Редакційна політика

Галузь та проблематика

Розділи журналу:

 • Організація та перспективи розвитку перинатальної допомоги в Україні
 • Результати дисертаційних та науково-дослідних робіт:

-   Неонатологія;

-   Реанімація та інтенсивна терапія новонароджених;

-   Неонатальна хірургія;

-   Перинатальна медицина;

-   Педіатрія;

-   Медична генетика;

-   Клінічна фармакологія;

-   Фізіологія і патофізіологія;

-   Морфологія і патоморфологія;

-   Етика, деонтологія, перинатальна психологія.

 • Клінічні лекції.
 • Аналітичні оглядові статті.
 • Новини доказової медицини.
 • Дискусійний клуб.
 • Випадки з практики.
 • Рекомендації для впровадження у практику (методичні рекомендації, нововведення, інформаційні листи тощо).
  • Новини наукового життя (інформація про конференції, що відбулися та ті, що плануються).
  • Післядипломна освіта.
  • Нариси з історії спеціальності.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Організація та перспективи розвитку перинатальної допомоги в Україні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Результати дисертаційних та науково-дослідних робіт

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Клінічні лекції

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Аналітичні оглядові статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Новини доказової медицини

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дискусійний клуб

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Випадки з практики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рекомендації для впровадження у практику (методичні рекомендації, нововведення, інформаційні листи тощо)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Новини наукового життя (інформація про конференції, що відбулися та ті, що плануються)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Післядипломна освіта

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Нариси з історії спеціальності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування.

Стаття повинна бути вивірена орфографічно та стилістично. Редакція залишає за собою право виправлення термінологічних і стилістичних помилок, усунення ілюстрацій, які не мають прямого відношення до тексту статті; скорочення тексту статті.

Статті, надіслані авторам для корекції, зокрема, у разі неправильного оформлення списку літератури, необ- хідно повернути до редакції не пізніше 10 днів після отримання. Повернення статті у більш пізні терміни змі-

 

нює попередню дату її надходження з повторною реєстрацією.

Матеріали, оформлені з порушеннями вимог біоетичної експертизи, некоректні за змістом, з грубими статистични- ми помилками, які не підлягають корекції, повертаються авторам. У разі відмови у публікації статті автору надсила- ється мотивований лист. Примірник статті залишається в архіві редакції в електронному вигляді.

Дотримуючись етичних норм, автор несе відповідальність за те, що поданий рукопис є оригінальною, рані- ше не опублікованою працею, і не представлений для публікації в інші видання. У списку авторів перераховані тільки ті, хто відповідно до етичних норм академічної спільноти можуть вважатися авторами.

Редакція журналу здійснює редагування та переклад повного тексту статті, резюме та розширеного резюме для сайту Open Journal Systems (OJS) з мови оригіналу на англійську та російську мову англомовним та росій- ськомовним редактором за індивідуальним замовленням автора.

 

Політика відкритого доступу

Журнал "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати і поширювати вміст для освітніх і наукових цілей з обов'язковим зазначенням авторства