Історія журналу

Часопис «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» заснований у вересні 2011 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 18106-6906Р від 02.09.2011 р.). Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №893 від 04.07.2013 р. журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт.

Співзасновники видання – Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація неонатологів України».

Часопис створено як медичне науково-практичне видання для публікації науково-практичних матеріалів з напряму перинатальної медицини з розділів: «неонатологія», «неонатальна хірургія», «акушерство та гінекологія», «медична генетика», «педіатрія», «клінічна фармація» «фізіологія та патофізіологія», «патоморфологія», «етика, деонтологія», «перинатальна психологія» та ін. У журналі передбачено публікацію та обговорення питань організації та перспектив розвитку перинатальної медицини, результатів наукових досліджень, випадків з практики, друк лекцій, оглядових статей та клінічних рекомендацій, створених на засадах доказової медицини, публікуються історичні матеріали, анонси та матеріали конференцій, рецензії на монографії та навчальні матеріали, а також статті, присвячені питанням до дипломної та післядипломної медичної освіти.

Основна мета часопису - підвищення якості медичної допомоги жінкам репродуктивного віку, новонародженим та дітям всіх вікових категорій, яка базується на сучасних світових даних доказової медицини.

До складу редакційної колегії та редакційної ради журналу увійшли провідні фахівці з напряму перинатальної медицини України та країн зарубіжжя - з Росії, Вірменії, Грузії, Республіки Білорусь, Республіки Молдова та ін.

Заснування журналу сприяло плідної співпраці спеціалістів перинатальної медицини завдяки обговоренню проблем у зацікавленому фаховому колі. Часопис «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» користується повагою серед науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ в Україні та країн зарубіжжя.

Журнал розсилається згідно реєстру в усі провідні бібліотеки, державні установи та навчальні заклади України. Електронний варіант часопису знаходиться в архівах Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського (м.Київ, Україна).