з приводу затяжної жовтяниці новонароджених. Діти були розподілені на групи в залежності від тривалості жовтяниці. До I групи увійшло 22 дитини із тривалістю жовтяниці більше 1 місяця, до II групи увійшло 18 дітей із тривалістю жовтяниці до 1 місяця, III групу (порівняння) склали 13 дітей із фізіологічною жовтяницею новонароджених. Всі діти знах одилися на гр удному вигодовуванні.
Результати та їх обговорення. При біохімічному дослідженні крові у дітей I і II групи відмічалось підвищення рівня загального білірубіну сироватки крові за рахунок його непрямої фракції: середнє значення загального білірубіну сироватки крові у дітей I групи становило 264,9 ± 15,5 мкмоль/л; II групи – 285,2 ± 12,8 мкмоль/л, що достовірно перев ажало показники дітей гр упи порівняння - 185,2 ± 6,3 мкмо ль/л (р <0,05). Вміст АФП сироватки крові був підвищеним у всіх групах дітей, залучених у дослідження. Так, в I групі вміст АФП у середньому склав 811,12 ± 28,56 нг/мл; в II групі – 763,1 ± 28,4 нг/мл, що достовірно перевищувало значення АФП дітей гр упи порівняння (р<0,05). У кожної третьої дитини із затяжною жовтяницею відмічався підвищений рівень печінкових трасаміназ. Так, діти із затяжною жовтяницею та підвищеним показником печінкових трансаміназ: АлАТ в середньому був в межах 47,5 ± 6,3 Од/л; АсАТ 64,7 ± 13,7 Од/л, мали показники АФП достовірно вищі - АФП - 793,5 ± 31,5 нг/мл, тоді як у дітей з низькими транс аміназами показник АФП був 700,9 ± 33,7 нг/мл (р<0,05).
Висновок. Отримані дані свідчать про те, що у дітей із найбільш тривалим перебігом жовтяниці спостерігався максимальний показник альфа-фетопротеїну сироватки крові, що свідчить про роль пошкодження гепатоцитів у гене зі затяжної жовтяниці новонароджених. У дітей із підвищеними рівнем печінкових трансаміназ вміст альфа-фетопротеїну був достовірно вищим.


Ключові слова


затяжна жовтяниця; новонароджені; білірубін; печінкові трансамінази; альфа-фетопротеїн

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Finni K, Simila S, Koivisto M et al. Cholic acid, chenodeoxycholic acid, alpfa-1-fetoprotein and alpha-1- antitripsin serum concentrations in breast-fed infants with prolonged jaundice. Eur J Pediatr. 1982;138:53–55.

.2 Gitlin D, Perricelli A et al. Synthesis of alpha-fetoprotein by liver, yolk sac, and gastrointestinal tract of the human conceptus. Cancer Res. 1972;32:979–982.

.3 Mizejewski GJ. Levels of alpha-fetoprotein during pregnancy and early infancy in normal and disease states. Obstet Gynecol Surv. 2003;56:804–826.

.4 Everman DB, Shuman C, Dzolganowski B et al. Serum α-fetoprotein levels in Beckwith–Wiedeman syndrome. J Pediatr. 2000;137:123–127.

.5 Cassinat B, Guardiola P, Chevret S et al. Constitutive elevation of serum alpha-fetoprotein in Fanconi anemia. Blood. 2000;96:859–863.

.6 Jorgensen MH, Ott P, Juul A et al. Does breast feeding influence liver biochemistry? J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003;37:559–565.

.7 Ohama K, Nagase H, Ogino K et al. Alpha-fetoprotein (AFP) levels in normal children. Eurj Pediatr Surg.1997;7:267–269.

.8 Deutsch HF. Chemistry and biology of alpha-fetoprotein. AdvCancer Res. 1991;56:253–312.

.9 Manganaro R, Marseglai L, Mami C et al. Serum alpha-fetoprotein (AFP) levels in breastfed infants with prolonged indirect hyperbilirubinemia. Early Human Development. 2008;84:487–490.
DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VI.4.22.2016.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 O. Yablon, O. Mazur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.