Редакційна політика

Галузь та проблематика

Галузь – Медицина

Проблематика – неонатологія; неонатальна хірургія; перинатальна медицина; акушерство та гінекологія; перинатальна психологія; медична генетика;  педіатрія; клінічна фармація; перинатальна фізіологія  та патофізіологія; етика;  деонтологія; перинатальна психологія;  перинатальна патоморфологія.

 

Розділи журналу:

- Організація та перспективи розвитку перинатальної допомоги в Україні

- Результати дисертаційних та науково – дослідних робіт:

  • Неонатологія
  • Реанімація та інтенсивна терапія новонароджених
  • Неонатальна хірургія
  • Перинатальна медицина
  • Педіатрія
  • Медична генетика
  • Клінічна фармакологія
  • Фізіологія та патофізіологія
  • Патоморфологія
  • Етика, деонтологія, перинатальна психологія

-Клінічні лекції

-Оглядові статті

-Новини доказової медицини

-Дискусійний клуб

-Випадки з практики

-Рекомендації для впровадження у практику: методичні рекомендації, нововведення, інформаційні листи.

-Новини наукового життя (інформація про конференції, що відбулися та ті, що плануються на наступне півріччя).

-Післядипломна освіта лікарів

-Нариси з історії спеціальності.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Стаття повинна бути вивірена орфографічно та стилістично. Редакція залишає за собою право виправлення термінологічних і стилістичних помилок, усунення ілюстрацій, які не мають прямого відношення до тексту статті; скорочення тексту статті.

Статті, надіслані авторам для корекції, зокрема, у разі неправильного оформлення списку літератури, необхідно повернути до редакції не пізніше 10 днів після отримання. Повернення статті у більш пізні терміни змінює попередню дату її надходження з повторною реєстрацією.

Матеріали, оформлені з порушеннями вимог біоетичної експертизи, некоректні за змістом, з грубими статистичними помилками, які не підлягають корекції, повертаються авторам. У разі відмови у публікації статті автору надсилається мотивований лист. Примірник статті залишається в архіві редакції в електронному вигляді.

Дотримуючись етичних норм, автор несе відповідальність за те, що поданий рукопис є оригінальною, раніше не опублікованою працею, і не представлений для публікації в інші видання. У списку авторів перераховані тільки ті, хто відповідно до етичних норм академічної спільноти можуть вважатися авторами.

Редакція журналу здійснює редагування та переклад повного тексту статті, резюме та розширеного резюме для сайту Open Journal Systems (OJS) з мови оригіналу на англійську та російську мову англомовним та російськомовним редактором за індивідуальним замовленням автора.  

 

Політика відкритого доступу

Журнал "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.